ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรพงษ์กุล สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดพุทธิสาร สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. สระแก้ว เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) สพป. สระแก้ว เขต 2 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านตุ่น สพป. สระแก้ว เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน สพป. สระแก้ว เขต 2 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านโคคลาน สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  
22 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน