งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ณ สพป.ปทุมธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ ........เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ อาคารสีชมพู ชั้น 1 - 2 ห้อง อ.1/1 - อ.1/4 5 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลงทะเบียนในการเตรียมความพร้อม เวลา 07.00 - 08.40
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ อาคารสีชมพู ชั้น 2 - 3 ห้อง อ.2/1-อ.2/4 และ ห้องศูนย์สื่ออนุบาล 5 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลงทะเบียนในการเตรียมความพร้อม เวลา 07.00 - 08.40


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวนิภา ศิริจร โทร. 0898877782
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]