::sp-skw2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 2.  739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
3.  816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 4.  817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
5. 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 6. 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
7.  740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 8.  741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ โทรศัพท์ 085-2233454 , นายปรัชญา พลอยนิล โทรศัพท์085-0906644
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]