แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 10 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
2 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
3 โรงเรียนรักษ์วิทยา 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
4 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 55 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
5 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
6 โรงเรียนวังไกลกังวล 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
7 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 31 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
8 โรงเรียนวัดนาห้วย 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
9 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
10 โรงเรียนบ้านบน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 19 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
12 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
13 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
14 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
15 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 6 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
16 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 11 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
17 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 17 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
18 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 22 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
19 โรงเรียนบ้านเขาแดง 7 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
20 โรงเรียนบ้านสามกระทาย 18 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนบ้านหาดขาม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนวไลย 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนเศรษฐวิทย์ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 15 0 0% 0 0% 5 62.5% 3 37.5% 8
29 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
30 โรงเรียนวันทามารีอา 16 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
31 โรงเรียนบ้านหนองจิก 24 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
32 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
33 โรงเรียนบ้านพุน้อย 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
34 โรงเรียนอานันท์ 10 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
35 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน 8 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
36 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
37 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
38 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 5 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
39 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 8 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
40 โรงเรียนวัดกุยบุรี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
41 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 20 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
42 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 24 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
43 โรงเรียนดรุณศึกษา 10 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
44 โรงเรียนบ้านหนองคาง 8 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
45 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
46 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
47 โรงเรียนบ้านใหม่ 10 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
48 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 9 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
49 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
50 โรงเรียนบ้านยางชุม 30 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
51 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
52 โรงเรียนบ้านหนองคร้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
53 โรงเรียนบ้านหนองหมู 14 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
54 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
55 โรงเรียนบ้านหนองกา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
56 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
57 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 22 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุณี พู่พวง และนายปัญจพล ศุภมิตร
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]