สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยไคร้ 10 5 5 20 18 10 9 3 37
2 บ้านหนองตะเภา 8 6 1 15 12 9 4 0 25
3 บ้านหนองขาม 7 3 3 13 11 5 7 6 23
4 บ้านดอนกลาง 6 8 1 15 12 12 6 3 30
5 บ้านทับใต้ 6 2 3 11 11 9 8 2 28
6 วังไกลกังวล 6 1 5 12 14 7 4 7 25
7 บ้านป่าถล่ม 5 4 3 12 11 4 4 0 19
8 บ้านหนองคาง 5 3 3 11 9 5 3 3 17
9 เทศบาลบ้านหัวหิน 5 2 2 9 9 9 7 8 25
10 บ้านหนองตาเย็น 5 2 0 7 7 2 1 0 10
11 บ้านศาลาลัย 4 5 0 9 12 4 5 5 21
12 โรตารี่กรุงเทพ 4 1 2 7 9 4 1 2 14
13 บ้านหนองยิงหมี 4 0 2 6 7 6 3 3 16
14 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 3 4 6 13 13 6 1 0 20
15 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน 3 4 2 9 12 1 3 8 16
16 บ้านพุน้อย 3 2 1 6 8 6 5 0 19
17 บ้านเนินพยอม 3 2 1 6 7 9 7 4 23
18 บ้านหนองจิก 3 2 1 6 7 7 9 4 23
19 รักษ์วิทยา 3 2 0 5 6 1 2 0 9
20 บ้านหนองเตาปูน 3 2 0 5 5 4 4 1 13
21 บ้านโป่งกะสัง 3 1 0 4 9 5 3 1 17
22 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 3 0 7 10 10 8 5 6 23
23 ก็พัฒนศึกษา 3 0 0 3 4 2 3 7 9
24 บ้านเกาะไผ่ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
25 หัวหินวิทยาลัย 3 0 0 3 3 0 0 0 3
26 บ้านหนองพรานพุก 2 5 4 11 12 16 12 9 40
27 บ้านหนองหอย 2 4 2 8 8 5 1 0 14
28 วัดนาห้วย 2 2 3 7 10 4 5 0 19
29 วัดดอนยายหนู 2 1 2 5 10 3 5 4 18
30 สมถวิล หัวหิน 2 1 1 4 7 6 11 3 24
31 บ้านไร่บน 2 1 1 4 5 3 0 0 8
32 บ้านดอนมะขาม 2 1 1 4 2 5 12 4 19
33 บ้านปรือน้อย 2 1 0 3 4 2 3 1 9
34 บ้านสามร้อยยอด 2 1 0 3 4 1 1 0 6
35 บ้านหนองตาแต้ม 2 1 0 3 3 3 4 3 10
36 บ้านหนองเกด 2 0 0 2 5 4 1 1 10
37 บ้านปากน้ำปราณ 1 5 3 9 9 13 5 5 27
38 วัดทุ่งน้อย 1 3 2 6 5 2 5 0 12
39 อานันท์ 1 2 3 6 9 7 8 5 24
40 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 2 3 6 5 1 6 5 12
41 บ้านยางชุม 1 2 2 5 10 6 5 3 21
42 วันทามารีอา 1 2 2 5 7 5 9 12 21
43 อนุบาลสามร้อยยอด 1 1 7 9 11 6 4 1 21
44 ชินนุกูลวิทยา 1 1 1 3 6 10 7 5 23
45 บ้านหาดขาม 1 1 1 3 5 7 9 5 21
46 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1 1 1 3 4 1 0 1 5
47 บ้านสามกระทาย 1 1 0 2 3 8 1 0 12
48 บ้านหัวตาลแถว 1 0 2 3 3 6 3 0 12
49 บ้านปากเหมือง 1 0 1 2 3 0 3 3 6
50 วิเศษศึกษา 1 0 1 2 2 5 0 1 7
51 เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 1 0 0 1 5 4 2 1 11
52 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 1 3 5 3 2 11
53 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
54 เทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 1 0 0 1 2 7 5 0 14
55 บ้านเขาแดง 1 0 0 1 2 3 1 3 6
56 บ้านหนองหมู 1 0 0 1 2 2 1 1 5
57 เชวงศักดิ์ศึกษา 1 0 0 1 1 2 8 4 11
58 บ้านวังข่อย 1 0 0 1 1 2 4 2 7
59 เทศบาลวัดหนองแก 1 0 0 1 1 0 3 0 4
60 บ้านห้วยมงคล 0 4 4 8 8 18 6 8 32
61 วไลย 0 4 1 5 5 3 2 4 10
62 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 0 3 1 4 6 5 2 1 13
63 บ้านลาดวิถี 0 2 1 3 2 2 5 2 9
64 บ้านเขาโป่ง 0 2 0 2 2 3 2 4 7
65 อนุบาลหัวหิน 0 1 2 3 5 4 11 6 20
66 ดรุณศึกษา 0 1 2 3 5 2 3 6 10
67 นเรศวรห้วยผึ้ง 0 1 1 2 7 2 4 1 13
68 วัดเกษตรกันทราราม 0 1 1 2 3 3 0 2 6
69 บ้านวังโบสถ์ 0 1 0 1 3 3 7 0 13
70 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 0 1 0 1 3 1 0 3 4
71 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 2 2 3 2 7
72 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 2 1 2 2 5
73 บ้านทุ่งยาว 0 1 0 1 1 5 4 3 10
74 บ้านห้วยไทรงาม 0 1 0 1 1 4 6 4 11
75 บ้านวังยาว 0 1 0 1 1 3 1 0 5
76 บ้านห้วยพลับ 0 1 0 1 0 4 3 2 7
77 บ้านหนองน้ำกลัด 0 0 2 2 3 3 5 1 11
78 บ้านวังวน 0 0 1 1 2 2 0 0 4
79 บ้านเนินกรวด 0 0 1 1 2 1 4 2 7
80 บ้านหนองกระทิง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
81 บ้านบน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
82 บ้านเกาะนาน้อย 0 0 0 0 4 5 0 2 9
83 บ้านบางปู 0 0 0 0 4 3 1 1 8
84 บ้านสำโหรง 0 0 0 0 3 1 6 2 10
85 บ้านหนองพลับ 0 0 0 0 3 0 4 1 7
86 บ้านหนองเป่าปี่ 0 0 0 0 2 4 6 5 12
87 บ้านหนองกา 0 0 0 0 2 2 2 2 6
88 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
89 วัดกุยบุรี 0 0 0 0 2 1 3 3 6
90 บ้านพุใหญ่ 0 0 0 0 1 4 1 2 6
91 บ้านหนองข้าวเหนียว 0 0 0 0 1 3 1 1 5
92 บ้านดอนบ่อกุ่ม 0 0 0 0 1 2 4 4 7
93 บ้านรวมไทย 0 0 0 0 1 2 4 4 7
94 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 0 0 0 0 1 2 3 1 6
95 บ้านวังก์พง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
96 ชลประทานปราณบุรี 0 0 0 0 1 1 8 3 10
97 บ้านสิบสองหุ้น 0 0 0 0 1 1 1 0 3
98 บ้านนาวัลเปรียง 0 0 0 0 1 0 5 0 6
99 บ้านหนองคร้า 0 0 0 0 0 8 1 6 9
100 บ้านคอกช้างพัฒนา 0 0 0 0 0 6 4 5 10
101 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 6 2 2 8
102 บ้านหนองเหียง 0 0 0 0 0 3 4 3 7
103 บ้านหนองซอ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
104 ละเมาะ 0 0 0 0 0 2 4 3 6
105 บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 0 0 0 0 0 2 1 1 3
106 เศรษฐวิทย์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
107 อนุบาลดรุณศึกษา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
108 มัธยมสาธุการวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 สามแยกป่าถล่ม 0 0 0 0 0 0 1 3 1
110 เทศบาลบ้านเขาเต่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 156 127 110 393 497 433 390 265 1,320