ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น สพป. สระแก้ว เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. สระแก้ว เขต 2 44 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 28 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 2 20 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 20 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สระแก้ว เขต 2 20 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน