งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิตร ชั้น 1 ห้อง ป.1 28 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิตร ชั้น 1 ห้อง ป.2 28 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิตร ชั้น 1 ห้อง ป.3 28 พ.ย. 2560 09.00-13.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร โรงอาหาร ชั้น ล่าง 28 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร โรงอาหาร ชั้น ล่าง 28 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร โรงอาหาร ชั้น ล่าง 28 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.สิงห์บุรี ชั้น 2 ห้อง ประชุม 28 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.สิงห์บุรี ชั้น 2 ห้อง ประชุม 28 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารสิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม.1/2 28 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารสิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม.1/3 28 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารสิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม.2/1 28 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องสมุด 28 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องสมุด 28 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องสมุด 28 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 100 ปี ห้อง E-Class room 28 พ.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางบุญประกอบ ชีวะธรรม โทร. 081-8527454
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]