งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน. พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 18 พ.ย. 2560 09.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม 18 พ.ย. 2560 09.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 18 พ.ย. 2560 09.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.เพชรบุรี เขต 2 17 พ.ย. 2560 09.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 สพป.เพชรบุรี เขต 2 17 พ.ย. 2560 09.00
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 สพป.เพชรบุรี เขต 2 17 พ.ย. 2560 09.00
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป.เพชรบุรี เขต 2 17 พ.ย. 2560
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป.เพชรบุรี เขต 2 17 พ.ย. 2560
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
-
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขัน ศน.อำพล หิ่นเก่า Tel : 0957604692 # mail : ampol_dang@hotmail.com # ID Line : 0817459677
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]