แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดบางพูน 90 47 54.02% 18 20.69% 8 9.2% 14 16.09% 87
2 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 74 47 64.38% 15 20.55% 5 6.85% 6 8.22% 73
3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 66 40 61.54% 14 21.54% 5 7.69% 6 9.23% 65
4 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 59 32 55.17% 15 25.86% 6 10.34% 5 8.62% 58
5 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 68 29 43.94% 17 25.76% 8 12.12% 12 18.18% 66
6 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 91 26 30.59% 20 23.53% 20 23.53% 19 22.35% 85
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 88 24 32% 15 20% 15 20% 21 28% 75
8 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 61 23 40.35% 14 24.56% 9 15.79% 11 19.3% 57
9 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 48 19 40.43% 17 36.17% 4 8.51% 7 14.89% 47
10 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 64 19 35.85% 8 15.09% 15 28.3% 11 20.75% 53
11 โรงเรียนบึงเขาย้อน 38 18 60% 5 16.67% 3 10% 4 13.33% 30
12 โรงเรียนวันครู 2502 65 17 27.42% 17 27.42% 15 24.19% 13 20.97% 62
13 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 47 17 36.96% 15 32.61% 6 13.04% 8 17.39% 46
14 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 51 17 35.42% 14 29.17% 12 25% 5 10.42% 48
15 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 68 16 26.23% 14 22.95% 12 19.67% 19 31.15% 61
16 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 61 16 26.67% 13 21.67% 14 23.33% 17 28.33% 60
17 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 53 16 30.77% 13 25% 11 21.15% 12 23.08% 52
18 โรงเรียนคลองห้า 38 16 44.44% 12 33.33% 3 8.33% 5 13.89% 36
19 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 33 16 48.48% 7 21.21% 5 15.15% 5 15.15% 33
20 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 72 15 23.81% 14 22.22% 14 22.22% 20 31.75% 63
21 โรงเรียนคลองสอง 51 15 30.61% 12 24.49% 11 22.45% 11 22.45% 49
22 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 83 14 19.44% 23 31.94% 18 25% 17 23.61% 72
23 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 30 14 50% 6 21.43% 3 10.71% 5 17.86% 28
24 โรงเรียนวัดชินวราราม 43 13 30.23% 11 25.58% 9 20.93% 10 23.26% 43
25 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 42 13 30.95% 8 19.05% 9 21.43% 12 28.57% 42
26 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 44 12 27.27% 16 36.36% 7 15.91% 9 20.45% 44
27 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 43 12 27.91% 14 32.56% 10 23.26% 7 16.28% 43
28 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 61 11 20% 16 29.09% 17 30.91% 11 20% 55
29 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 54 11 20.75% 15 28.3% 11 20.75% 16 30.19% 53
30 โรงเรียนวัดรังสิต 32 11 34.38% 9 28.13% 4 12.5% 8 25% 32
31 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 39 10 26.32% 11 28.95% 8 21.05% 9 23.68% 38
32 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 42 10 27.03% 6 16.22% 6 16.22% 15 40.54% 37
33 โรงเรียนนภสร 35 9 25.71% 12 34.29% 5 14.29% 9 25.71% 35
34 โรงเรียนศาลาพัน 31 9 40.91% 5 22.73% 3 13.64% 5 22.73% 22
35 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 35 9 28.13% 4 12.5% 10 31.25% 9 28.13% 32
36 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 20 9 45% 2 10% 5 25% 4 20% 20
37 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 66 8 12.7% 14 22.22% 22 34.92% 19 30.16% 63
38 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 29 8 30.77% 7 26.92% 5 19.23% 6 23.08% 26
39 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 41 8 22.22% 5 13.89% 14 38.89% 9 25% 36
40 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 31 8 25.81% 5 16.13% 10 32.26% 8 25.81% 31
41 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 36 7 22.58% 9 29.03% 8 25.81% 7 22.58% 31
42 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 42 7 21.21% 7 21.21% 9 27.27% 10 30.3% 33
43 โรงเรียนวัดป่างิ้ว 44 7 25.93% 7 25.93% 6 22.22% 7 25.93% 27
44 โรงเรียนจารุศรบำรุง 24 7 29.17% 7 29.17% 4 16.67% 6 25% 24
45 โรงเรียนวัดบางคูวัด 44 6 13.95% 11 25.58% 16 37.21% 10 23.26% 43
46 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 29 6 25% 4 16.67% 8 33.33% 6 25% 24
47 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 22 6 28.57% 4 19.05% 7 33.33% 4 19.05% 21
48 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 23 6 35.29% 4 23.53% 1 5.88% 6 35.29% 17
49 โรงเรียนวัดนาวง 50 5 10.64% 17 36.17% 13 27.66% 12 25.53% 47
50 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 47 5 12.5% 11 27.5% 10 25% 14 35% 40
51 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 28 5 18.52% 9 33.33% 8 29.63% 5 18.52% 27
52 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 27 5 18.52% 8 29.63% 7 25.93% 7 25.93% 27
53 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 41 5 13.51% 7 18.92% 12 32.43% 13 35.14% 37
54 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 33 5 16.13% 7 22.58% 11 35.48% 8 25.81% 31
55 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 18 5 27.78% 7 38.89% 4 22.22% 2 11.11% 18
56 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 46 5 18.52% 5 18.52% 12 44.44% 5 18.52% 27
57 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 21 5 27.78% 5 27.78% 3 16.67% 5 27.78% 18
58 โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
59 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 14 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
60 โรงเรียนสุลักขณะ 30 4 16.67% 11 45.83% 6 25% 3 12.5% 24
61 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 32 4 12.9% 8 25.81% 11 35.48% 8 25.81% 31
62 โรงเรียนลำสนุ่น 31 4 12.9% 7 22.58% 8 25.81% 12 38.71% 31
63 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 35 4 16% 7 28% 6 24% 8 32% 25
64 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 28 4 16% 4 16% 10 40% 7 28% 25
65 โรงเรียนสามวาวิทยา 26 4 16% 2 8% 8 32% 11 44% 25
66 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 16 4 25% 1 6.25% 8 50% 3 18.75% 16
67 โรงเรียนวัดผลาหาร 18 4 26.67% 1 6.67% 6 40% 4 26.67% 15
68 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
69 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 51 3 6.82% 15 34.09% 12 27.27% 14 31.82% 44
70 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 28 3 11.11% 10 37.04% 10 37.04% 4 14.81% 27
71 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 22 3 14.29% 7 33.33% 7 33.33% 4 19.05% 21
72 โรงเรียนเจริญวิทยา 19 3 16.67% 5 27.78% 6 33.33% 4 22.22% 18
73 โรงเรียนวัดบางเตยนอก 29 3 10.71% 3 10.71% 10 35.71% 12 42.86% 28
74 โรงเรียนวัดจันทาราม 13 3 25% 3 25% 1 8.33% 5 41.67% 12
75 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
76 โรงเรียนวัดสว่างภพ 35 2 6.06% 13 39.39% 9 27.27% 9 27.27% 33
77 โรงเรียนคลองลาดช้าง 39 2 5.13% 11 28.21% 11 28.21% 15 38.46% 39
78 โรงเรียนวัดบัวหลวง 40 2 5.13% 10 25.64% 17 43.59% 10 25.64% 39
79 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 33 2 6.06% 9 27.27% 8 24.24% 14 42.42% 33
80 โรงเรียนวัดถั่วทอง 31 2 8% 6 24% 9 36% 8 32% 25
81 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 16 2 12.5% 6 37.5% 0 0% 8 50% 16
82 โรงเรียนบ้านบึง 14 2 18.18% 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 11
83 โรงเรียนวัดมะขาม 23 2 9.09% 4 18.18% 9 40.91% 7 31.82% 22
84 โรงเรียนวัดฉาง 21 2 10.53% 4 21.05% 8 42.11% 5 26.32% 19
85 โรงเรียนวัดบ่อทอง 14 2 16.67% 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 12
86 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 18 2 12.5% 3 18.75% 7 43.75% 4 25% 16
87 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 15 2 14.29% 3 21.43% 3 21.43% 6 42.86% 14
88 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 18 2 11.11% 2 11.11% 10 55.56% 4 22.22% 18
89 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 11 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 11
90 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 26 1 4.17% 6 25% 10 41.67% 7 29.17% 24
91 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 14 1 7.14% 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 14
92 โรงเรียนวัดปทุมทอง 15 1 7.69% 4 30.77% 3 23.08% 5 38.46% 13
93 โรงเรียนวัดเชิงท่า 15 1 6.67% 3 20% 7 46.67% 4 26.67% 15
94 โรงเรียนวัดสะแก 14 1 7.14% 3 21.43% 6 42.86% 4 28.57% 14
95 โรงเรียนคลองลากค้อน 12 1 8.33% 3 25% 3 25% 5 41.67% 12
96 โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ 12 1 8.33% 2 16.67% 6 50% 3 25% 12
97 โรงเรียนวัดเมตารางค์ 12 1 9.09% 2 18.18% 6 54.55% 2 18.18% 11
98 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 13 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
99 โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนคลองพระอุดม 12 1 8.33% 0 0% 6 50% 5 41.67% 12
101 โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
102 โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
103 โรงเรียนอนุบาลปาริชาต 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน 25 0 0% 5 26.32% 12 63.16% 2 10.53% 19
105 โรงเรียนวัดดาวเรือง 19 0 0% 4 22.22% 5 27.78% 9 50% 18
106 โรงเรียนวัดบางเตยใน 21 0 0% 4 22.22% 4 22.22% 10 55.56% 18
107 โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง 13 0 0% 4 30.77% 1 7.69% 8 61.54% 13
108 โรงเรียนรังสิตวิทยา 14 0 0% 3 23.08% 8 61.54% 2 15.38% 13
109 โรงเรียนวัดโบสถ์ 18 0 0% 3 20% 5 33.33% 7 46.67% 15
110 โรงเรียนคลองสระ 8 0 0% 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 6
111 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 18 0 0% 1 7.14% 4 28.57% 9 64.29% 14
112 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 6 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
113 โรงเรียนวัดโคก 6 0 0% 0 0% 1 16.67% 5 83.33% 6
114 โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง 6 0 0% 0 0% 1 16.67% 5 83.33% 6
115 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางประทิน เย็นทรวง โทร. 0897960581
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]