สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 15 24 22
2 009 โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 8 16 14
3 021 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 14 35 25
4 026 โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 22 44 37
5 027 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 40 64 54
6 028 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 16 27 24
7 029 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 26 50 41
8 030 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 38 60 46
9 031 โรงเรียนบ้านทับใต้ 39 80 63
10 032 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 19 48 29
11 033 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 6 12 10
12 037 โรงเรียนบ้านบน 2 3 2
13 038 โรงเรียนบ้านบางปู 9 16 14
14 039 โรงเรียนบ้านปรือน้อย 12 31 16
15 040 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 39 88 61
16 041 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 9 19 14
17 042 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 20 30 25
18 044 โรงเรียนบ้านพุน้อย 22 43 33
19 045 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 11 23 11
20 046 โรงเรียนบ้านยางชุม 32 65 48
21 047 โรงเรียนบ้านรวมไทย 20 31 29
22 050 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 12 38 21
23 051 โรงเรียนบ้านวังก์พง 11 16 14
24 052 โรงเรียนบ้านวังข่อย 11 20 14
25 054 โรงเรียนบ้านวังยาว 5 11 9
26 055 โรงเรียนบ้านวังวน 5 9 7
27 053 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 14 30 24
28 056 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 31 49 40
29 057 โรงเรียนบ้านสามกระทาย 18 61 22
30 058 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 8 16 12
31 059 โรงเรียนบ้านสำโหรง 15 28 24
32 060 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 3 6 5
33 061 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3 8 6
34 062 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 13 33 21
35 063 โรงเรียนบ้านหนองกา 18 32 20
36 065 โรงเรียนบ้านหนองขาม 35 75 53
37 066 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 6 13 11
38 067 โรงเรียนบ้านหนองคร้า 20 33 29
39 068 โรงเรียนบ้านหนองคาง 21 48 36
40 069 โรงเรียนบ้านหนองจิก 29 62 41
41 070 โรงเรียนบ้านหนองซอ 6 15 11
42 071 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 35 87 66
43 074 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 14 35 22
44 075 โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 0 0 0
45 078 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 16 32 25
46 080 โรงเรียนบ้านหนองบัว 13 23 19
47 083 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 68 126 98
48 084 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 14 24 18
49 085 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 23 54 41
50 086 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 19 33 25
51 087 โรงเรียนบ้านหนองหมู 15 24 22
52 088 โรงเรียนบ้านหนองหอย 28 47 38
53 064 โรงเรียนบ้านหนองเกด 16 30 24
54 076 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 23 60 42
55 081 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 19 33 28
56 089 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 15 29 25
57 077 โรงเรียนบ้านหนองไทร 8 9 9
58 082 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 13 24 20
59 094 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 13 31 17
60 095 โรงเรียนบ้านหาดขาม 32 59 50
61 092 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 12 29 20
62 093 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 57 96 74
63 090 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 54 130 90
64 091 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 18 23 20
65 022 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 16 33 25
66 023 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 3 7 5
67 024 โรงเรียนบ้านเขาแดง 10 23 17
68 025 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 15 24 19
69 034 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 22 53 33
70 036 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 33 63 52
71 035 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 4 6 5
72 043 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 28 49 42
73 096 โรงเรียนบ้านใหม่ 13 23 21
74 049 โรงเรียนบ้านไร่บน 9 17 12
75 048 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 8 20 15
76 104 โรงเรียนละเมาะ 13 23 19
77 108 โรงเรียนวัดกุยบุรี 10 18 15
78 110 โรงเรียนวัดดอนยายหนู 24 45 37
79 111 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 20 39 33
80 112 โรงเรียนวัดนาห้วย 25 61 44
81 109 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 9 27 14
82 106 โรงเรียนวไลย 19 36 27
83 119 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 4 4 4
84 122 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 37 60 41
85 125 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 20 37 32
86 127 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 28 53 39
87 128 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน 29 53 44
88 129 โรงเรียนอานันท์ 39 82 58
89 103 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 21 30 27
90 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 0 0 0
91 003 โรงเรียนกำเนิดวิทยา 0 0 0
92 001 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 24 36 31
93 006 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 40 82 59
94 008 โรงเรียนดรุณศึกษา 19 27 22
95 101 โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน 32 46 30
96 097 โรงเรียนพณิชยการหัวหิน 0 0 0
97 098 โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล(วัดวังยาว) 0 0 0
98 099 โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน 0 0 0
99 100 โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 1 1 1
100 102 โรงเรียนรักษ์วิทยา 11 17 15
101 105 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา 0 0 0
102 107 โรงเรียนวังไกลกังวล 33 71 47
103 113 โรงเรียนวันทามารีอา 36 67 52
104 114 โรงเรียนวิเศษวิทยา 0 0 0
105 115 โรงเรียนวิเศษศึกษา 10 19 16
106 117 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 29 65 50
107 118 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 13 22 19
108 120 โรงเรียนสายวิทยา 0 0 0
109 121 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 3 9 5
110 123 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา 2 6 4
111 126 โรงเรียนอนุบาลปรารถนา 0 0 0
112 130 โรงเรียนอุดมศึกษา 0 0 0
113 004 โรงเรียนเกี้ยวกวง 0 0 0
114 007 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 19 34 30
115 116 โรงเรียนเศรษฐวิทย์ 3 7 5
116 073 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง 0 0 0
117 072 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 18 27 20
118 079 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อบท) 0 0 0
119 124 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี 0 0 0
120 010 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 16 28 25
121 014 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 2 2 2
122 015 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 4 6 4
123 017 โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง 0 0 0
124 018 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 50 111 64
125 012 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย 0 0 0
126 013 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 20 39 31
127 011 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 6 8 8
128 016 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ 0 0 0
129 019 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) 0 0 0
130 020 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก 4 8 8
รวม 2082 4074 3059
7133

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุณี พู่พวง และนายไตรมาส พีพืช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]