ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. สระแก้ว เขต 2 48 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 44 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. สระแก้ว เขต 2 36 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สพป. สระแก้ว เขต 2 32 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สระแก้ว เขต 2 32 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 24 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น สพป. สระแก้ว เขต 2 20 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดพุทธิสาร สพป. สระแก้ว เขต 2 20 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 18 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 18 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านกุดเวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 14 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 2 14 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านโคกไพล สพป. สระแก้ว เขต 2 14 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต 2 12 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านทัพเซียม สพป. สระแก้ว เขต 2 10 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 10 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 10 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 8 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. สระแก้ว เขต 2 8 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สระแก้ว เขต 2 6 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 6 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. สระแก้ว เขต 2 6 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 6 เข้าร่วม 24  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต 2 4 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป. สระแก้ว เขต 2 4 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป. สระแก้ว เขต 2 4 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 4 เข้าร่วม 28  
32 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 4 เข้าร่วม 28  
33 โรงเรียนบ้านโคกแจง สพป. สระแก้ว เขต 2 4 เข้าร่วม 28  
34 โรงเรียนพรพงษ์กุล สพป. สระแก้ว เขต 2 4 เข้าร่วม 28  
35 โรงเรียนศรีตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 4 เข้าร่วม 28  
36 โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 2 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. สระแก้ว เขต 2 2 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. สระแก้ว เขต 2 2 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต 2 2 เข้าร่วม 36  
40 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. สระแก้ว เขต 2 2 เข้าร่วม 36  
41 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 2 เข้าร่วม 36  
42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สระแก้ว เขต 2 2 เข้าร่วม 36  
43 โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
44 โรงเรียนบ้านกุดหิน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
45 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
46 โรงเรียนบ้านทัพไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
47 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
48 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
49 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
50 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
51 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
52 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
53 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
54 โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
55 โรงเรียนบ้านโนน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
56 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
57 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
58 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
59 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
60 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
61 โรงเรียนเมืองไผ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน