สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แย้มสอาดหัวหิน 3 2 1 6 7 0 0 1 7
2 หัวหินวิทยาลัย 3 0 0 3 3 0 0 0 3
3 รักษ์วิทยา 2 2 0 4 3 1 3 0 7
4 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 2 0 1 3 3 0 2 1 5
5 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1 1 1 3 4 0 0 0 4
6 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1 0 2 3 2 0 1 0 3
7 วังไกลกังวล 1 0 0 1 2 2 1 0 5
8 บ้านหนองขาม 0 1 1 2 1 0 1 2 2
9 วัดนาห้วย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
10 โรตารี่กรุงเทพ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
11 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
12 บ้านบน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
13 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
14 อนุบาลสามร้อยยอด 0 0 1 1 0 2 1 0 3
15 ชินนุกูลวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
16 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
17 บ้านป่าถล่ม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
18 บ้านห้วยมงคล 0 0 0 0 0 1 0 1 1
19 บ้านเขาแดง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
20 บ้านสามกระทาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 บ้านหาดขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
22 บ้านหนองน้ำกลัด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
23 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
24 บ้านหัวตาลแถว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
25 มัธยมสาธุการวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
26 วไลย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
27 เศรษฐวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
28 เชวงศักดิ์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 5 3 5
29 บ้านวังโบสถ์ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30 วันทามารีอา 0 0 0 0 0 0 2 3 2
31 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 0 0 2 1 2
32 บ้านหนองพรานพุก 0 0 0 0 0 0 2 1 2
33 บ้านพุน้อย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
34 อานันท์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
35 อนุบาลหัวหิน 0 0 0 0 0 0 1 3 1
36 บ้านปากเหมือง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
37 บ้านหนองยิงหมี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
38 บ้านหนองพลับ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
39 บ้านห้วยพลับ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40 วัดกุยบุรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
41 วัดทุ่งน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42 ก็พัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
43 ดรุณศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
44 บ้านหนองคาง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
45 บ้านหนองตาแต้ม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
46 บ้านห้วยไทรงาม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
47 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
48 วัดเกษตรกันทราราม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
49 สามแยกป่าถล่ม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
50 บ้านยางชุม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
51 บ้านลาดวิถี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
52 บ้านหนองคร้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
53 บ้านหนองหมู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
54 บ้านพุใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 บ้านหนองกา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 บ้านหนองตาเย็น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 บ้านเนินกรวด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 13 9 9 31 31 22 37 43 90