งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

[ ทั้งหมด   22 ส.ค. 2560   14 พ.ย. 2560   15 พ.ย. 2560   16 พ.ย. 2560   17 พ.ย. 2560   18 พ.ย. 2560   19 พ.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 พ.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ โรงรถ 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ โรงรถ 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ โรงรถ 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 ห้อง conference (หน้าห้อง ผอ.สพป.ปข 2) 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 ห้อง conference (หน้าห้อง ผอ.สพป.ปข 2) 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
9 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ อาคารไฟฟ้า 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
10 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ห้อง ประชุมท้าวโกษา 19 พ.ย. 2560 08.30 - 11.00
11 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ห้อง ประชุมท้าวโกษา 19 พ.ย. 2560 13.00 เป็นต้นไป
12 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ห้อง ประชุมท้าวโกษา 19 พ.ย. 2560 11.00 - 13.00
13 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ห้อง ประชุมเขาเขียว 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
14 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ห้อง สมุด 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
15 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ห้อง ประชุมเขาเขียว 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
16 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
17 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 วัดหนองตาแต้ม 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 วัดหนองตาแต้ม 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 วัดหนองตาแต้ม 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 วัดหนองตาแต้ม 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 วัดหนองตาแต้ม 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 วัดหนองตาแต้ม 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 วัดหนองตาแต้ม 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 วัดหนองตาแต้ม 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 วัดหนองตาแต้ม 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ โรงรถ 19 พ.ย. 2560 08.00 เป็นต้นไป
2 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ โรงรถ 19 พ.ย. 2560 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุณี พู่พวง และนายไตรมาส พีพืช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]