ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. สระแก้ว เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านกุดเวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สพป. สระแก้ว เขต 2 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 51.50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร สพป. สระแก้ว เขต 2 44.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) สพป. สระแก้ว เขต 2 44 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 42.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 40 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. สระแก้ว เขต 2 39.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. สระแก้ว เขต 2 37 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 37 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 34 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 32 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 30.50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ สพป. สระแก้ว เขต 2 30.50 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนพรพงษ์กุล สพป. สระแก้ว เขต 2 30 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านโคก สพป. สระแก้ว เขต 2 28 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 28 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนเมืองไผ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 27.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) สพป. สระแก้ว เขต 2 27 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ สพป. สระแก้ว เขต 2 24 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ สพป. สระแก้ว เขต 2 23 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต 2 22 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านทัพเซียม สพป. สระแก้ว เขต 2 22 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. สระแก้ว เขต 2 22 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 20.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน สพป. สระแก้ว เขต 2 20 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านทดเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 2 18 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 18 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 17 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 16.50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 2 16 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 16 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สระแก้ว เขต 2 15.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สระแก้ว เขต 2 15.50 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 15 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สระแก้ว เขต 2 14 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านคลองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 2 13 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร สพป. สระแก้ว เขต 2 12 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านโคคลาน สพป. สระแก้ว เขต 2 12 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง สพป. สระแก้ว เขต 2 11 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านโคกทหาร สพป. สระแก้ว เขต 2 11 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนศรีตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 11 เข้าร่วม 44  
47 โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 11 เข้าร่วม 44  
48 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 9 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 2 9 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 9 เข้าร่วม 48  
51 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 7 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สพป. สระแก้ว เขต 2 6 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านกุดหิน สพป. สระแก้ว เขต 2 5 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนประเสริฐ - น้อย รุจิรวงศ์ 1 สพป. สระแก้ว เขต 2 2 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
56 โรงเรียนบ้านทัพไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
57 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
58 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน