สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสงคราม
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลสมุทรสงคราม 35 14 4 53
2 เมืองสมุทรสงคราม 23 14 11 48
3 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 16 8 6 30
4 ไทยรัฐวิทยา 70 10 6 0 16
5 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 9 8 2 19
6 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 9 4 4 17
7 วัดปากสมุทร 7 3 5 15
8 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 6 5 1 12
9 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 5 6 4 15
10 วัดลาดเป้ง 5 5 5 15
11 บ้านตะวันจาก 5 3 1 9
12 บ้านลาดใหญ่สามัคคี 5 2 1 8
13 บ้านคลองสมบูรณ์ 4 5 5 14
14 วัดสาธุชนาราม 4 3 2 9
15 วัดศรีสุวรรณคงคาราม 4 1 1 6
16 วัดธรรมประสิทธิ์ 3 5 0 8
17 บ้านคลองบางกก 3 3 4 10
18 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 3 2 5 10
19 วัดท้ายหาด 3 2 3 8
20 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 2 3 3 8
21 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 2 2 1 5
22 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 2 2 0 4
23 วัดธรรมสถิติ์วราราม 2 1 2 5
24 วัดศรัทธาธรรม 2 1 2 5
25 ศาลจ้าวอาม้า 2 1 1 4
26 วัดธรรมาวุธาราม 2 0 3 5
27 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 2 0 2 4
28 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 2 0 2 4
29 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1 6 5 12
30 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 1 1 2 4
31 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 1 2 4
32 บ้านแพรกหนามแดง 1 1 1 3
33 วัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) 1 1 0 2
34 ดรุณานุกูล 1 1 0 2
35 วิริยะวิทยามูลนิธิ 1 1 0 2
36 วัดน้อยแสงจันทร์ 1 1 0 2
37 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 1 0 0 1
38 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 1 0 0 1
39 วัดสวนแก้ว 1 0 0 1
40 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 1 0 0 1
41 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 1 0 0 1
42 ดรุณานุเคราะห์ 0 4 2 6
43 ล้อมรัก 0 3 3 6
44 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 0 2 2 4
45 บ้านเขตเมือง 0 2 0 2
46 วัดบางนางลี่ใหญ่ 0 1 3 4
47 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 0 1 1 2
48 บ้านลาดใหญ่ 0 1 1 2
49 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 0 1 1 2
50 วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 0 1 0 1
51 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 0 1 0 1
52 วัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 0 1 0 1
53 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 0 1 0 1
54 วัดวรภุมิ 0 1 0 1
55 วัดคลองโคน 0 1 0 1
56 บ้านบางนางลี่ 0 1 0 1
57 กงหลีเจี้ยนหมิน 0 1 0 1
58 วัดบางประจันต์ 0 1 0 1
59 เอื้อวิทยา 0 1 0 1
60 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 0 1 0 1
61 วัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 0 1 0 1
62 ถาวรวิทยา 0 0 2 2
63 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 0 0 1 1
64 บ้านฉู่ฉี่ 0 0 1 1
65 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 0 0 1 1
66 วัดมณีสรรค์ 0 0 1 1
67 วัดจุฬามณี 0 0 0 0
68 จตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 0 0 0 0
69 วัดนางพิมพ์ 0 0 0 0
70 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 0 0 0 0
71 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 0 0 0 0
72 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
73 บ้านบางบ่อ 0 0 0 0
74 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 0 0 0 0
75 วัดบางแคกลาง 0 0 0 0
76 บ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0
77 บ้านยายแพง 0 0 0 0
78 อนุกูลวิทยา 0 0 0 0
รวม 190 149 109 448

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางจิราพร กรกชงาม โทร 0989359295
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]