สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินกรวด 12 0 1 13 14 1 4 2 19
2 บ้านห้วยไคร้ 11 7 6 24 22 12 12 3 46
3 บ้านหนองตะเภา 10 9 1 20 18 11 5 1 34
4 เทศบาลบ้านหัวหิน 9 6 3 18 17 10 8 9 35
5 บ้านศาลาลัย 7 5 0 12 15 5 6 5 26
6 บ้านหนองขาม 7 3 4 14 11 7 9 6 27
7 บ้านดอนกลาง 6 9 2 17 13 15 6 3 34
8 โรตารี่กรุงเทพ 6 2 3 11 13 5 1 2 19
9 บ้านทับใต้ 6 2 3 11 12 10 9 2 31
10 วังไกลกังวล 6 1 5 12 14 8 4 7 26
11 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 5 6 7 18 15 14 2 1 31
12 บ้านป่าถล่ม 5 4 3 12 11 5 4 0 20
13 บ้านหนองคาง 5 3 3 11 9 6 3 3 18
14 บ้านหนองตาเย็น 5 3 0 8 8 2 2 0 12
15 บ้านหนองยิงหมี 5 0 2 7 8 7 3 3 18
16 บ้านหนองหอย 4 5 4 13 12 9 4 1 25
17 ก็พัฒนศึกษา 4 2 1 7 9 3 3 7 15
18 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน 3 4 2 9 12 1 4 9 17
19 อานันท์ 3 3 3 9 12 8 10 5 30
20 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 3 2 8 13 14 9 6 6 29
21 บ้านพุน้อย 3 2 1 6 8 6 6 0 20
22 บ้านเนินพยอม 3 2 1 6 7 9 7 6 23
23 บ้านหนองจิก 3 2 1 6 7 7 9 4 23
24 รักษ์วิทยา 3 2 0 5 6 1 2 0 9
25 บ้านหนองเตาปูน 3 2 0 5 5 4 4 1 13
26 บ้านโป่งกะสัง 3 1 0 4 10 9 6 1 25
27 บ้านหนองตาแต้ม 3 1 0 4 5 4 6 3 15
28 บ้านหนองเกด 3 0 0 3 6 6 2 1 14
29 บ้านเกาะไผ่ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
30 หัวหินวิทยาลัย 3 0 0 3 3 0 0 0 3
31 บ้านหนองพรานพุก 2 6 7 15 13 20 18 13 51
32 บ้านปากน้ำปราณ 2 6 3 11 11 13 6 5 30
33 วัดนาห้วย 2 2 3 7 11 4 7 0 22
34 อนุบาลสามร้อยยอด 2 1 7 10 12 8 6 1 26
35 วัดดอนยายหนู 2 1 2 5 10 5 5 4 20
36 สมถวิล หัวหิน 2 1 1 4 7 7 12 3 26
37 บ้านไร่บน 2 1 1 4 6 3 0 0 9
38 บ้านดอนมะขาม 2 1 1 4 2 5 12 4 19
39 บ้านสามร้อยยอด 2 1 0 3 5 2 1 0 8
40 บ้านปรือน้อย 2 1 0 3 4 2 5 1 11
41 เทศบาลบ้านตะเกียบ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านทุ่งยาว 1 5 1 7 5 7 4 3 16
43 วัดทุ่งน้อย 1 3 2 6 6 4 5 2 15
44 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 2 3 6 5 2 6 5 13
45 บ้านยางชุม 1 2 2 5 10 8 9 5 27
46 วันทามารีอา 1 2 2 5 7 5 10 13 22
47 บ้านหาดขาม 1 2 1 4 6 8 10 7 24
48 ชินนุกูลวิทยา 1 1 2 4 7 13 9 6 29
49 บ้านหนองหมู 1 1 2 4 4 5 5 1 14
50 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1 1 1 3 4 1 0 4 5
51 บ้านสามกระทาย 1 1 0 2 3 10 3 0 16
52 เชวงศักดิ์ศึกษา 1 1 0 2 3 2 8 4 13
53 บ้านห้วยพลับ 1 1 0 2 1 4 4 3 9
54 บ้านหนองน้ำกลัด 1 0 4 5 6 3 5 2 14
55 บ้านหัวตาลแถว 1 0 2 3 3 6 4 0 13
56 บ้านปากเหมือง 1 0 1 2 3 0 3 3 6
57 วิเศษศึกษา 1 0 1 2 2 6 1 1 9
58 เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 1 0 0 1 5 4 6 1 15
59 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 1 3 5 3 2 11
60 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
61 เทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 1 0 0 1 2 7 5 0 14
62 บ้านเขาแดง 1 0 0 1 2 4 1 3 7
63 บ้านวังข่อย 1 0 0 1 1 2 6 2 9
64 เทศบาลวัดหนองแก 1 0 0 1 1 0 3 0 4
65 บ้านห้วยมงคล 0 7 5 12 11 25 10 9 46
66 วไลย 0 4 2 6 6 5 2 4 13
67 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 0 3 1 4 6 5 2 1 13
68 บ้านลาดวิถี 0 2 1 3 2 2 5 2 9
69 บ้านเขาโป่ง 0 2 0 2 3 4 3 4 10
70 บ้านหนองไทร 0 1 3 4 4 4 0 0 8
71 ดรุณศึกษา 0 1 2 3 6 3 3 7 12
72 อนุบาลหัวหิน 0 1 2 3 5 6 12 6 23
73 นเรศวรห้วยผึ้ง 0 1 1 2 7 2 4 1 13
74 วัดเกษตรกันทราราม 0 1 1 2 3 3 0 2 6
75 บ้านวังก์พง 0 1 1 2 1 7 3 0 11
76 บ้านวังโบสถ์ 0 1 0 1 3 3 8 0 14
77 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 0 1 0 1 3 1 0 3 4
78 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 2 3 6 2 11
79 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 2 3 4 3 9
80 บ้านใหม่ 0 1 0 1 1 8 2 2 11
81 บ้านห้วยไทรงาม 0 1 0 1 1 4 7 4 12
82 บ้านวังยาว 0 1 0 1 1 3 1 0 5
83 บ้านวังวน 0 0 2 2 3 2 0 0 5
84 บ้านรวมไทย 0 0 2 2 2 4 7 6 13
85 บ้านหนองกา 0 0 1 1 4 3 2 2 9
86 บ้านหนองกระทิง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
87 บ้านบน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
88 บ้านเกาะนาน้อย 0 0 0 0 4 7 1 3 12
89 บ้านบางปู 0 0 0 0 4 3 1 1 8
90 บ้านหนองพลับ 0 0 0 0 4 1 6 1 11
91 บ้านสำโหรง 0 0 0 0 3 1 7 2 11
92 บ้านหนองเป่าปี่ 0 0 0 0 2 5 6 6 13
93 บ้านพุใหญ่ 0 0 0 0 2 5 1 2 8
94 วัดกุยบุรี 0 0 0 0 2 1 4 3 7
95 บ้านดอนบ่อกุ่ม 0 0 0 0 1 4 6 5 11
96 บ้านหนองข้าวเหนียว 0 0 0 0 1 3 1 1 5
97 ชลประทานปราณบุรี 0 0 0 0 1 2 8 4 11
98 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 0 0 0 0 1 2 3 1 6
99 บ้านสิบสองหุ้น 0 0 0 0 1 1 1 0 3
100 บ้านนาวัลเปรียง 0 0 0 0 1 0 5 0 6
101 บ้านหนองคร้า 0 0 0 0 0 9 3 7 12
102 บ้านคอกช้างพัฒนา 0 0 0 0 0 6 5 8 11
103 บ้านหนองเหียง 0 0 0 0 0 3 6 3 9
104 ละเมาะ 0 0 0 0 0 3 4 5 7
105 บ้านหนองซอ 0 0 0 0 0 3 1 2 4
106 บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 0 0 0 0 0 2 1 1 3
107 เศรษฐวิทย์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
108 อนุบาลดรุณศึกษา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
109 มัธยมสาธุการวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 สามแยกป่าถล่ม 0 0 0 0 0 0 1 3 1
111 เทศบาลบ้านเขาเต่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 197 162 139 498 599 538 483 305 1,620