ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง สพป. สระแก้ว เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. สระแก้ว เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต 2 63 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน