งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ณ สพป.ปทุมธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ ........เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 นักเรียนควรมาลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 646 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 นักเรียนควรมาลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 นักเรียนต้องมารายงานตัวเพื่อเข้าแข่งขันก่อน 30 นาที
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642-643 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อาคาร 6 ชั้น 3-ชั้น 4 ห้อง 641-631 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634-635 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อาคาร 6 ชั้น 3 และ ชั้น 2 ห้อง 636-626 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624-623 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621-622 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 6 ฝั่งทิศตะวันออก 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวนิภา ศิริจร โทร. 0898877782
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]