สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านประพาส 11 4 6 21 21 6 3 3 30
2 บ้านแหลมหิน 9 8 5 22 23 16 14 9 53
3 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 9 6 3 18 18 3 0 0 21
4 บ้านโป่งตะเคียน 9 5 2 16 14 10 2 3 26
5 วัดไผ่งาม 9 1 0 10 11 1 0 0 12
6 อนุบาลปราจีนบุรี 8 10 7 25 22 9 8 1 39
7 มารีวิทยา 8 3 1 12 10 2 0 1 12
8 บ้านวังทะลุ 6 7 4 17 11 7 12 6 30
9 อนุบาลศรีมโหสถ 6 2 2 10 10 7 0 2 17
10 ฉัตรลิตราศึกษา 6 2 0 8 9 3 0 0 12
11 บ้านหว้าเอน 6 1 1 8 7 5 1 0 13
12 อนุบาลประจันตคาม 5 6 4 15 17 16 11 11 44
13 วัดระเบาะไผ่ 4 10 8 22 23 10 8 2 41
14 บ้านปรือวายใหญ่ 4 7 4 15 15 8 4 4 27
15 บ้านท่าตูม 4 6 2 12 10 5 3 5 18
16 มารีวิทยาศรีมโหสถ 4 3 0 7 7 2 0 0 9
17 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 4 2 1 7 8 1 1 1 10
18 บ้านหนองงูเหลือม 4 1 1 6 6 2 2 3 10
19 หัวซาวิทยา 4 0 2 6 4 3 5 2 12
20 เทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 4 0 2 6 4 1 4 1 9
21 ชุมชนวัดหนองจวง 3 2 1 6 7 1 2 1 10
22 บ้านโป่งไผ่ 2 2 5 9 9 6 0 3 15
23 วัดประสาธน์รังสรรค์ 2 1 2 5 5 4 2 2 11
24 ชุมชนวัดบางแตน 2 1 0 3 4 0 0 0 4
25 บ้านดงบัง 2 0 1 3 5 1 1 0 7
26 อนุบาลวัดบ้านสร้าง 1 3 6 10 12 8 7 3 27
27 วัดหนองคุ้ม 1 3 3 7 9 3 2 1 14
28 บ้านดงกระทงยาม 1 3 3 7 7 4 5 3 16
29 วัดแสงสว่าง 1 2 1 4 5 1 1 0 7
30 ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1 1 3 5 6 1 0 0 7
31 เทวรักษ์ 1 1 2 4 5 2 1 0 8
32 ชุมชนบ้านขอนขว้าง 1 1 1 3 5 8 2 7 15
33 วัดอินทาราม 1 1 1 3 3 5 3 5 11
34 วัดลำดวน 1 1 0 2 7 7 0 4 14
35 เทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 1 1 0 2 4 2 2 3 8
36 เทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) 1 0 3 4 6 3 3 2 12
37 บ้านบางขาม 1 0 2 3 3 2 2 0 7
38 วัดสระข่อย 1 0 2 3 2 1 0 0 3
39 ชุมชนวัดบ้านโง้ง 1 0 1 2 2 3 3 3 8
40 บ้านโคกพนมดี 1 0 1 2 2 1 2 3 5
41 วัดบางเตย 1 0 1 2 1 1 0 0 2
42 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1 0 0 1 2 3 4 1 9
43 วัดหนองแก้ว 1 0 0 1 2 1 0 2 3
44 วัดบ้านพระ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
45 บ้านเนินหอม 1 0 0 1 2 0 0 2 2
46 บ้านหอย 1 0 0 1 1 2 1 3 4
47 บ้านว่านบ้านด่าน 1 0 0 1 1 2 0 1 3
48 วัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1 0 0 1 1 1 0 2 2
49 เทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
50 วัดบุยายใบ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
51 วัดหลังถ้ำวิทยาคาร 1 0 0 1 1 0 1 0 2
52 บ้านวังขอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 วัดสัมพันธ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านเขานันทา 1 0 0 1 0 1 2 0 3
55 วัดประดิษฐาราม 1 0 0 1 0 1 0 0 1
56 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 0 4 0 4 3 3 3 2 9
57 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 0 2 2 4 6 3 3 2 12
58 เมืองปราจีนบุรี 0 2 1 3 0 3 3 6 6
59 วัดทุ่งสบก 0 2 0 2 3 5 1 0 9
60 บ้านโคกสว่าง 0 2 0 2 2 2 0 2 4
61 วัดใหม่โพธิ์เย็น 0 2 0 2 2 2 0 0 4
62 บ่อแร่-ธารเลา 0 2 0 2 2 0 0 0 2
63 วัดเนินผาสุก 0 2 0 2 2 0 0 0 2
64 วัดหนองหูช้าง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
65 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 1 2 2 0 0 2 2
66 วัดคู้ลำพัน 0 1 1 2 0 1 1 0 2
67 วัดขิงกระชาย 0 1 0 1 1 2 0 1 3
68 วัดหาดสะแก 0 1 0 1 1 2 0 0 3
69 วัดตะเคียนทอง 0 1 0 1 1 1 1 1 3
70 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 0 1 0 1 1 0 2 1 3
71 วัดบางกระเบา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
72 วัดมูลเหล็ก 0 1 0 1 1 0 0 2 1
73 กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 0 1 0 1 1 0 0 1 1
74 บ้านหนองหอย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 วัดอรัญไพรศรี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 วัดลิรัญดอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 หทัยชาติ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านมาบเหียง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
79 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ 0 1 0 1 0 0 0 1 0
80 บ้านหนองชะอม 0 0 2 2 0 5 0 0 5
81 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 0 0 1 1 2 4 4 7 10
82 วัดท้าวอู่ทอง 0 0 1 1 2 2 0 1 4
83 บ้านหนองปรือน้อย 0 0 1 1 2 1 1 0 4
84 บ้านย่านนางวิ่ง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
85 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 0 0 1 1 1 5 5 0 11
86 วัดหัวไผ่ 0 0 1 1 1 2 1 1 4
87 บ้านโคกกระเจียว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
88 วัดบุฝ้าย 0 0 1 1 0 2 0 2 2
89 ไผ่แถวอนุสรณ์ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
90 วัดใหม่กวางทอง 0 0 1 1 0 0 0 3 0
91 อนุบาลศรีมหาโพธิ 0 0 0 0 2 0 1 3 3
92 วัดคลองเฆ่ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
93 วัดศรีมงคล 0 0 0 0 1 1 3 1 5
94 บ้านปากคลองบางกระดาน 0 0 0 0 1 1 2 2 4
95 วัดทุ่งตะลุมพุก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
96 วัดบ้านโนน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
97 ดาราวัฒนานุศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 วัดเกาะมะไฟ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
99 วัดกระทุ่มแพ้ว 0 0 0 0 0 2 0 1 2
100 บ้านบางปลาร้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
101 วัดนพคุณทอง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
102 บ้านด่าน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านห้วยเกษียร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านแหลมไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 วัดสระมะเขือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านโป่งกะพ้อ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
108 บ้านประเถท (โพธิพิทยาราม) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 ประชุมเขตศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 165 141 112 418 431 259 164 151 854