ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. สระแก้ว เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 4  
8 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 4  
9 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 4  
10 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 4  
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 4  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
16 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
17 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
18 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
19 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
20 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
21 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
22 โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
23 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
24 โรงเรียนพรพงษ์กุล สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
25 โรงเรียนศรีตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
26 โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
27 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
28 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
29 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
30 โรงเรียนเมืองไผ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน