สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์  
2 โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติ  
3 โรงเรียนวัดบางน้อย  
4 โรงเรียนวัดเกตุการาม  
5 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม  
6 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์  
7 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  
8 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางจิราพร กรกชงาม โทร 0989359295
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]