สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.ปทุมธานี เขต 1  
2 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว  
3 โรงเรียนคลองสอง  
4 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ  
5 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์  
6 โรงเรียนวัดบางพูน  
7 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส  
8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางประทิน เย็นทรวง โทร. 0897960581
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]