งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ณ สพป.ปทุมธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ ........เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ โดมโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 11 ก.ย. 2560
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ โดมโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 11 ก.ย. 2560 08.30
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ โดมโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ชั้น 1 ห้อง โดมโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 15 พ.ย. 2560 09.30-12.00 ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวเข้าแข่งขันก่อนเวลา 30 นาที
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ โดมโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ชั้น 1 ห้อง โดมโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 15 พ.ย. 2560 09.30-12.00 ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวเข้าแข่งขันก่อนเวลา 30 นาที
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
-
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
-
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ อาคารธัญญเขมคุณานุสรณ์อุปถัมภ์ ชั้น 3 11 ก.ย. 2560 09.00
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ อาคารธัญญเขมคุณานุสรณ์อุปถัมภ์ ชั้น 3 11 ก.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวนิภา ศิริจร โทร. 0898877782
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]