งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) โรงเรียนวัดท่าพูด และโรงเรียนวัดดอนหวาย
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 29 พ.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คุณศุภนา โพธิ์อุบล โทร.089-5096157,ครูหนึ่ง ภุมมาลา โทร.081-8057166,ครูจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ โทร.081-4397577 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]