ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านละลมติม สพป. สระแก้ว เขต 2 88.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองไผ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 84.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต 2 83.82 ทอง 4  
5 โรงเรียนพรพงษ์กุล สพป. สระแก้ว เขต 2 81.11 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) สพป. สระแก้ว เขต 2 80.02 ทอง 6  
7 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 2 76.97 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 75.89 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 75.22 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต 2 74.23 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทดเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 2 73.29 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 72.71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 68.67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 68.59 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 68.46 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 68.32 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 67.23 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 66.89 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. สระแก้ว เขต 2 66.39 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านทัพไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 66.31 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านตุ่น สพป. สระแก้ว เขต 2 65.59 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สระแก้ว เขต 2 58.97 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 58.11 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 57 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ สพป. สระแก้ว เขต 2 56.55 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 54.58 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 54 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร สพป. สระแก้ว เขต 2 53.10 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร สพป. สระแก้ว เขต 2 40 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านคลองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 2 40 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 2 40 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. สระแก้ว เขต 2 40 เข้าร่วม 30  
34 โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป. สระแก้ว เขต 2 40 เข้าร่วม 30  
35 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 40 เข้าร่วม 30  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 2 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. สระแก้ว เขต 2 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน