สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสงคราม
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมุทรสงคราม 35 14 4 53 51 4 2 0 57
2 เมืองสมุทรสงคราม 23 14 11 48 43 12 1 4 56
3 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 16 8 6 30 22 11 4 5 37
4 ไทยรัฐวิทยา 70 10 6 0 16 15 1 3 2 19
5 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 9 8 2 19 12 8 4 8 24
6 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 9 4 4 17 11 5 5 4 21
7 วัดปากสมุทร 7 3 5 15 11 3 4 3 18
8 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 6 5 1 12 13 4 5 4 22
9 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 5 6 4 15 10 11 14 2 35
10 วัดลาดเป้ง 5 5 5 15 9 5 4 6 18
11 บ้านตะวันจาก 5 3 1 9 10 1 2 0 13
12 บ้านลาดใหญ่สามัคคี 5 2 1 8 8 3 1 1 12
13 บ้านคลองสมบูรณ์ 4 5 5 14 11 6 3 2 20
14 วัดสาธุชนาราม 4 3 2 9 6 4 2 5 12
15 วัดศรีสุวรรณคงคาราม 4 1 1 6 5 6 1 0 12
16 วัดธรรมประสิทธิ์ 3 5 0 8 10 6 2 2 18
17 บ้านคลองบางกก 3 3 4 10 6 6 2 5 14
18 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 3 2 5 10 5 7 2 0 14
19 วัดท้ายหาด 3 2 3 8 8 2 0 1 10
20 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 2 3 3 8 11 6 2 3 19
21 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 2 2 1 5 4 4 3 2 11
22 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 2 2 0 4 2 3 3 1 8
23 วัดธรรมสถิติ์วราราม 2 1 2 5 3 7 8 4 18
24 วัดศรัทธาธรรม 2 1 2 5 3 4 3 0 10
25 ศาลจ้าวอาม้า 2 1 1 4 5 4 1 2 10
26 วัดธรรมาวุธาราม 2 0 3 5 6 7 1 0 14
27 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 2 0 2 4 5 0 0 0 5
28 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 2 0 2 4 4 1 1 2 6
29 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1 6 5 12 7 14 3 3 24
30 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 1 1 2 4 4 0 1 0 5
31 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 1 2 4 3 0 1 0 4
32 บ้านแพรกหนามแดง 1 1 1 3 1 1 2 0 4
33 วัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) 1 1 0 2 3 3 2 0 8
34 ดรุณานุกูล 1 1 0 2 2 0 0 0 2
35 วิริยะวิทยามูลนิธิ 1 1 0 2 1 2 0 1 3
36 วัดน้อยแสงจันทร์ 1 1 0 2 1 0 2 0 3
37 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 1 0 0 1 2 3 0 0 5
38 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 1 0 0 1 2 1 0 2 3
39 วัดสวนแก้ว 1 0 0 1 1 3 4 1 8
40 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
41 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 1 0 0 1 1 0 0 1 1
42 ดรุณานุเคราะห์ 0 4 2 6 6 4 0 2 10
43 ล้อมรัก 0 3 3 6 3 3 3 2 9
44 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 0 2 2 4 2 3 2 0 7
45 บ้านเขตเมือง 0 2 0 2 2 1 0 1 3
46 วัดบางนางลี่ใหญ่ 0 1 3 4 1 5 6 0 12
47 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 0 1 1 2 1 2 1 2 4
48 บ้านลาดใหญ่ 0 1 1 2 1 1 1 0 3
49 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 0 1 1 2 0 2 3 3 5
50 วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 0 1 0 1 4 2 1 0 7
51 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 0 1 0 1 2 2 1 0 5
52 วัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 0 1 0 1 1 2 4 0 7
53 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
54 วัดวรภุมิ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
55 วัดคลองโคน 0 1 0 1 1 0 2 0 3
56 บ้านบางนางลี่ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
57 กงหลีเจี้ยนหมิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
58 วัดบางประจันต์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
59 เอื้อวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
60 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 0 1 0 1 0 2 0 0 2
61 วัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 0 1 0 1 0 0 1 0 1
62 ถาวรวิทยา 0 0 2 2 2 0 0 0 2
63 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 0 0 1 1 1 2 3 0 6
64 บ้านฉู่ฉี่ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
65 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 0 0 1 1 1 0 1 0 2
66 วัดมณีสรรค์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
67 วัดจุฬามณี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
68 จตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
69 วัดนางพิมพ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
70 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 0 0 0 0 0 1 3 1 4
71 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
72 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
73 บ้านบางบ่อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
74 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
75 วัดบางแคกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
76 บ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 บ้านยายแพง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 อนุกูลวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 190 149 109 448 378 206 136 90 720