แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สิงห์บุรี

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 74 52 70.27% 14 18.92% 4 5.41% 4 5.41% 74
2 โรงเรียนวัดโบสถ์ 64 26 42.62% 24 39.34% 5 8.2% 6 9.84% 61
3 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 43 21 48.84% 15 34.88% 5 11.63% 2 4.65% 43
4 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 51 21 43.75% 10 20.83% 9 18.75% 8 16.67% 48
5 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 23 17 73.91% 4 17.39% 2 8.7% 0 0% 23
6 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 31 16 51.61% 8 25.81% 6 19.35% 1 3.23% 31
7 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 25 12 52.17% 8 34.78% 3 13.04% 0 0% 23
8 โรงเรียนวัดคีม 19 12 63.16% 4 21.05% 1 5.26% 2 10.53% 19
9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 18 12 70.59% 3 17.65% 0 0% 2 11.76% 17
10 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 26 11 50% 7 31.82% 3 13.64% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนวัดท่าอิฐ 24 11 50% 7 31.82% 2 9.09% 2 9.09% 22
12 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 33 10 33.33% 9 30% 6 20% 5 16.67% 30
13 โรงเรียนวัดอัมพวัน 26 10 40% 6 24% 4 16% 5 20% 25
14 โรงเรียนวัดข่อย 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
15 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 18 9 50% 3 16.67% 4 22.22% 2 11.11% 18
16 โรงเรียนวิจิตรศึกษา 20 9 52.94% 1 5.88% 6 35.29% 1 5.88% 17
17 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 39 8 20.51% 11 28.21% 12 30.77% 8 20.51% 39
18 โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 22 8 36.36% 8 36.36% 4 18.18% 2 9.09% 22
19 โรงเรียนวัดประโชติการาม 12 8 66.67% 1 8.33% 3 25% 0 0% 12
20 โรงเรียนวัดประดับ 17 7 41.18% 7 41.18% 0 0% 3 17.65% 17
21 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 28 6 23.08% 6 23.08% 5 19.23% 9 34.62% 26
22 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 22 5 26.32% 6 31.58% 4 21.05% 4 21.05% 19
23 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 14 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 14
24 โรงเรียนวัดบ้านลำ 16 5 31.25% 4 25% 5 31.25% 2 12.5% 16
25 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 12 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
26 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
27 โรงเรียนวัดบางปูน 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
28 โรงเรียนบ้านคูเมือง 12 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
29 โรงเรียนวัดวังกะจับ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
30 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 10 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
31 โรงเรียนวัดโสภา 9 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
32 โรงเรียนวัดเชียงราก 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
33 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 23 4 17.39% 6 26.09% 6 26.09% 7 30.43% 23
34 โรงเรียนวัดกลาง 11 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
35 โรงเรียนวัดวิหารขาว 14 4 28.57% 4 28.57% 6 42.86% 0 0% 14
36 โรงเรียนวัดจักรสีห์ 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
37 โรงเรียนวัดปลาไหล 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
38 โรงเรียนวัดถอนสมอ 14 4 28.57% 2 14.29% 6 42.86% 2 14.29% 14
39 โรงเรียนวัดแหลมคาง 12 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 3 25% 12
40 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
42 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
43 โรงเรียนวัดบ้านกลับ 9 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 3 33.33% 9
44 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) 20 3 15% 9 45% 3 15% 5 25% 20
46 โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 13 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
47 โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
48 โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 9 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนวัดระนาม 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
50 โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนวัดตุ้มหู 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
52 โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
53 โรงเรียนวัดเตย 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
54 โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ ๑๘๓) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
55 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 14 2 14.29% 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 14
56 โรงเรียนวัดโบสถ์ 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนราษฎร์ประสิทธิ์ 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
58 โรงเรียนวัดน้อย 12 2 20% 1 10% 5 50% 2 20% 10
59 โรงเรียนวัดตึกราชา 9 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
60 โรงเรียนค่ายบางระจัน 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
62 โรงเรียนวัดประสาท 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
63 โรงเรียนวัดประสิทธิคุณากร 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดสาธุการาม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
65 โรงเรียนวัดยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 9 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
67 โรงเรียนวัดสิงห์ 8 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
68 โรงเรียนวัดตะโกรวม 8 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 8 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
70 โรงเรียนวัดการ้อง 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
71 โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
72 โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
73 โรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยา 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
74 โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
75 โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
76 โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านเก่า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
79 โรงเรียนวัดชันสูตร 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
80 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
81 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
82 โรงเรียนวัดโคกพระ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
83 โรงเรียนวัดประศุก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนวัดเสือข้าม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) 14 0 0% 8 66.67% 0 0% 4 33.33% 12
86 โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 21 0 0% 4 21.05% 8 42.11% 7 36.84% 19
87 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 8 0 0% 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 8
88 โรงเรียนวัดหลวง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
89 โรงเรียนวัดวังขรณ์ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
90 โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
91 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
92 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
93 โรงเรียนวัดศรีสาคร 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดทอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
97 โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
100 โรงเรียนวัดโคปูน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางบุญประกอบ ชีวะธรรม โทร. 081-8527454
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]