แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 68 52 77.61% 11 16.42% 4 5.97% 0 0% 67
2 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 69 42 60.87% 13 18.84% 8 11.59% 6 8.7% 69
3 โรงเรียนวัดโพธิ์ 63 33 55% 17 28.33% 7 11.67% 3 5% 60
4 โรงเรียนวัดไร่ขิง 45 32 71.11% 9 20% 2 4.44% 2 4.44% 45
5 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 51 29 60.42% 12 25% 6 12.5% 1 2.08% 48
6 โรงเรียนวัดดอนหวาย 46 29 67.44% 8 18.6% 4 9.3% 2 4.65% 43
7 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 44 28 65.12% 7 16.28% 6 13.95% 2 4.65% 43
8 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 33 26 78.79% 7 21.21% 0 0% 0 0% 33
9 โรงเรียนวัดจินดาราม 50 25 51.02% 13 26.53% 7 14.29% 4 8.16% 49
10 โรงเรียนวัดบางหลวง 40 25 62.5% 8 20% 3 7.5% 4 10% 40
11 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 46 24 52.17% 9 19.57% 8 17.39% 5 10.87% 46
12 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 40 21 52.5% 11 27.5% 5 12.5% 3 7.5% 40
13 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 46 18 40% 13 28.89% 7 15.56% 7 15.56% 45
14 โรงเรียนวัดลานคา 32 18 58.06% 9 29.03% 1 3.23% 3 9.68% 31
15 โรงเรียนวัดท่าพูด 31 16 51.61% 11 35.48% 1 3.23% 3 9.68% 31
16 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 25 16 64% 8 32% 0 0% 1 4% 25
17 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 28 16 57.14% 5 17.86% 5 17.86% 2 7.14% 28
18 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 24 15 62.5% 7 29.17% 0 0% 2 8.33% 24
19 โรงเรียนบ้านบางเลน 30 14 46.67% 13 43.33% 2 6.67% 1 3.33% 30
20 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 23 14 60.87% 6 26.09% 1 4.35% 2 8.7% 23
21 โรงเรียนวัดประชานาถ 21 13 65% 3 15% 3 15% 1 5% 20
22 โรงเรียนวัดไทร 21 13 65% 2 10% 3 15% 2 10% 20
23 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 17 13 76.47% 2 11.76% 0 0% 2 11.76% 17
24 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 25 12 57.14% 6 28.57% 2 9.52% 1 4.76% 21
25 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 24 11 45.83% 8 33.33% 3 12.5% 2 8.33% 24
26 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 25 11 47.83% 5 21.74% 6 26.09% 1 4.35% 23
27 โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 16 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
28 โรงเรียนวัดบางปลา 19 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
29 โรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 18 10 58.82% 4 23.53% 1 5.88% 2 11.76% 17
30 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 20 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
31 โรงเรียนวัดเชิงเลน 13 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
32 โรงเรียนวัดบัวหวั่น 17 9 52.94% 6 35.29% 0 0% 2 11.76% 17
33 โรงเรียนวัดตุ๊กตา 15 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
34 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
35 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 20 8 47.06% 8 47.06% 0 0% 1 5.88% 17
36 โรงเรียนวัดบางพระ 16 8 53.33% 3 20% 4 26.67% 0 0% 15
37 โรงเรียนวัดรางกำหยาด 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
38 โรงเรียนบ้านดงเกตุ 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนวัดสรรเพชญ 14 7 50% 5 35.71% 0 0% 2 14.29% 14
40 โรงเรียนวัดโคกเขมา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
42 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 13 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
43 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
44 โรงเรียนวัดท่าข้าม 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
45 โรงเรียนวัดเกษตราราม 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนวัดละมุด 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
47 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 16 6 37.5% 1 6.25% 6 37.5% 3 18.75% 16
48 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 17 5 31.25% 6 37.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
49 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 12 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
50 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
51 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 14 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 4 28.57% 14
52 โรงเรียนตลาดเกาะแรต 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
54 โรงเรียนวัดปรีดาราม 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
55 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนสกลวิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนวัดเกาะแรต 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
59 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
60 โรงเรียนวัดดอนยอ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนคลองบางกระทึก 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
62 โรงเรียนวัดนิลเพชร 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
66 โรงเรียนวัดท้องไทร 13 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
67 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
68 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
69 โรงเรียนวัดน้อย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนวัดสาลวัน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
72 โรงเรียนนักบุญเปโต 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนวัดทรงคนอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนวัดผาสุการาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนวัดงิ้วราย 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
76 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
77 โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
78 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 7 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนวัดศิลามูล 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านตากแดด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนวัดบางน้อยใน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนวัดไทยาวาส 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนวัดกกตาล 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
87 โรงเรียนบ้านลานแหลม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านฉาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านบางประแดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนกันตวิชญ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดสำโรง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านห้วยกรด 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
98 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 8 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
99 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
100 โรงเรียนบ้านพาดหมอน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนเอกดรุณ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
103 โรงเรียนตลาดเจริญสุข 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านคลองโยง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดห้วยตะโก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
109 โรงเรียนวัดบัวปากท่า 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนวัดกลาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านท่าตลาด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
112 โรงเรียนวัดบางภาษี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
113 โรงเรียนคลองทางหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านดอนทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านบางเตย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนเบญาพัฒน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านบางม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนวัดลาดสะแก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
126 โรงเรียนวัดสัมปทวน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คุณศุภนา โพธิ์อุบล โทร.089-5096157,ครูหนึ่ง ภุมมาลา โทร.081-8057166,ครูจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ โทร.081-4397577 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]