สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 24 38 33
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 18 33 28
3 007 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 8 9 8
4 008 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 11 12 12
5 009 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 21 42 34
6 010 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 13 18 15
7 019 โรงเรียนนิคมพัฒนา 0 0 0
8 020 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา 2 9 5
9 023 โรงเรียนบ้านคลองบางไซ 0 0 0
10 024 โรงเรียนบ้านคลองสอง(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0
11 022 โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 0 0 0
12 028 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 19 40 33
13 029 โรงเรียนบ้านดงบัง 8 17 12
14 030 โรงเรียนบ้านด่าน 2 12 5
15 031 โรงเรียนบ้านท่าตูม 23 43 40
16 033 โรงเรียนบ้านบางขาม 17 31 27
17 034 โรงเรียนบ้านบางปลาร้า 11 26 18
18 035 โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 0 0 0
19 037 โรงเรียนบ้านประพาส 38 68 58
20 036 โรงเรียนบ้านประเถท (โพธิพิทยาราม) 1 1 1
21 038 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 35 66 54
22 039 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 21 36 23
23 043 โรงเรียนบ้านมาบเหียง 1 1 1
24 044 โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 2 5 2
25 045 โรงเรียนบ้านวังขอน 1 10 3
26 046 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 40 75 57
27 047 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 5 3 3
28 048 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 7 13 8
29 049 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 13 26 14
30 050 โรงเรียนบ้านหนองชะอม 5 5 5
31 052 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 4 7 6
32 053 โรงเรียนบ้านหนองหอย 6 16 10
33 051 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 0 0 0
34 055 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 14 32 17
35 056 โรงเรียนบ้านหอย 7 12 10
36 054 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 1 1 1
37 021 โรงเรียนบ้านเขานันทา 3 10 6
38 032 โรงเรียนบ้านเนินหอม 5 6 5
39 058 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 62 130 80
40 057 โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 3 7 5
41 025 โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 4 8 6
42 026 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 13 25 21
43 027 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 7 4 4
44 040 โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 2 3 3
45 041 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 31 53 48
46 042 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 18 50 33
47 059 โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 1 1 1
48 067 โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 11 18 16
49 066 โรงเรียนวัดกระแจะ (ธวัชชัยนุสรณ์) 0 0 0
50 070 โรงเรียนวัดขิงกระชาย 4 5 4
51 071 โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 3 10 7
52 072 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 2 2 2
53 076 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 11 16 11
54 075 โรงเรียนวัดดงไชยมัน 0 0 0
55 078 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 4 5 5
56 077 โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 0 0 0
57 080 โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 2 4 3
58 081 โรงเรียนวัดทุ่งสบก 9 20 11
59 079 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 6 11 8
60 083 โรงเรียนวัดนพคุณทอง 4 5 5
61 084 โรงเรียนวัดนิโครธาวาส 0 0 0
62 089 โรงเรียนวัดบางกระเบา 2 2 2
63 090 โรงเรียนวัดบางคาง 0 0 0
64 091 โรงเรียนวัดบางเตย 2 12 5
65 094 โรงเรียนวัดบุฝ้าย 4 15 5
66 095 โรงเรียนวัดบุพพาราม 0 0 0
67 096 โรงเรียนวัดบุยายใบ 2 2 2
68 093 โรงเรียนวัดบ้านพระ 3 15 7
69 092 โรงเรียนวัดบ้านโนน 3 8 4
70 098 โรงเรียนวัดประชาวาส 0 0 0
71 099 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 3 7 5
72 100 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 2 6 2
73 101 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 13 20 19
74 103 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 19 40 31
75 104 โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 0 0 0
76 106 โรงเรียนวัดภักดีสุนทราวาส 0 0 0
77 107 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 3 6 5
78 108 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 53 99 83
79 109 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 11 31 19
80 110 โรงเรียนวัดลำดวน 19 31 24
81 111 โรงเรียนวัดลิรัญดอน 1 5 2
82 113 โรงเรียนวัดศรีมงคล 6 10 9
83 114 โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 0 0 0
84 115 โรงเรียนวัดสง่างาม 0 0 0
85 116 โรงเรียนวัดสระข่อย 3 17 9
86 117 โรงเรียนวัดสระมะเขือ 1 3 2
87 118 โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 1 6 2
88 123 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 15 28 16
89 125 โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 4 8 7
90 121 โรงเรียนวัดหนองเกตุ 0 0 0
91 122 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 5 7 7
92 124 โรงเรียนวัดหนองโพรง 0 0 0
93 126 โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 2 10 4
94 127 โรงเรียนวัดหัวกรด 2 10 5
95 128 โรงเรียนวัดหัวไผ่ 5 13 5
96 129 โรงเรียนวัดหาดสะแก 3 8 5
97 133 โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 2 13 4
98 134 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 0 0 0
99 135 โรงเรียนวัดอินทาราม 18 28 20
100 068 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 4 7 6
101 069 โรงเรียนวัดเกาะลอย 0 0 0
102 082 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 0 0 0
103 085 โรงเรียนวัดเนินผาสุก 2 13 5
104 087 โรงเรียนวัดเนินสูง (ประจันตคาม) 0 0 0
105 088 โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 4 6 5
106 086 โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 0 0 0
107 112 โรงเรียนวัดเลียบ (หร่ำวิทยานุกูล) 0 0 0
108 120 โรงเรียนวัดแสงสว่าง 7 13 10
109 073 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 0 0 0
110 097 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 0 0 0
111 105 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 1 1
112 130 โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 3 5 5
113 131 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 6 14 10
114 132 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 4 10 7
115 074 โรงเรียนวัดไชยมงคล 0 0 0
116 102 โรงเรียนวัดไผ่งาม 13 29 23
117 138 โรงเรียนหัวซาวิทยา 17 25 19
118 139 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 56 138 79
119 140 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 43 81 67
120 142 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 35 65 45
121 143 โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 6 6 6
122 144 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 23 62 40
123 141 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 16 47 24
124 065 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 18 39 20
125 061 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 3 7 5
126 001 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 2 2 2
127 002 โรงเรียนกิตติวัฒนา 0 0 0
128 003 โรงเรียนจงหมิน 0 0 0
129 004 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 12 21 12
130 011 โรงเรียนดาราวัฒนานุศาสตร์ 1 2 1
131 060 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 7 17 7
132 062 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 21 55 35
133 145 โรงเรียนมารีวิทยา 13 28 19
134 064 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 9 56 12
135 136 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ 0 0 0
136 137 โรงเรียนหทัยชาติ 1 1 1
137 012 โรงเรียนเทวรักษ์ 8 17 13
138 013 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) 2 3 1
139 014 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 11 17 11
140 015 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 11 28 11
141 016 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) 16 22 19
142 017 โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) 0 0 0
143 018 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล) 0 0 0
รวม 1165 2397 1658
4055

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1=ปรีชา เดชะไชย โทร.037211066 ,081 5595250
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]