งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ณ สพป.ปทุมธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ ........เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 11 ก.ย. 2560 9.00-16.30 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน30นาที
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม วัดนังคัลจันทร์ตรี ห้อง ลานดนังคัลจันทร์ตรี 11 ก.ย. 2560 9.00-16.30 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน30นาที
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 11 ก.ย. 2560 9.00-12.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน30นาที
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อาคารมูลนิธิบิ๊กซี ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนชั้นม.1/3 11 ก.ย. 2560 9.00-16.30 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน30นาที
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อาคารมูลนิธิบิ๊กซี ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนชั้นม.1/3 11 ก.ย. 2560 9.00-16.30 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน30นาที
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อาคารมูลนิธิบิ๊กซี ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 11 ก.ย. 2560 9.00-15.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน30นาที
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อาคารชั้นเดียว 11 ก.ย. 2560 9.00-15.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน30นาที
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อาคารห้องสมุด ชั้น 1 11 ก.ย. 2560 9.00-15.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน30นาที
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อาคารมัธยมหลังสีฟ้า ชั้น 1 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 11 ก.ย. 2560 9.00-15.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน30นาที
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อาคารมัธยมหลังสีฟ้า ชั้น 1 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 11 ก.ย. 2560 9.00-15.00 ลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน30นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวนิภา ศิริจร โทร. 0898877782
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]