การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1
ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2560 พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 4/1 30 พ.ย. 2560 09.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 4/2 30 พ.ย. 2560 09.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 4/1 1 ธ.ค. 2560 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี บุญนิมิตร ชั้น 3 ห้อง 4/3 30 พ.ย. 2560 09.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 4/4 30 พ.ย. 2560 09.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี บุญนิมิตร ชั้น 1 ห้อง 4/3 1 ธ.ค. 2560 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 30 พ.ย. 2560 13.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 1 ธ.ค. 2560 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 30 พ.ย. 2560 09.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี อเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง เวทีกลาง 30 พ.ย. 2560 09.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 4/5 30 พ.ย. 2560 09.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 4/5 30 พ.ย. 2560 13.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 4/5 1 ธ.ค. 2560 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 30 พ.ย. 2560 09.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 30 พ.ย. 2560 09.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี พิทักษ์ดรุณ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 1 ธ.ค. 2560 09.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ป 4/3 (เดิม) 30 พ.ย. 2560 09.30
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1=ปรีชา เดชะไชย โทร.037211066 ,081 5595250
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]