แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 54 22 44.9% 12 24.49% 12 24.49% 3 6.12% 49
2 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 35 18 51.43% 11 31.43% 5 14.29% 1 2.86% 35
3 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 50 17 38.64% 10 22.73% 8 18.18% 9 20.45% 44
4 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 38 15 46.88% 14 43.75% 2 6.25% 1 3.13% 32
5 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 31 15 48.39% 5 16.13% 6 19.35% 5 16.13% 31
6 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 37 14 40% 9 25.71% 6 17.14% 6 17.14% 35
7 โรงเรียนวังไกลกังวล 33 14 42.42% 8 24.24% 4 12.12% 7 21.21% 33
8 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 22 14 66.67% 1 4.76% 4 19.05% 2 9.52% 21
9 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 68 13 20.31% 20 31.25% 18 28.13% 13 20.31% 64
10 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 40 13 35.14% 15 40.54% 6 16.22% 3 8.11% 37
11 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 21 13 61.9% 5 23.81% 1 4.76% 2 9.52% 21
12 โรงเรียนบ้านทับใต้ 39 12 36.36% 10 30.3% 9 27.27% 2 6.06% 33
13 โรงเรียนบ้านหนองหอย 28 12 46.15% 9 34.62% 4 15.38% 1 3.85% 26
14 โรงเรียนอานันท์ 39 12 34.29% 8 22.86% 10 28.57% 5 14.29% 35
15 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 28 12 44.44% 8 29.63% 6 22.22% 1 3.7% 27
16 โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน 32 12 46.15% 1 3.85% 4 15.38% 9 34.62% 26
17 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 57 11 20% 25 45.45% 10 18.18% 9 16.36% 55
18 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 39 11 31.43% 13 37.14% 6 17.14% 5 14.29% 35
19 โรงเรียนบ้านหนองขาม 35 11 33.33% 7 21.21% 9 27.27% 6 18.18% 33
20 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 20 11 55% 5 25% 4 20% 0 0% 20
21 โรงเรียนวัดนาห้วย 25 11 50% 4 18.18% 7 31.82% 0 0% 22
22 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 28 10 38.46% 9 34.62% 6 23.08% 1 3.85% 26
23 โรงเรียนบ้านยางชุม 32 10 31.25% 8 25% 9 28.13% 5 15.63% 32
24 โรงเรียนวัดดอนยายหนู 24 10 41.67% 5 20.83% 5 20.83% 4 16.67% 24
25 โรงเรียนบ้านหนองคาง 21 9 42.86% 6 28.57% 3 14.29% 3 14.29% 21
26 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 24 9 40.91% 3 13.64% 3 13.64% 7 31.82% 22
27 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 23 8 38.1% 7 33.33% 3 14.29% 3 14.29% 21
28 โรงเรียนบ้านพุน้อย 22 8 40% 6 30% 6 30% 0 0% 20
29 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 14 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
30 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 40 7 20% 13 37.14% 9 25.71% 6 17.14% 35
31 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 33 7 24.14% 9 31.03% 7 24.14% 6 20.69% 29
32 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 29 7 24.14% 7 24.14% 12 41.38% 3 10.34% 29
33 โรงเรียนบ้านหนองจิก 29 7 25.93% 7 25.93% 9 33.33% 4 14.81% 27
34 โรงเรียนวันทามารีอา 36 7 20% 5 14.29% 10 28.57% 13 37.14% 35
35 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 14 7 50% 2 14.29% 4 28.57% 1 7.14% 14
36 โรงเรียนบ้านหาดขาม 32 6 19.35% 8 25.81% 10 32.26% 7 22.58% 31
37 โรงเรียนบ้านหนองเกด 16 6 40% 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 15
38 โรงเรียนวไลย 19 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 4 23.53% 17
39 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 20 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 20 6 35.29% 4 23.53% 5 29.41% 2 11.76% 17
41 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 16 6 37.5% 3 18.75% 5 31.25% 2 12.5% 16
42 โรงเรียนดรุณศึกษา 19 6 31.58% 3 15.79% 3 15.79% 7 36.84% 19
43 โรงเรียนบ้านไร่บน 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนรักษ์วิทยา 11 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 19 5 26.32% 7 36.84% 4 21.05% 3 15.79% 19
46 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน 29 5 17.24% 6 20.69% 12 41.38% 6 20.69% 29
47 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 18 5 27.78% 4 22.22% 6 33.33% 3 16.67% 18
48 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 16 5 31.25% 4 25% 6 37.5% 1 6.25% 16
49 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 23 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
50 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 19 5 27.78% 2 11.11% 6 33.33% 5 27.78% 18
51 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 16 4 26.67% 7 46.67% 1 6.67% 3 20% 15
53 โรงเรียนบ้านหนองหมู 15 4 26.67% 5 33.33% 5 33.33% 1 6.67% 15
54 โรงเรียนบ้านหนองไทร 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านหนองกา 18 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
56 โรงเรียนบ้านบางปู 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบ้านปรือน้อย 12 4 33.33% 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 14 4 33.33% 1 8.33% 6 50% 1 8.33% 12
59 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 13 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 4 44.44% 9
60 โรงเรียนบ้านสามกระทาย 18 3 18.75% 10 62.5% 3 18.75% 0 0% 16
61 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 13 3 23.08% 6 46.15% 4 30.77% 0 0% 13
62 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 13 3 23.08% 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 13
63 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 15 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 14
64 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 14 3 21.43% 3 21.43% 8 57.14% 0 0% 14
65 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 9 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
66 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 19 3 17.65% 2 11.76% 8 47.06% 4 23.53% 17
67 โรงเรียนบ้านวังวน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านสำโหรง 15 3 23.08% 1 7.69% 7 53.85% 2 15.38% 13
69 โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 8 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
70 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 9 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 3 33.33% 9
72 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 20 2 14.29% 7 50% 5 35.71% 0 0% 14
75 โรงเรียนวิเศษศึกษา 10 2 20% 6 60% 1 10% 1 10% 10
76 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 26 2 8.7% 5 21.74% 12 52.17% 4 17.39% 23
77 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 19 2 10.53% 5 26.32% 6 31.58% 6 31.58% 19
78 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 11 2 20% 5 50% 1 10% 2 20% 10
79 โรงเรียนบ้านรวมไทย 20 2 10.53% 4 21.05% 7 36.84% 6 31.58% 19
80 โรงเรียนบ้านเขาแดง 10 2 20% 4 40% 1 10% 3 30% 10
81 โรงเรียนบ้านหนองบัว 13 2 15.38% 3 23.08% 6 46.15% 2 15.38% 13
82 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 13 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 3 25% 12
83 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 12 2 18.18% 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 11
84 โรงเรียนวัดกุยบุรี 10 2 20% 1 10% 4 40% 3 30% 10
85 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านใหม่ 13 1 7.69% 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 13
87 โรงเรียนบ้านวังก์พง 11 1 9.09% 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 11
88 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 18 1 6.25% 4 25% 7 43.75% 4 25% 16
89 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 16 1 6.25% 4 25% 6 37.5% 5 31.25% 16
90 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 12 1 8.33% 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 12
91 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนบ้านวังยาว 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 15 1 6.67% 2 13.33% 8 53.33% 4 26.67% 15
94 โรงเรียนบ้านวังข่อย 11 1 9.09% 2 18.18% 6 54.55% 2 18.18% 11
95 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 8 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
96 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านบน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 6 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 0 0% 6
100 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านหนองคร้า 20 0 0% 9 47.37% 3 15.79% 7 36.84% 19
102 โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 22 0 0% 6 31.58% 5 26.32% 8 42.11% 19
103 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 15 0 0% 3 25% 6 50% 3 25% 12
104 โรงเรียนละเมาะ 13 0 0% 3 25% 4 33.33% 5 41.67% 12
105 โรงเรียนบ้านหนองซอ 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
106 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
107 โรงเรียนเศรษฐวิทย์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
109 โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
111 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุณี พู่พวง และนายไตรมาส พีพืช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]