งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ณ โรงเรียน........
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน พฤศิจกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30 ให้นักเรียนนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คมาเอง version 4.06
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30 ให้นักเรียนนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คมาเอง version 4.06
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 13.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30 ให้นักเรียนนำอุปกรณ์การเล่นไปด้วย(ตามกติกาของ สพฐ.)
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30 ให้นักเรียนนำอุปกรณ์การเล่นไปด้วย(ตามกติกาของ สพฐ.)
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 21 พ.ย. 2560 08.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางประทิน เย็นทรวง โทร. 0897960581
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]