สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านประพาส 13 4 7 24 24 6 3 3 33
2 บ้านโป่งตะเคียน 10 5 2 17 15 10 3 3 28
3 บ้านแหลมหิน 9 8 5 22 23 16 14 9 53
4 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 9 6 3 18 18 3 0 0 21
5 วัดไผ่งาม 9 1 0 10 11 1 0 0 12
6 อนุบาลปราจีนบุรี 8 10 7 25 22 9 8 2 39
7 มารีวิทยา 8 3 1 12 10 2 0 1 12
8 วัดระเบาะไผ่ 6 13 11 30 28 13 10 2 51
9 บ้านวังทะลุ 6 7 5 18 12 7 12 6 31
10 อนุบาลศรีมโหสถ 6 3 2 11 12 9 0 2 21
11 ฉัตรลิตราศึกษา 6 2 0 8 9 3 0 0 12
12 บ้านหว้าเอน 6 1 1 8 7 5 1 0 13
13 อนุบาลประจันตคาม 5 6 4 15 17 16 11 11 44
14 บ้านปรือวายใหญ่ 4 7 4 15 15 11 4 4 30
15 บ้านท่าตูม 4 6 2 12 10 5 3 5 18
16 อนุบาลวัดบ้านสร้าง 4 4 6 14 15 10 7 3 32
17 มารีวิทยาศรีมโหสถ 4 3 0 7 7 2 0 0 9
18 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 4 2 1 7 8 1 1 1 10
19 หัวซาวิทยา 4 1 2 7 5 4 6 2 15
20 บ้านหนองงูเหลือม 4 1 1 6 6 2 2 3 10
21 เทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 4 0 2 6 4 1 4 1 9
22 ชุมชนวัดหนองจวง 3 2 1 6 7 1 2 1 10
23 บ้านโคกพนมดี 3 1 2 6 6 2 2 3 10
24 บ้านดงบัง 3 0 1 4 6 1 1 0 8
25 บ้านโป่งไผ่ 2 2 5 9 9 6 0 3 15
26 เมืองปราจีนบุรี 2 2 1 5 2 3 3 6 8
27 วัดประสาธน์รังสรรค์ 2 1 2 5 5 4 2 2 11
28 ชุมชนบ้านขอนขว้าง 2 1 1 4 6 8 3 7 17
29 บ้านหนองกระทุ่ม 2 1 1 4 4 1 0 2 5
30 ชุมชนวัดบางแตน 2 1 0 3 4 0 0 0 4
31 วัดหัวกรด 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1 6 0 7 5 3 3 3 11
33 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 1 4 3 8 10 3 3 2 16
34 วัดหนองคุ้ม 1 3 3 7 9 3 2 1 14
35 บ้านดงกระทงยาม 1 3 3 7 7 4 5 3 16
36 วัดแสงสว่าง 1 2 1 4 5 1 1 0 7
37 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 1 2 0 3 3 0 2 1 5
38 ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1 1 3 5 6 1 0 0 7
39 เทวรักษ์ 1 1 2 4 5 2 1 0 8
40 วัดอินทาราม 1 1 1 3 3 5 3 5 11
41 วัดลำดวน 1 1 0 2 7 7 0 4 14
42 เทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 1 1 0 2 4 2 2 3 8
43 เทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) 1 0 3 4 6 3 3 2 12
44 บ้านบางขาม 1 0 2 3 3 2 2 0 7
45 วัดสระข่อย 1 0 2 3 2 1 0 0 3
46 ชุมชนวัดบ้านโง้ง 1 0 1 2 2 3 3 3 8
47 ไผ่แถวอนุสรณ์ 1 0 1 2 1 2 0 0 3
48 วัดบางเตย 1 0 1 2 1 1 0 0 2
49 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 1 0 0 1 2 3 4 1 9
50 วัดหนองแก้ว 1 0 0 1 2 1 0 2 3
51 วัดบ้านพระ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
52 บ้านเนินหอม 1 0 0 1 2 0 0 3 2
53 บ้านหอย 1 0 0 1 1 2 1 3 4
54 บ้านว่านบ้านด่าน 1 0 0 1 1 2 0 1 3
55 วัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1 0 0 1 1 1 0 2 2
56 เทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 วัดบุยายใบ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
58 วัดหลังถ้ำวิทยาคาร 1 0 0 1 1 0 1 0 2
59 บ้านวังขอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 วัดสัมพันธ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านเขานันทา 1 0 0 1 0 1 2 0 3
62 วัดประดิษฐาราม 1 0 0 1 0 1 0 0 1
63 วัดทุ่งสบก 0 2 0 2 3 5 1 0 9
64 บ้านโคกสว่าง 0 2 0 2 2 2 0 2 4
65 วัดใหม่โพธิ์เย็น 0 2 0 2 2 2 0 0 4
66 บ่อแร่-ธารเลา 0 2 0 2 2 0 0 0 2
67 วัดเนินผาสุก 0 2 0 2 2 0 0 0 2
68 วัดหนองหูช้าง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
69 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ 0 1 1 2 1 0 0 1 1
70 วัดคู้ลำพัน 0 1 1 2 0 1 1 0 2
71 วัดขิงกระชาย 0 1 0 1 1 2 0 1 3
72 วัดหาดสะแก 0 1 0 1 1 2 0 0 3
73 วัดตะเคียนทอง 0 1 0 1 1 1 1 1 3
74 บ้านแหลมไผ่ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
75 วัดบางกระเบา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
76 วัดมูลเหล็ก 0 1 0 1 1 0 0 2 1
77 กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 0 1 0 1 1 0 0 1 1
78 บ้านหนองหอย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 วัดอรัญไพรศรี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 วัดลิรัญดอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 หทัยชาติ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านมาบเหียง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
83 บ้านหนองชะอม 0 0 2 2 0 5 0 0 5
84 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 0 0 1 1 2 4 4 7 10
85 วัดท้าวอู่ทอง 0 0 1 1 2 2 0 2 4
86 บ้านหนองปรือน้อย 0 0 1 1 2 1 1 0 4
87 บ้านย่านนางวิ่ง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
88 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 0 0 1 1 1 5 5 0 11
89 วัดหัวไผ่ 0 0 1 1 1 2 1 1 4
90 บ้านโคกกระเจียว 0 0 1 1 1 2 0 0 3
91 วัดบุฝ้าย 0 0 1 1 0 2 0 2 2
92 วัดใหม่กวางทอง 0 0 1 1 0 0 0 3 0
93 อนุบาลศรีมหาโพธิ 0 0 0 0 2 0 1 3 3
94 วัดคลองเฆ่ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
95 วัดศรีมงคล 0 0 0 0 1 1 3 1 5
96 บ้านปากคลองบางกระดาน 0 0 0 0 1 1 2 2 4
97 วัดทุ่งตะลุมพุก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
98 วัดบ้านโนน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
99 ดาราวัฒนานุศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 วัดเกาะมะไฟ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
101 วัดกระทุ่มแพ้ว 0 0 0 0 0 2 0 1 2
102 บ้านบางปลาร้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
103 วัดนพคุณทอง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
104 บ้านด่าน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านห้วยเกษียร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 วัดสระมะเขือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 วัดโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านโป่งกะพ้อ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
109 บ้านประเถท (โพธิพิทยาราม) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 ประชุมเขตศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 187 154 120 461 470 273 169 156 912