สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 15 12 11 38
2 วัดดอนหวาย 14 11 2 27
3 วัดศรีมหาโพธิ์ 14 7 5 26
4 บ้านกระทุ่มล้ม 12 6 8 26
5 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 12 4 7 23
6 วัดนราภิรมย์ 11 12 11 34
7 วัดไร่ขิง 10 10 2 22
8 วัดโพธิ์ 10 9 7 26
9 วัดท่าพูด 7 5 4 16
10 บ้านคลองใหม่ 7 0 2 9
11 วัดบางหลวง 6 7 5 18
12 สุคนธีรวิทย์ 6 5 4 15
13 วัดลานคา 6 3 1 10
14 วัดศีรษะทอง 6 1 0 7
15 นาคประสิทธิ์ 5 10 5 20
16 วัดจินดาราม 5 7 9 21
17 ยอแซฟอุปถัมภ์ 5 0 2 7
18 วัดบึงลาดสวาย 4 7 3 14
19 วัดบางปลา 4 3 2 9
20 วัดไทร 4 1 2 7
21 วัดไผ่หูช้าง 3 6 5 14
22 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 3 3 2 8
23 วัดลานตากฟ้า 3 2 4 9
24 บ้านดงเกตุ 3 1 0 4
25 วัดดอนยอ 3 0 1 4
26 วัดกลางบางแก้ว 2 3 3 8
27 วัดประชานาถ 2 2 5 9
28 วัดวังน้ำขาว 2 1 4 7
29 วัดเกษตราราม 2 1 1 4
30 วัดสว่างอารมณ์ 2 0 1 3
31 วัดละมุด 2 0 1 3
32 วัดบางช้างใต้ 2 0 1 3
33 วัดเวฬุวนาราม 2 0 1 3
34 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 2 0 0 2
35 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1 5 2 8
36 วัดเชิงเลน 1 3 2 6
37 วัดตุ๊กตา 1 3 2 6
38 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 1 3 0 4
39 ตลาดเกาะแรต 1 2 3 6
40 วัดหอมเกร็ด 1 2 2 5
41 วัดท่าข้าม 1 2 1 4
42 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 2 1 4
43 สกลวิทยา 1 2 0 3
44 มารีย์อุปถัมภ์ 1 1 1 3
45 คลองบางกระทึก 1 1 0 2
46 วัดนิลเพชร 1 1 0 2
47 บ้านหอมเกร็ด 1 1 0 2
48 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 1 1 0 2
49 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1 0 2 3
50 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 1 0 2 3
51 บ้านไผ่หลวง 1 0 2 3
52 วัดทรงคนอง 1 0 2 3
53 นักบุญเปโต 1 0 1 2
54 อนุบาลแสงอรุณ 1 0 1 2
55 วัดสรรเพชญ 1 0 0 1
56 วัดบางไผ่นารถ 1 0 0 1
57 วัดไผ่สามตำลึง 1 0 0 1
58 กันตวิชญ์ 1 0 0 1
59 บ้านพาดหมอน 1 0 0 1
60 ตลาดเจริญสุข 1 0 0 1
61 วัดบางพระ 0 3 1 4
62 วัดบัวหวั่น 0 2 1 3
63 วัดบ่อตะกั่ว 0 2 1 3
64 บุณยศรีสวัสดิ์ 0 2 0 2
65 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 0 2 0 2
66 วัดรางกำหยาด 0 1 3 4
67 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 0 1 2 3
68 วัดพระมอพิสัย 0 1 1 2
69 บ้านคลองนกกระทุง 0 1 1 2
70 วัดโคกเขมา 0 1 0 1
71 วัดปรีดาราม 0 1 0 1
72 วัดท้องไทร 0 1 0 1
73 บ้านห้วยพลู 0 1 0 1
74 วัดศิลามูล 0 1 0 1
75 บ้านตากแดด 0 1 0 1
76 วัดเดชานุสรณ์ 0 1 0 1
77 บ้านบางเลน 0 0 6 6
78 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 0 0 2 2
79 วัดเกษมสุริยัมนาจ 0 0 2 2
80 บ้านประตูน้ำพระพิมล 0 0 1 1
81 ตลาดรางกระทุ่ม 0 0 1 1
82 วัดเกาะแรต 0 0 1 1
83 วัดพุทธธรรมรังษี 0 0 1 1
84 วัดสาลวัน 0 0 1 1
85 เม่งฮั้วกงฮัก 0 0 1 1
86 บ้านลานแหลม 0 0 1 1
87 วัดสำโรง 0 0 1 1
88 บ้านห้วยกรด 0 0 1 1
89 เอกดรุณ 0 0 1 1
90 บ้านคลองโยง 0 0 1 1
91 เบญาพัฒน์ 0 0 1 1
92 วัดน้อย 0 0 0 0
93 วัดผาสุการาม 0 0 0 0
94 วัดงิ้วราย 0 0 0 0
95 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 0 0 0 0
96 วัดบางน้อยใน 0 0 0 0
97 วัดสุขวัฒนาราม 0 0 0 0
98 วัดไทยาวาส 0 0 0 0
99 วัดกกตาล 0 0 0 0
100 บ้านคลองบางกระจัน 0 0 0 0
101 บ้านฉาง 0 0 0 0
102 บ้านบางประแดง 0 0 0 0
103 วัดทุ่งน้อย 0 0 0 0
104 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 0 0 0 0
105 บ้านคลองพระมอพิสัย 0 0 0 0
106 บ้านเพลินวัฒนา 0 0 0 0
107 บ้านนราภิรมย์ 0 0 0 0
108 วัดห้วยตะโก 0 0 0 0
109 วัดไผ่จรเข้ 0 0 0 0
110 วัดกลางครูเวียง 0 0 0 0
111 วัดบัวปากท่า 0 0 0 0
112 วัดกลาง 0 0 0 0
113 บ้านท่าตลาด 0 0 0 0
114 วัดบางภาษี 0 0 0 0
115 คลองทางหลวง 0 0 0 0
116 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 0 0 0 0
117 บ้านดอนทอง 0 0 0 0
118 บ้านบางเตย 0 0 0 0
119 บุญยศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0
120 บ้านหัวอ่าว 0 0 0 0
121 วัดเสถียรรัตนาราม 0 0 0 0
122 บ้านบางม่วง 0 0 0 0
123 วัดบางช้างเหนือ 0 0 0 0
124 เซนต์แอนดรูว์ 0 0 0 0
125 วัดลาดสะแก 0 0 0 0
126 วัดสัมปทวน 0 0 0 0
รวม 222 190 177 589

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คุณศุภนา โพธิ์อุบล โทร.089-5096157,ครูหนึ่ง ภุมมาลา โทร.081-8057166,ครูจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ โทร.081-4397577 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]