แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 53 28 52.83% 13 24.53% 10 18.87% 2 3.77% 53
2 โรงเรียนบ้านประพาส 38 24 66.67% 6 16.67% 3 8.33% 3 8.33% 36
3 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 62 23 37.1% 16 25.81% 14 22.58% 9 14.52% 62
4 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 43 22 53.66% 9 21.95% 8 19.51% 2 4.88% 41
5 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 21 18 85.71% 3 14.29% 0 0% 0 0% 21
6 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 56 17 30.91% 16 29.09% 11 20% 11 20% 55
7 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 35 15 44.12% 11 32.35% 4 11.76% 4 11.76% 34
8 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 35 15 42.86% 10 28.57% 7 20% 3 8.57% 35
9 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 31 15 48.39% 10 32.26% 3 9.68% 3 9.68% 31
10 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 23 12 52.17% 9 39.13% 0 0% 2 8.7% 23
11 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 40 12 32.43% 7 18.92% 12 32.43% 6 16.22% 37
12 โรงเรียนวัดไผ่งาม 13 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
13 โรงเรียนบ้านท่าตูม 23 10 43.48% 5 21.74% 3 13.04% 5 21.74% 23
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 18 10 55.56% 3 16.67% 3 16.67% 2 11.11% 18
15 โรงเรียนมารีวิทยา 13 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
16 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 18 9 50% 6 33.33% 0 0% 3 16.67% 18
17 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 15 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
18 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
19 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
20 โรงเรียนวัดลำดวน 19 7 38.89% 7 38.89% 0 0% 4 22.22% 18
21 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 14 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
22 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 19 7 36.84% 4 21.05% 5 26.32% 3 15.79% 19
23 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
24 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 13 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
25 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 24 6 25% 8 33.33% 3 12.5% 7 29.17% 24
26 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) 16 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
27 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 13 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
28 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 13 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
29 โรงเรียนบ้านดงบัง 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
30 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
31 โรงเรียนหัวซาวิทยา 17 5 29.41% 4 23.53% 6 35.29% 2 11.76% 17
32 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 13 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
33 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 16 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 14
34 โรงเรียนเทวรักษ์ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
35 โรงเรียนวัดแสงสว่าง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
36 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 11 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
37 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 11 4 40% 1 10% 4 40% 1 10% 10
38 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
39 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 8 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
40 โรงเรียนวัดอินทาราม 18 3 18.75% 5 31.25% 3 18.75% 5 31.25% 16
41 โรงเรียนวัดทุ่งสบก 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
42 โรงเรียนบ้านบางขาม 17 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
43 โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
45 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 19 2 11.76% 4 23.53% 4 23.53% 7 41.18% 17
46 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 11 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
47 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 18 2 14.29% 3 21.43% 3 21.43% 6 42.86% 14
48 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 11 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 11
49 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
50 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
51 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
53 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
54 โรงเรียนวัดบ้านพระ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนวัดสระข่อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
57 โรงเรียนบ้านเนินหอม 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
58 โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
59 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนวัดหัวกรด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนวัดเนินผาสุก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 21 1 9.09% 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 11
64 โรงเรียนบ้านหอย 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
65 โรงเรียนวัดหัวไผ่ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
66 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
67 โรงเรียนวัดขิงกระชาย 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
68 โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนวัดหาดสะแก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนวัดศรีมงคล 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 21 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
73 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
74 โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
75 โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
76 โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนวัดบางเตย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดบ้านโนน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
80 โรงเรียนวัดบางกระเบา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดบุยายใบ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
82 โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
83 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
84 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
85 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
86 โรงเรียนบ้านหนองหอย 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนดาราวัฒนานุศาสตร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านวังขอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนวัดลิรัญดอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนหทัยชาติ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านหนองชะอม 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
95 โรงเรียนวัดบุฝ้าย 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
96 โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 11 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
97 โรงเรียนบ้านบางปลาร้า 11 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดนพคุณทอง 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
99 โรงเรียนบ้านเขานันทา 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
100 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านด่าน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านมาบเหียง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดสระมะเขือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
108 โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
109 โรงเรียนบ้านประเถท (โพธิพิทยาราม) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
110 โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1=ปรีชา เดชะไชย โทร.037211066 ,081 5595250
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]