สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านประพาส 13 4 7 24
2 บ้านโป่งตะเคียน 10 5 2 17
3 บ้านแหลมหิน 9 8 5 22
4 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 9 6 3 18
5 วัดไผ่งาม 9 1 0 10
6 อนุบาลปราจีนบุรี 8 10 7 25
7 มารีวิทยา 8 3 1 12
8 วัดระเบาะไผ่ 6 13 11 30
9 บ้านวังทะลุ 6 7 5 18
10 อนุบาลศรีมโหสถ 6 3 2 11
11 ฉัตรลิตราศึกษา 6 2 0 8
12 บ้านหว้าเอน 6 1 1 8
13 อนุบาลประจันตคาม 5 6 4 15
14 บ้านปรือวายใหญ่ 4 7 4 15
15 บ้านท่าตูม 4 6 2 12
16 อนุบาลวัดบ้านสร้าง 4 4 6 14
17 มารีวิทยาศรีมโหสถ 4 3 0 7
18 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 4 2 1 7
19 หัวซาวิทยา 4 1 2 7
20 บ้านหนองงูเหลือม 4 1 1 6
21 เทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 4 0 2 6
22 ชุมชนวัดหนองจวง 3 2 1 6
23 บ้านโคกพนมดี 3 1 2 6
24 บ้านดงบัง 3 0 1 4
25 บ้านโป่งไผ่ 2 2 5 9
26 เมืองปราจีนบุรี 2 2 1 5
27 วัดประสาธน์รังสรรค์ 2 1 2 5
28 ชุมชนบ้านขอนขว้าง 2 1 1 4
29 บ้านหนองกระทุ่ม 2 1 1 4
30 ชุมชนวัดบางแตน 2 1 0 3
31 วัดหัวกรด 2 0 0 2
32 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1 6 0 7
33 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1 4 3 8
34 วัดหนองคุ้ม 1 3 3 7
35 บ้านดงกระทงยาม 1 3 3 7
36 วัดแสงสว่าง 1 2 1 4
37 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 2 0 3
38 ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1 1 3 5
39 เทวรักษ์ 1 1 2 4
40 วัดอินทาราม 1 1 1 3
41 วัดลำดวน 1 1 0 2
42 เทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 1 1 0 2
43 เทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) 1 0 3 4
44 บ้านบางขาม 1 0 2 3
45 วัดสระข่อย 1 0 2 3
46 ชุมชนวัดบ้านโง้ง 1 0 1 2
47 ไผ่แถวอนุสรณ์ 1 0 1 2
48 วัดบางเตย 1 0 1 2
49 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1 0 0 1
50 วัดหนองแก้ว 1 0 0 1
51 วัดบ้านพระ 1 0 0 1
52 บ้านเนินหอม 1 0 0 1
53 บ้านหอย 1 0 0 1
54 บ้านว่านบ้านด่าน 1 0 0 1
55 วัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1 0 0 1
56 เทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 0 0 1
57 วัดบุยายใบ 1 0 0 1
58 วัดหลังถ้ำวิทยาคาร 1 0 0 1
59 บ้านวังขอน 1 0 0 1
60 วัดสัมพันธ์ 1 0 0 1
61 บ้านเขานันทา 1 0 0 1
62 วัดประดิษฐาราม 1 0 0 1
63 วัดทุ่งสบก 0 2 0 2
64 บ้านโคกสว่าง 0 2 0 2
65 วัดใหม่โพธิ์เย็น 0 2 0 2
66 บ่อแร่-ธารเลา 0 2 0 2
67 วัดเนินผาสุก 0 2 0 2
68 วัดหนองหูช้าง 0 1 1 2
69 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ 0 1 1 2
70 วัดคู้ลำพัน 0 1 1 2
71 วัดขิงกระชาย 0 1 0 1
72 วัดหาดสะแก 0 1 0 1
73 วัดตะเคียนทอง 0 1 0 1
74 บ้านแหลมไผ่ 0 1 0 1
75 วัดบางกระเบา 0 1 0 1
76 วัดมูลเหล็ก 0 1 0 1
77 กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 0 1 0 1
78 บ้านหนองหอย 0 1 0 1
79 วัดอรัญไพรศรี 0 1 0 1
80 วัดลิรัญดอน 0 1 0 1
81 หทัยชาติ 0 1 0 1
82 บ้านมาบเหียง 0 1 0 1
83 บ้านหนองชะอม 0 0 2 2
84 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 0 0 1 1
85 วัดท้าวอู่ทอง 0 0 1 1
86 บ้านหนองปรือน้อย 0 0 1 1
87 บ้านย่านนางวิ่ง 0 0 1 1
88 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 0 0 1 1
89 วัดหัวไผ่ 0 0 1 1
90 บ้านโคกกระเจียว 0 0 1 1
91 วัดบุฝ้าย 0 0 1 1
92 วัดใหม่กวางทอง 0 0 1 1
93 อนุบาลศรีมหาโพธิ 0 0 0 0
94 วัดคลองเฆ่ 0 0 0 0
95 วัดศรีมงคล 0 0 0 0
96 บ้านปากคลองบางกระดาน 0 0 0 0
97 วัดทุ่งตะลุมพุก 0 0 0 0
98 วัดบ้านโนน 0 0 0 0
99 ดาราวัฒนานุศาสตร์ 0 0 0 0
100 วัดเกาะมะไฟ 0 0 0 0
101 วัดกระทุ่มแพ้ว 0 0 0 0
102 บ้านบางปลาร้า 0 0 0 0
103 วัดนพคุณทอง 0 0 0 0
104 บ้านด่าน 0 0 0 0
105 บ้านห้วยเกษียร 0 0 0 0
106 วัดสระมะเขือ 0 0 0 0
107 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0
108 บ้านโป่งกะพ้อ 0 0 0 0
109 บ้านประเถท (โพธิพิทยาราม) 0 0 0 0
110 ประชุมเขตศึกษา 0 0 0 0
รวม 187 154 120 461

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1=ปรีชา เดชะไชย โทร.037211066 ,081 5595250
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]