สรุปเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยไคร้ 22 12 12 3 46
2 บ้านหนองตะเภา 18 11 5 1 34
3 เทศบาลบ้านหัวหิน 17 10 8 9 35
4 บ้านศาลาลัย 15 5 6 5 26
5 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 14 14 2 1 30
6 วังไกลกังวล 14 8 4 7 26
7 บ้านเนินกรวด 14 1 4 2 19
8 โรตารี่กรุงเทพ 13 5 1 2 19
9 บ้านหนองพรานพุก 12 20 18 13 50
10 บ้านทับใต้ 12 10 9 2 31
11 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 12 9 6 6 27
12 บ้านหนองหอย 12 9 4 1 25
13 อานันท์ 12 8 10 5 30
14 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน 12 1 4 9 17
15 บ้านห้วยมงคล 11 25 10 9 46
16 บ้านหนองขาม 11 7 9 6 27
17 บ้านป่าถล่ม 11 5 4 0 20
18 บ้านยางชุม 10 8 9 5 27
19 อนุบาลสามร้อยยอด 10 8 6 1 24
20 วัดดอนยายหนู 10 5 5 4 20
21 วัดนาห้วย 10 4 7 0 21
22 บ้านปากน้ำปราณ 9 10 6 5 25
23 ก็พัฒนศึกษา 9 3 3 7 15
24 บ้านดอนกลาง 8 15 6 3 29
25 บ้านโป่งกะสัง 8 9 6 1 23
26 บ้านหนองยิงหมี 8 7 3 3 18
27 บ้านหนองคาง 8 6 3 3 17
28 ชินนุกูลวิทยา 7 13 9 6 29
29 บ้านเนินพยอม 7 9 7 6 23
30 สมถวิล หัวหิน 7 7 12 3 26
31 บ้านหนองจิก 7 7 9 4 23
32 วันทามารีอา 7 5 10 13 22
33 นเรศวรห้วยผึ้ง 7 2 4 1 13
34 บ้านหนองตาเย็น 7 2 2 0 11
35 บ้านหาดขาม 6 8 10 7 24
36 บ้านพุน้อย 6 6 6 0 18
37 บ้านหนองเกด 6 6 2 1 14
38 วไลย 6 5 2 4 13
39 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 6 5 2 1 13
40 วัดทุ่งน้อย 6 4 5 2 15
41 บ้านหนองน้ำกลัด 6 3 5 2 14
42 ดรุณศึกษา 6 3 3 7 12
43 รักษ์วิทยา 6 1 2 0 9
44 อนุบาลหัวหิน 5 6 12 6 23
45 บ้านหนองตาแต้ม 5 4 6 3 15
46 เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 5 4 6 1 15
47 บ้านหนองเตาปูน 5 4 4 1 13
48 บ้านไร่บน 5 3 0 0 8
49 บ้านหนองหญ้าปล้อง 5 2 6 5 13
50 บ้านสามร้อยยอด 5 2 1 0 8
51 บ้านเกาะนาน้อย 4 7 1 3 12
52 บ้านทุ่งยาว 4 6 4 3 14
53 บ้านหนองหมู 4 5 5 1 14
54 บ้านหนองกา 4 3 2 2 9
55 บ้านบางปู 4 3 1 1 8
56 บ้านปรือน้อย 4 2 5 1 11
57 บ้านหนองพลับ 4 1 6 1 11
58 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 4 1 0 4 5
59 บ้านสามกระทาย 3 10 3 0 16
60 บ้านหนองไผ่ 3 5 3 2 11
61 บ้านเขาโป่ง 3 4 3 4 10
62 บ้านหนองไทร 3 4 0 0 7
63 บ้านวังโบสถ์ 3 3 8 0 14
64 เชวงศักดิ์ศึกษา 3 2 8 4 13
65 บ้านวังวน 3 2 0 0 5
66 บ้านสำโหรง 3 1 7 2 11
67 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 3 1 0 3 4
68 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 3 1 0 0 4
69 หัวหินวิทยาลัย 3 0 0 0 3
70 เทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 2 7 5 0 14
71 บ้านหัวตาลแถว 2 6 4 0 12
72 วิเศษศึกษา 2 6 1 1 9
73 บ้านหนองเป่าปี่ 2 5 6 6 13
74 บ้านพุใหญ่ 2 5 1 2 8
75 บ้านรวมไทย 2 4 7 6 13
76 บ้านเขาแดง 2 4 1 3 7
77 บ้านหนองบัว 2 3 6 2 11
78 บ้านหนองกระทุ่ม 2 3 4 3 9
79 วัดเกษตรกันทราราม 2 3 0 2 5
80 บ้านลาดวิถี 2 2 5 2 9
81 วัดกุยบุรี 2 1 4 3 7
82 บ้านปากเหมือง 2 0 3 3 5
83 บ้านเกาะไผ่ 2 0 0 0 2
84 เทศบาลบ้านตะเกียบ 2 0 0 0 2
85 บ้านใหม่ 1 8 2 2 11
86 บ้านวังก์พง 1 7 3 0 11
87 บ้านดอนมะขาม 1 4 11 4 16
88 บ้านห้วยไทรงาม 1 4 7 4 12
89 บ้านดอนบ่อกุ่ม 1 4 6 5 11
90 บ้านห้วยพลับ 1 4 4 3 9
91 บ้านหนองข้าวเหนียว 1 3 1 1 5
92 บ้านวังยาว 1 3 1 0 5
93 ชลประทานปราณบุรี 1 2 8 4 11
94 บ้านวังข่อย 1 2 6 2 9
95 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 1 2 3 1 6
96 บ้านหนองกระทิง 1 2 0 0 3
97 บ้านสิบสองหุ้น 1 1 1 0 3
98 บ้านบน 1 1 0 0 2
99 บ้านนาวัลเปรียง 1 0 4 0 5
100 เทศบาลวัดหนองแก 1 0 3 0 4
101 บ้านหนองคร้า 0 9 3 7 12
102 บ้านคอกช้างพัฒนา 0 6 5 8 11
103 บ้านหนองเหียง 0 3 6 3 9
104 ละเมาะ 0 3 4 5 7
105 บ้านหนองซอ 0 3 1 2 4
106 บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 0 2 1 1 3
107 เศรษฐวิทย์ 0 2 1 0 3
108 อนุบาลดรุณศึกษา 0 1 1 0 2
109 มัธยมสาธุการวิทยา 0 1 0 0 1
110 สามแยกป่าถล่ม 0 0 1 3 1
111 เทศบาลบ้านเขาเต่า 0 0 0 0 0
รวม 571 533 481 305 1,890