สรุปเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยไคร้ 18 10 9 3 37
2 วังไกลกังวล 14 7 4 7 25
3 บ้านหนองตะเภา 12 9 4 0 25
4 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 12 6 1 0 19
5 บ้านศาลาลัย 12 4 5 5 21
6 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน 12 1 3 8 16
7 บ้านหนองพรานพุก 11 16 12 9 39
8 บ้านทับใต้ 11 9 8 2 28
9 บ้านหนองขาม 11 5 7 6 23
10 บ้านป่าถล่ม 11 4 4 0 19
11 บ้านยางชุม 10 6 5 3 21
12 วัดดอนยายหนู 10 3 5 4 18
13 เทศบาลบ้านหัวหิน 9 9 7 8 25
14 อานันท์ 9 7 8 5 24
15 อนุบาลสามร้อยยอด 9 6 4 1 19
16 วัดนาห้วย 9 4 5 0 18
17 โรตารี่กรุงเทพ 9 4 1 2 14
18 บ้านห้วยมงคล 8 18 6 8 32
19 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 8 8 5 6 21
20 บ้านหนองคาง 8 5 3 3 16
21 บ้านหนองหอย 8 5 1 0 14
22 บ้านดอนกลาง 7 12 6 3 25
23 บ้านปากน้ำปราณ 7 10 5 5 22
24 บ้านเนินพยอม 7 9 7 4 23
25 บ้านหนองจิก 7 7 9 4 23
26 สมถวิล หัวหิน 7 6 11 3 24
27 บ้านหนองยิงหมี 7 6 3 3 16
28 วันทามารีอา 7 5 9 12 21
29 บ้านโป่งกะสัง 7 5 3 1 15
30 นเรศวรห้วยผึ้ง 7 2 4 1 13
31 ชินนุกูลวิทยา 6 10 7 5 23
32 บ้านพุน้อย 6 6 5 0 17
33 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 6 5 2 1 13
34 บ้านหนองตาเย็น 6 2 1 0 9
35 รักษ์วิทยา 6 1 2 0 9
36 บ้านหาดขาม 5 7 9 5 21
37 อนุบาลหัวหิน 5 4 11 6 20
38 บ้านหนองเตาปูน 5 4 4 1 13
39 เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 5 4 2 1 11
40 บ้านหนองเกด 5 4 1 1 10
41 วไลย 5 3 2 4 10
42 วัดทุ่งน้อย 5 2 5 0 12
43 ดรุณศึกษา 5 2 3 6 10
44 บ้านหนองหญ้าปล้อง 5 1 6 5 12
45 บ้านเกาะนาน้อย 4 5 0 2 9
46 บ้านบางปู 4 3 1 1 8
47 บ้านไร่บน 4 3 0 0 7
48 ก็พัฒนศึกษา 4 2 3 7 9
49 บ้านปรือน้อย 4 2 3 1 9
50 บ้านสามร้อยยอด 4 1 1 0 6
51 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 4 1 0 1 5
52 บ้านสามกระทาย 3 8 1 0 12
53 บ้านหนองไผ่ 3 5 3 2 11
54 บ้านวังโบสถ์ 3 3 7 0 13
55 บ้านหนองน้ำกลัด 3 3 5 1 11
56 บ้านหนองตาแต้ม 3 3 4 3 10
57 บ้านสำโหรง 3 1 6 2 10
58 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 3 1 0 3 4
59 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 3 1 0 0 4
60 บ้านหนองพลับ 3 0 4 1 7
61 หัวหินวิทยาลัย 3 0 0 0 3
62 เทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 2 7 5 0 14
63 บ้านหัวตาลแถว 2 6 3 0 11
64 วิเศษศึกษา 2 5 0 1 7
65 บ้านหนองเป่าปี่ 2 4 6 5 12
66 บ้านเขาโป่ง 2 3 2 4 7
67 บ้านเขาแดง 2 3 1 3 6
68 วัดเกษตรกันทราราม 2 3 0 2 5
69 บ้านลาดวิถี 2 2 5 2 9
70 บ้านหนองกระทุ่ม 2 2 3 2 7
71 บ้านหนองกา 2 2 2 2 6
72 บ้านหนองหมู 2 2 1 1 5
73 บ้านวังวน 2 2 0 0 4
74 บ้านเนินกรวด 2 1 4 2 7
75 วัดกุยบุรี 2 1 3 3 6
76 บ้านหนองบัว 2 1 2 2 5
77 บ้านปากเหมือง 2 0 3 3 5
78 บ้านเกาะไผ่ 2 0 0 0 2
79 บ้านดอนมะขาม 1 4 11 4 16
80 บ้านห้วยไทรงาม 1 4 6 4 11
81 บ้านพุใหญ่ 1 4 1 2 6
82 บ้านหนองข้าวเหนียว 1 3 1 1 5
83 บ้านวังยาว 1 3 1 0 5
84 เชวงศักดิ์ศึกษา 1 2 8 4 11
85 บ้านดอนบ่อกุ่ม 1 2 4 4 7
86 บ้านรวมไทย 1 2 4 4 7
87 บ้านวังข่อย 1 2 4 2 7
88 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 1 2 3 1 6
89 บ้านหนองกระทิง 1 2 0 0 3
90 บ้านวังก์พง 1 2 0 0 3
91 บ้านหนองไทร 1 2 0 0 3
92 ชลประทานปราณบุรี 1 1 8 3 10
93 บ้านสิบสองหุ้น 1 1 1 0 3
94 บ้านบน 1 1 0 0 2
95 บ้านนาวัลเปรียง 1 0 4 0 5
96 เทศบาลวัดหนองแก 1 0 3 0 4
97 บ้านหนองคร้า 0 8 1 6 9
98 บ้านคอกช้างพัฒนา 0 6 4 5 10
99 บ้านใหม่ 0 6 2 2 8
100 บ้านทุ่งยาว 0 4 4 3 8
101 บ้านห้วยพลับ 0 4 3 2 7
102 บ้านหนองเหียง 0 3 4 3 7
103 บ้านหนองซอ 0 3 1 1 4
104 ละเมาะ 0 2 4 3 6
105 บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 0 2 1 1 3
106 เศรษฐวิทย์ 0 2 1 0 3
107 อนุบาลดรุณศึกษา 0 1 1 0 2
108 มัธยมสาธุการวิทยา 0 1 0 0 1
109 สามแยกป่าถล่ม 0 0 1 3 1
110 เทศบาลบ้านเขาเต่า 0 0 0 0 0
รวม 469 428 388 265 1,550