งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ โรงรถ 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ โรงรถ 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ โรงรถ 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 ห้อง conference (หน้าห้อง ผอ.สพป.ปข 2) 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 ห้อง conference (หน้าห้อง ผอ.สพป.ปข 2) 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ อาคารไฟฟ้า 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ห้อง ประชุมท้าวโกษา 19 พ.ย. 2560 08.30 - 11.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ห้อง ประชุมท้าวโกษา 19 พ.ย. 2560 13.00 เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ห้อง ประชุมท้าวโกษา 19 พ.ย. 2560 11.00 - 13.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ห้อง ประชุมเขาเขียว 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ห้อง สมุด 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ห้อง ประชุมเขาเขียว 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 19 พ.ย. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวสุณี พู่พวง และนายไตรมาส พีพืช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]