สรุปเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยไคร้ 22 12 12 3 46
2 บ้านหนองตะเภา 18 11 5 1 34
3 เทศบาลบ้านหัวหิน 17 10 8 9 35
4 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 15 14 2 1 31
5 บ้านศาลาลัย 15 5 6 5 26
6 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 14 9 6 6 29
7 วังไกลกังวล 14 8 4 7 26
8 บ้านเนินกรวด 14 1 4 2 19
9 บ้านหนองพรานพุก 13 20 18 13 51
10 บ้านดอนกลาง 13 15 6 3 34
11 โรตารี่กรุงเทพ 13 5 1 2 19
12 บ้านทับใต้ 12 10 9 2 31
13 บ้านหนองหอย 12 9 4 1 25
14 อานันท์ 12 8 10 5 30
15 อนุบาลสามร้อยยอด 12 8 6 1 26
16 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน 12 1 4 9 17
17 บ้านห้วยมงคล 11 25 10 9 46
18 บ้านปากน้ำปราณ 11 13 6 5 30
19 บ้านหนองขาม 11 7 9 6 27
20 บ้านป่าถล่ม 11 5 4 0 20
21 วัดนาห้วย 11 4 7 0 22
22 บ้านโป่งกะสัง 10 9 6 1 25
23 บ้านยางชุม 10 8 9 5 27
24 วัดดอนยายหนู 10 5 5 4 20
25 บ้านหนองคาง 9 6 3 3 18
26 ก็พัฒนศึกษา 9 3 3 7 15
27 บ้านหนองยิงหมี 8 7 3 3 18
28 บ้านพุน้อย 8 6 6 0 20
29 บ้านหนองตาเย็น 8 2 2 0 12
30 ชินนุกูลวิทยา 7 13 9 6 29
31 บ้านเนินพยอม 7 9 7 6 23
32 สมถวิล หัวหิน 7 7 12 3 26
33 บ้านหนองจิก 7 7 9 4 23
34 วันทามารีอา 7 5 10 13 22
35 นเรศวรห้วยผึ้ง 7 2 4 1 13
36 บ้านหาดขาม 6 8 10 7 24
37 บ้านหนองเกด 6 6 2 1 14
38 วไลย 6 5 2 4 13
39 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 6 5 2 1 13
40 วัดทุ่งน้อย 6 4 5 2 15
41 บ้านหนองน้ำกลัด 6 3 5 2 14
42 ดรุณศึกษา 6 3 3 7 12
43 บ้านไร่บน 6 3 0 0 9
44 รักษ์วิทยา 6 1 2 0 9
45 บ้านทุ่งยาว 5 7 4 3 16
46 อนุบาลหัวหิน 5 6 12 6 23
47 บ้านหนองตาแต้ม 5 4 6 3 15
48 เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 5 4 6 1 15
49 บ้านหนองเตาปูน 5 4 4 1 13
50 บ้านหนองหญ้าปล้อง 5 2 6 5 13
51 บ้านสามร้อยยอด 5 2 1 0 8
52 บ้านเกาะนาน้อย 4 7 1 3 12
53 บ้านหนองหมู 4 5 5 1 14
54 บ้านหนองไทร 4 4 0 0 8
55 บ้านหนองกา 4 3 2 2 9
56 บ้านบางปู 4 3 1 1 8
57 บ้านปรือน้อย 4 2 5 1 11
58 บ้านหนองพลับ 4 1 6 1 11
59 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 4 1 0 4 5
60 บ้านสามกระทาย 3 10 3 0 16
61 บ้านหัวตาลแถว 3 6 4 0 13
62 บ้านหนองไผ่ 3 5 3 2 11
63 บ้านเขาโป่ง 3 4 3 4 10
64 บ้านวังโบสถ์ 3 3 8 0 14
65 วัดเกษตรกันทราราม 3 3 0 2 6
66 เชวงศักดิ์ศึกษา 3 2 8 4 13
67 บ้านวังวน 3 2 0 0 5
68 บ้านสำโหรง 3 1 7 2 11
69 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 3 1 0 3 4
70 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 3 1 0 0 4
71 บ้านปากเหมือง 3 0 3 3 6
72 บ้านเกาะไผ่ 3 0 0 0 3
73 หัวหินวิทยาลัย 3 0 0 0 3
74 เทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 2 7 5 0 14
75 วิเศษศึกษา 2 6 1 1 9
76 บ้านดอนมะขาม 2 5 12 4 19
77 บ้านหนองเป่าปี่ 2 5 6 6 13
78 บ้านพุใหญ่ 2 5 1 2 8
79 บ้านรวมไทย 2 4 7 6 13
80 บ้านเขาแดง 2 4 1 3 7
81 บ้านหนองบัว 2 3 6 2 11
82 บ้านหนองกระทุ่ม 2 3 4 3 9
83 บ้านลาดวิถี 2 2 5 2 9
84 วัดกุยบุรี 2 1 4 3 7
85 เทศบาลบ้านตะเกียบ 2 0 0 0 2
86 บ้านใหม่ 1 8 2 2 11
87 บ้านวังก์พง 1 7 3 0 11
88 บ้านห้วยไทรงาม 1 4 7 4 12
89 บ้านดอนบ่อกุ่ม 1 4 6 5 11
90 บ้านห้วยพลับ 1 4 4 3 9
91 บ้านหนองข้าวเหนียว 1 3 1 1 5
92 บ้านวังยาว 1 3 1 0 5
93 ชลประทานปราณบุรี 1 2 8 4 11
94 บ้านวังข่อย 1 2 6 2 9
95 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 1 2 3 1 6
96 บ้านหนองกระทิง 1 2 0 0 3
97 บ้านสิบสองหุ้น 1 1 1 0 3
98 บ้านบน 1 1 0 0 2
99 บ้านนาวัลเปรียง 1 0 5 0 6
100 เทศบาลวัดหนองแก 1 0 3 0 4
101 บ้านหนองคร้า 0 9 3 7 12
102 บ้านคอกช้างพัฒนา 0 6 5 8 11
103 บ้านหนองเหียง 0 3 6 3 9
104 ละเมาะ 0 3 4 5 7
105 บ้านหนองซอ 0 3 1 2 4
106 บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 0 2 1 1 3
107 เศรษฐวิทย์ 0 2 1 0 3
108 อนุบาลดรุณศึกษา 0 1 1 0 2
109 มัธยมสาธุการวิทยา 0 1 0 0 1
110 สามแยกป่าถล่ม 0 0 1 3 1
111 เทศบาลบ้านเขาเต่า 0 0 0 0 0
รวม 599 538 483 305 1,620