สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสงคราม
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมุทรสงคราม 35 14 4 53 51 4 2 0 57
2 เมืองสมุทรสงคราม 16 12 10 38 34 11 1 4 46
3 ไทยรัฐวิทยา 70 10 6 0 16 15 1 3 2 19
4 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 9 8 2 19 12 8 4 8 24
5 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 9 4 4 17 11 5 5 4 21
6 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 8 7 6 21 15 9 4 5 28
7 วัดปากสมุทร 7 3 5 15 11 3 4 3 18
8 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 6 5 1 12 13 4 5 4 22
9 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 5 6 4 15 10 11 14 2 35
10 วัดลาดเป้ง 5 5 5 15 9 5 4 6 18
11 บ้านลาดใหญ่สามัคคี 5 2 1 8 8 3 1 1 12
12 บ้านคลองสมบูรณ์ 4 5 5 14 11 6 3 2 20
13 วัดศรีสุวรรณคงคาราม 4 1 1 6 5 6 1 0 12
14 วัดธรรมประสิทธิ์ 3 5 0 8 10 6 2 2 18
15 บ้านคลองบางกก 3 3 4 10 6 6 2 5 14
16 วัดสาธุชนาราม 3 3 2 8 5 4 2 5 11
17 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 3 2 5 10 5 6 2 0 13
18 วัดท้ายหาด 3 2 3 8 8 2 0 1 10
19 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 2 3 3 8 11 6 2 3 19
20 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 2 2 1 5 4 4 3 2 11
21 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 2 2 0 4 2 3 3 1 8
22 วัดศรัทธาธรรม 2 1 2 5 3 4 3 0 10
23 วัดธรรมาวุธาราม 2 0 2 4 6 6 0 0 12
24 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 2 0 2 4 5 0 0 0 5
25 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 2 0 2 4 4 0 1 2 5
26 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1 6 5 12 7 13 3 3 23
27 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 1 1 2 4 4 0 1 0 5
28 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 1 2 4 3 0 1 0 4
29 บ้านแพรกหนามแดง 1 1 1 3 1 1 2 0 4
30 วัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) 1 1 0 2 3 3 2 0 8
31 ดรุณานุกูล 1 1 0 2 2 0 0 0 2
32 วิริยะวิทยามูลนิธิ 1 1 0 2 1 2 0 1 3
33 วัดธรรมสถิติ์วราราม 1 0 2 3 1 5 7 4 13
34 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 1 0 0 1 2 3 0 0 5
35 วัดสวนแก้ว 1 0 0 1 1 3 4 1 8
36 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
37 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 1 0 0 1 1 0 0 1 1
38 ดรุณานุเคราะห์ 0 4 2 6 6 4 0 2 10
39 ล้อมรัก 0 3 3 6 3 3 3 2 9
40 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 0 2 2 4 2 3 2 0 7
41 บ้านเขตเมือง 0 2 0 2 2 1 0 1 3
42 วัดบางนางลี่ใหญ่ 0 1 2 3 1 4 6 0 11
43 บ้านตะวันจาก 0 1 1 2 3 1 2 0 6
44 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 0 1 1 2 1 2 1 2 4
45 บ้านลาดใหญ่ 0 1 1 2 1 1 1 0 3
46 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 0 1 1 2 0 2 3 3 5
47 วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 0 1 0 1 4 2 1 0 7
48 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 0 1 0 1 2 2 1 0 5
49 วัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 0 1 0 1 1 2 4 0 7
50 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
51 วัดวรภุมิ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
52 วัดคลองโคน 0 1 0 1 1 0 2 0 3
53 บ้านบางนางลี่ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
54 กงหลีเจี้ยนหมิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
55 วัดบางประจันต์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
56 เอื้อวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
57 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 0 1 0 1 0 2 0 0 2
58 วัดน้อยแสงจันทร์ 0 1 0 1 0 0 2 0 2
59 วัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 0 1 0 1 0 0 1 0 1
60 ถาวรวิทยา 0 0 2 2 2 0 0 0 2
61 ศาลจ้าวอาม้า 0 0 1 1 2 4 1 2 7
62 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 0 0 1 1 1 2 3 0 6
63 บ้านฉู่ฉี่ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
64 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 0 0 1 1 1 0 1 0 2
65 วัดมณีสรรค์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
66 วัดจุฬามณี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
67 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 0 0 0 0 1 1 0 2 2
68 จตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
69 วัดนางพิมพ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
70 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 0 0 0 0 0 1 3 1 4
71 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
72 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
73 บ้านบางบ่อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
74 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
75 วัดบางแคกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
76 บ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 บ้านยายแพง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 อนุกูลวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 164 142 106 412 347 196 134 90 677