คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสวนแก้ว สพป. สมุทรสงคราม 85 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 79 เงิน 4
5 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน 5
6 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 77 เงิน 6
7 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน 7
8 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) สพป. สมุทรสงคราม 72 เงิน 8
9 วัดธรรมสถิติ์วราราม สพป. สมุทรสงคราม 70 เงิน 9
10 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 82 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดธรรมาวุธาราม สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน 4
5 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 74 เงิน 5
6 วัดธรรมสถิติ์วราราม สพป. สมุทรสงคราม 72 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จตุวัฏมหาราชานุสรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง 4
5 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 62 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 77 เงิน 5
6 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 71 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 020
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน 4
5 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 75 เงิน 5
6 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 73 เงิน 6
7 วัดธรรมสถิติ์วราราม สพป. สมุทรสงคราม 71 เงิน 7
8 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 68 ทองแดง 8
9 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 66 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางบ่อ สพป. สมุทรสงคราม 72 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 62 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 002
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) สพป. สมุทรสงคราม 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) สพป. สมุทรสงคราม 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน 4
5 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน 5
6 วัดสวนแก้ว สพป. สมุทรสงคราม 74 เงิน 6
7 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 68 ทองแดง 7
8 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 65 ทองแดง 8
9 วัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) สพป. สมุทรสงคราม 65 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแพรกหนามแดง สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 757
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 83.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 66.44 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสาธุชนาราม สพป. สมุทรสงคราม 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 วัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม 65 ทองแดง 5
6 ไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 63 ทองแดง 6
7 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 61 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 086
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 86 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลาดใหญ่ สพป. สมุทรสงคราม 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 72 เงิน 4
5 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 66 ทองแดง 5
6 วัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทึมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสงคราม 65 ทองแดง 6
7 วัดบางแคกลาง สพป. สมุทรสงคราม 61 ทองแดง 7
8 วัดธรรมประสิทธิ์ สพป. สมุทรสงคราม 60 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดน้อยแสงจันทร์ สพป. สมุทรสงคราม 67.09 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านฉู่ฉี่ สพป. สมุทรสงคราม 66.18 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 62.63 ทองแดง 4
5 วัดศรีสุวรรณคงคาราม สพป. สมุทรสงคราม 62.12 ทองแดง 5
6 ดรุณานุเคราะห์ สพป. สมุทรสงคราม 58.44 เข้าร่วม 6
7 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 53.52 เข้าร่วม 7
8 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 47.06 เข้าร่วม 8
9 อนุกูลวิทยา สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สมุทรสงคราม 81.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 68.05 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 62.64 ทองแดง 4
5 วัดมณีสรรค์ สพป. สมุทรสงคราม 62.11 ทองแดง 5
6 วัดธรรมสถิติ์วราราม สพป. สมุทรสงคราม 51.79 เข้าร่วม 6
7 บ้านบางบ่อ สพป. สมุทรสงคราม 40 เข้าร่วม 7
8 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 40 เข้าร่วม 7
9 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 40 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 090
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) สพป. สมุทรสงคราม 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 83 ทอง 4
5 วัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม 83 ทอง 4
6 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง 6
7 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 091
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 802
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 92.32 ทอง ชนะเลิศ
2 ล้อมรัก สพป. สมุทรสงคราม 82.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดรุณานุเคราะห์ สพป. สมุทรสงคราม 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศาลจ้าวอาม้า สพป. สมุทรสงคราม 53.83 เข้าร่วม 4
5 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 50.33 เข้าร่วม 5
6 วัดธรรมประสิทธิ์ สพป. สมุทรสงคราม 42.83 เข้าร่วม 6
7 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 801
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 87.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 67.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองบางกก สพป. สมุทรสงคราม 48.75 เข้าร่วม 4
5 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 45.25 เข้าร่วม 5
6 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม - -
7 วัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม - -
8 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม - -
9 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 800
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดธรรมสถิติ์วราราม สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสวนแก้ว สพป. สมุทรสงคราม 74 เงิน 4
5 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) สพป. สมุทรสงคราม 74 เงิน 4
6 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 68 ทองแดง 6
7 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 66 ทองแดง 7
8 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สมุทรสงคราม - -
9 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 813
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 91.34 ทอง ชนะเลิศ
2 กงหลีเจี้ยนหมิน สพป. สมุทรสงคราม 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 796
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 83 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 69.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 52.67 เข้าร่วม 4
5 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 40.67 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 794
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดธรรมประสิทธิ์ สพป. สมุทรสงคราม 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดธรรมาวุธาราม สพป. สมุทรสงคราม 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 79 เงิน 4
5 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 70 เงิน 5
6 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 70 เงิน 5
7 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 68 ทองแดง 7
8 บ้านแพรกหนามแดง สพป. สมุทรสงคราม 61 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 795
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดธรรมประสิทธิ์ สพป. สมุทรสงคราม 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสาธุชนาราม สพป. สมุทรสงคราม 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดธรรมาวุธาราม สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน 4
5 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) สพป. สมุทรสงคราม 68 ทองแดง 5
6 ศาลจ้าวอาม้า สพป. สมุทรสงคราม 62 ทองแดง 6
7 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 สพป. สมุทรสงคราม 57 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน