งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ณ ศูนย์วิทยาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระหว่าง วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง com2 1 ธ.ค. 2560 09.00-11.00 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ห้องสมุด ICT ชั้น 1 1 ธ.ค. 2560 09.00-14.00 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ห้องประชุมสมบูรณ์ ชั้น 1 1 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ห้องสมุด ICT ชั้น 1 1 ธ.ค. 2560 09.00-14.00 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00 น.
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ห้องสมุด ICT ชั้น 1 1 ธ.ค. 2560 09.00-14.00 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00 น.
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง com1 1 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00 น.
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง com1 1 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00 น.
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง com2 1 ธ.ค. 2560 12.30-15.30 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00 น.
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ห้องสมุด ICT ชั้น 1 1 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00 น.
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ห้องประชุมสมบูรณ์ ชั้น 1 1 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00 น.
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ห้องประชุมสมบูรณ์ ชั้น 1 1 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00 น.
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางจิราพร กรกชงาม โทร 0989359295
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]