สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 0 0 0
2 009 โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 0 0 0
3 021 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 4 9 8
4 026 โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 16 27 25
5 027 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 30 45 41
6 028 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 1 0 0
7 029 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 15 26 23
8 030 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 34 54 42
9 031 โรงเรียนบ้านทับใต้ 32 56 43
10 032 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 11 35 18
11 033 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 0 0 0
12 037 โรงเรียนบ้านบน 2 3 2
13 038 โรงเรียนบ้านบางปู 8 14 12
14 039 โรงเรียนบ้านปรือน้อย 4 15 6
15 040 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 7 0 0
16 041 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 2 2 2
17 042 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 18 26 22
18 044 โรงเรียนบ้านพุน้อย 3 4 4
19 045 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 1 2 1
20 046 โรงเรียนบ้านยางชุม 30 62 46
21 047 โรงเรียนบ้านรวมไทย 2 6 4
22 050 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1 1 1
23 051 โรงเรียนบ้านวังก์พง 0 0 0
24 052 โรงเรียนบ้านวังข่อย 11 20 14
25 054 โรงเรียนบ้านวังยาว 0 0 0
26 055 โรงเรียนบ้านวังวน 0 0 0
27 053 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 3 3 3
28 056 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 13 18 15
29 057 โรงเรียนบ้านสามกระทาย 18 60 22
30 058 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 0 0 0
31 059 โรงเรียนบ้านสำโหรง 5 8 6
32 060 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 0 0 0
33 061 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 1 0 0
34 062 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 12 31 20
35 063 โรงเรียนบ้านหนองกา 1 2 1
36 065 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 6 6
37 066 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 0 0 0
38 067 โรงเรียนบ้านหนองคร้า 1 1 1
39 068 โรงเรียนบ้านหนองคาง 8 23 14
40 069 โรงเรียนบ้านหนองจิก 24 48 32
41 070 โรงเรียนบ้านหนองซอ 1 2 1
42 071 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 0 0 0
43 074 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1 1 1
44 075 โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 0 0 0
45 078 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 1 1 1
46 080 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
47 083 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3 3 3
48 084 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 5 13 7
49 085 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 2 4 4
50 086 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7 11 8
51 087 โรงเรียนบ้านหนองหมู 14 18 16
52 088 โรงเรียนบ้านหนองหอย 10 17 13
53 064 โรงเรียนบ้านหนองเกด 0 0 0
54 076 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 0 0 0
55 081 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 0 0 0
56 089 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 0 0 0
57 077 โรงเรียนบ้านหนองไทร 4 4 4
58 082 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 1 1
59 094 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 2 7 2
60 095 โรงเรียนบ้านหาดขาม 2 3 3
61 092 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 8 16 13
62 093 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 43 68 53
63 090 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 37 86 61
64 091 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 2 2 2
65 022 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 1 0 1
66 023 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 3 1 1
67 024 โรงเรียนบ้านเขาแดง 7 16 12
68 025 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 0 0 0
69 034 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 22 53 33
70 036 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 11 19 17
71 035 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 4 6 5
72 043 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 20 41 34
73 096 โรงเรียนบ้านใหม่ 10 16 16
74 049 โรงเรียนบ้านไร่บน 3 8 3
75 048 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 0 0 0
76 104 โรงเรียนละเมาะ 10 17 14
77 108 โรงเรียนวัดกุยบุรี 1 2 1
78 110 โรงเรียนวัดดอนยายหนู 12 20 16
79 111 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 20 39 31
80 112 โรงเรียนวัดนาห้วย 4 5 5
81 109 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 9 28 13
82 106 โรงเรียนวไลย 5 13 6
83 119 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 2 2 2
84 122 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 55 93 72
85 125 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 19 35 30
86 127 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 3 3 3
87 128 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน 15 23 20
88 129 โรงเรียนอานันท์ 11 15 11
89 103 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 3 3 3
90 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 0 0 0
91 003 โรงเรียนกำเนิดวิทยา 0 0 0
92 001 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 24 30 26
93 006 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 6 11 9
94 008 โรงเรียนดรุณศึกษา 10 7 7
95 097 โรงเรียนพณิชยการหัวหิน 0 0 0
96 098 โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล(วัดวังยาว) 0 0 0
97 099 โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน 0 0 0
98 100 โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 1 1 1
99 102 โรงเรียนรักษ์วิทยา 7 7 7
100 105 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา 0 0 0
101 107 โรงเรียนวังไกลกังวล 8 21 14
102 113 โรงเรียนวันทามารีอา 20 15 15
103 114 โรงเรียนวิเศษวิทยา 0 0 0
104 115 โรงเรียนวิเศษศึกษา 2 5 4
105 117 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 24 42 31
106 118 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 5 6 6
107 120 โรงเรียนสายวิทยา 0 0 0
108 121 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 3 9 5
109 123 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา 0 0 0
110 126 โรงเรียนอนุบาลปรารถนา 0 0 0
111 130 โรงเรียนอุดมศึกษา 0 0 0
112 004 โรงเรียนเกี้ยวกวง 0 0 0
113 007 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 15 26 22
114 116 โรงเรียนเศรษฐวิทย์ 3 7 5
115 101 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 10 12 11
116 073 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง 0 0 0
117 072 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 2 2 2
118 079 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อบท) 0 0 0
119 124 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี 0 0 0
120 010 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 0 0 0
121 014 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 0 0 0
122 015 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 0 0 0
123 017 โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง 0 0 0
124 018 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 30 73 39
125 012 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย 0 0 0
126 013 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 11 20 14
127 011 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 0 0 0
128 016 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ 0 0 0
129 019 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) 0 0 0
130 020 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก 0 0 0
รวม 897 1616 1194
2810

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุณี พู่พวง และนายปัญจพล ศุภมิตร
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]