แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 54 18 45% 10 25% 9 22.5% 3 7.5% 40
2 โรงเรียนวังไกลกังวล 33 14 43.75% 7 21.88% 4 12.5% 7 21.88% 32
3 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 35 13 50% 9 34.62% 4 15.38% 0 0% 26
4 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 38 13 65% 6 30% 1 5% 0 0% 20
5 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 68 12 24% 16 32% 12 24% 10 20% 50
6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 40 12 36.36% 12 36.36% 6 18.18% 3 9.09% 33
7 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 31 12 46.15% 4 15.38% 5 19.23% 5 19.23% 26
8 โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน 32 12 50% 1 4.17% 3 12.5% 8 33.33% 24
9 โรงเรียนบ้านทับใต้ 39 11 36.67% 9 30% 8 26.67% 2 6.67% 30
10 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 28 11 50% 6 27.27% 4 18.18% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนบ้านหนองขาม 35 11 37.93% 5 17.24% 7 24.14% 6 20.69% 29
12 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 20 11 57.89% 4 21.05% 4 21.05% 0 0% 19
13 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 37 10 34.48% 8 27.59% 5 17.24% 6 20.69% 29
14 โรงเรียนบ้านยางชุม 32 10 40% 6 24% 6 24% 3 12% 25
15 โรงเรียนวัดนาห้วย 25 10 52.63% 4 21.05% 5 26.32% 0 0% 19
16 โรงเรียนวัดดอนยายหนู 24 10 45.45% 3 13.64% 5 22.73% 4 18.18% 22
17 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 57 9 21.95% 18 43.9% 6 14.63% 8 19.51% 41
18 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 39 9 28.13% 13 40.63% 5 15.63% 5 15.63% 32
19 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 50 9 27.27% 9 27.27% 7 21.21% 8 24.24% 33
20 โรงเรียนอานันท์ 39 9 31.03% 7 24.14% 8 27.59% 5 17.24% 29
21 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 28 9 47.37% 5 26.32% 4 21.05% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนบ้านหนองคาง 21 9 45% 5 25% 3 15% 3 15% 20
23 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 21 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
24 โรงเรียนบ้านพุน้อย 22 8 42.11% 6 31.58% 5 26.32% 0 0% 19
25 โรงเรียนบ้านหนองหอย 28 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
26 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 33 7 25.93% 9 33.33% 7 25.93% 4 14.81% 27
27 โรงเรียนบ้านหนองจิก 29 7 25.93% 7 25.93% 9 33.33% 4 14.81% 27
28 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 29 7 25.93% 6 22.22% 11 40.74% 3 11.11% 27
29 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 23 7 36.84% 6 31.58% 3 15.79% 3 15.79% 19
30 โรงเรียนวันทามารีอา 36 7 21.21% 5 15.15% 9 27.27% 12 36.36% 33
31 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 14 7 50% 2 14.29% 4 28.57% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 14 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
33 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 40 6 20.69% 10 34.48% 7 24.14% 6 20.69% 29
34 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 20 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
35 โรงเรียนรักษ์วิทยา 11 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านหาดขาม 32 5 19.23% 7 26.92% 9 34.62% 5 19.23% 26
37 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน 29 5 19.23% 4 15.38% 11 42.31% 6 23.08% 26
38 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 23 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
39 โรงเรียนวไลย 19 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
40 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 16 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
41 โรงเรียนบ้านหนองเกด 16 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนบ้านไร่บน 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
43 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 20 5 41.67% 2 16.67% 5 41.67% 0 0% 12
44 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 24 5 29.41% 2 11.76% 3 17.65% 7 41.18% 17
45 โรงเรียนดรุณศึกษา 19 5 31.25% 2 12.5% 3 18.75% 6 37.5% 16
46 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 19 5 29.41% 1 5.88% 6 35.29% 5 29.41% 17
47 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 16 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
48 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 16 4 30.77% 3 23.08% 5 38.46% 1 7.69% 13
49 โรงเรียนบ้านบางปู 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนบ้านปรือน้อย 12 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
51 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
52 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 13 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
53 โรงเรียนบ้านสามกระทาย 18 3 25% 8 66.67% 1 8.33% 0 0% 12
54 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 13 3 25% 6 50% 3 25% 0 0% 12
55 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 13 3 23.08% 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 13
56 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 14 3 21.43% 3 21.43% 8 57.14% 0 0% 14
57 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 18 3 23.08% 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 13
58 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 9 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
59 โรงเรียนบ้านสำโหรง 15 3 25% 1 8.33% 6 50% 2 16.67% 12
60 โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 8 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
61 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 14 3 37.5% 0 0% 4 50% 1 12.5% 8
63 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 9 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 3 33.33% 9
64 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 20 2 14.29% 7 50% 5 35.71% 0 0% 14
67 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 26 2 8.7% 5 21.74% 12 52.17% 4 17.39% 23
68 โรงเรียนวิเศษศึกษา 10 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 19 2 11.76% 4 23.53% 6 35.29% 5 29.41% 17
70 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 15 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
71 โรงเรียนบ้านเขาแดง 10 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
72 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 12 2 18.18% 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 11
73 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 13 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
74 โรงเรียนบ้านหนองกา 18 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
75 โรงเรียนบ้านหนองหมู 15 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนบ้านวังวน 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านหนองไทร 8 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 22 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 9
79 โรงเรียนวัดกุยบุรี 10 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
80 โรงเรียนบ้านหนองบัว 13 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
81 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 19 1 7.69% 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 13
82 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 18 1 6.67% 4 26.67% 6 40% 4 26.67% 15
83 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 11 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
84 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนบ้านวังยาว 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
86 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 19 1 6.67% 2 13.33% 8 53.33% 4 26.67% 15
87 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 16 1 8.33% 2 16.67% 5 41.67% 4 33.33% 12
88 โรงเรียนบ้านรวมไทย 20 1 8.33% 2 16.67% 5 41.67% 4 33.33% 12
89 โรงเรียนบ้านวังข่อย 11 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 9
90 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 8 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
91 โรงเรียนบ้านวังก์พง 11 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 15 1 7.69% 1 7.69% 8 61.54% 3 23.08% 13
94 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านบน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 6 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 0 0% 6
97 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านหนองคร้า 20 0 0% 9 56.25% 1 6.25% 6 37.5% 16
99 โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 22 0 0% 6 40% 4 26.67% 5 33.33% 15
100 โรงเรียนบ้านใหม่ 13 0 0% 6 60% 2 20% 2 20% 10
101 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 12 0 0% 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 9
102 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 15 0 0% 3 30% 4 40% 3 30% 10
103 โรงเรียนละเมาะ 13 0 0% 3 30% 4 40% 3 30% 10
104 โรงเรียนบ้านหนองซอ 6 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
106 โรงเรียนเศรษฐวิทย์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
107 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
108 โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
110 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุณี พู่พวง และนายไตรมาส พีพืช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]