สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางสาวมนชิดา เรืองรัมย์   081 8843326
2 โรงเรียนวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชนะ ตระกูลราษฎร์  
3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายวิชัย แสงเพชร   081-3717658
4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายประพันธ์ จาวสุวรรณวงษ์, นางสาวณีรนุช หวานตลอด   085-9664237

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คุณศุภนา โพธิ์อุบล โทร.089-5096157,ครูหนึ่ง ภุมมาลา โทร.081-8057166,ครูจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ โทร.081-4397577 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]