งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์      ครั้งที่  67 ปีการศึกษา 2560
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียน แสดงออก
ตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดโดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะ
ทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
                      * * * * * * * * * * *


ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน 
* * * * * * * * * * * * * * * *
            ระดับเขตพื้นที่
                ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่     20-25..พ.ย 2560
         ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  27..พ.ย. 2560
           ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ       20-25.. พ.ย. 2560
            ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู        20-25.. พ.ย. 2560
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่         30 พ.ย. -1 ธ.ค 2560
           ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่     หลังจบการแข่งขัน
                 ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน            1 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
            ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
                 ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค               3-8 ธ.ค. 2560
                 ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค               9 ธ.ค. 2560
                 ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค               9-14 ธ.ค. 2560
                 ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค               15-20 ธ.ค.  2560
                 ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค               26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
                 ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก               4-6 ม.ค. 2561
            ระดับชาติ  
                ♦ การแข่งขันระดับชาติ                                              11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 154
จำนวนทีม 0
จำนวนนักเรียน 0
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 0
ครู+นักเรียน+กรรมการ 0
ประกาศผลแล้ว 0/273 (0.00%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 16
สัปดาห์นี้ 315
สัปดาห์ที่แล้ว 1,109
เดือนนี้ 1,738
เดือนที่แล้ว 872
ปีนี้ 4,394
ทั้งหมด 4,394