งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ณ สพป.ปทุมธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ ........เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2, ป.3/3 12 ก.ย. 2560 09:00-11:00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 12 ก.ย. 2560 09:00-14:00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 12 ก.ย. 2560 09:00-12:00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 4 12 ก.ย. 2560 09:00-14:00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 4 12 ก.ย. 2560 09:00-14:00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 3 12 ก.ย. 2560 09:00-12:00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 3 12 ก.ย. 2560 09:00-12:00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ห้องประชุมลีลาวดี 12 ก.ย. 2560 09:00-12:00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 12 ก.ย. 2560 09:00-12:00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 12 ก.ย. 2560 09:00-12:00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 12 ก.ย. 2560 09:00-12:00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 12 ก.ย. 2560 09:00-14:00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวนิภา ศิริจร โทร. 0898877782
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]