สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 30 16 12 58 60 20 8 9 88
2 อนุบาลลพบุรี 14 13 4 31 37 10 2 6 49
3 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 9 6 5 20 19 7 4 10 30
4 บรรจงรัตน์ 8 7 5 20 24 10 5 1 39
5 บ้านเขาทับควาย 8 5 0 13 12 4 6 1 22
6 โคกสำโรง 7 2 3 12 12 6 6 7 24
7 วัดบ้านดาบ 5 5 3 13 11 11 2 4 24
8 บ้านวังเพลิง 5 5 1 11 14 8 6 2 28
9 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 5 1 2 8 10 2 3 1 15
10 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 4 5 2 11 14 4 4 1 22
11 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 4 2 2 8 7 6 2 2 15
12 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 4 2 1 7 10 0 6 2 16
13 วัดพานิชธรรมิการาม 4 1 5 10 9 11 4 6 24
14 เทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 4 1 0 5 5 0 0 1 5
15 วัดหนองกระเบียน 3 3 4 10 9 5 3 4 17
16 วัดโป่งแค 3 3 3 9 10 5 3 1 18
17 วัดตองปุ 3 1 2 6 7 2 2 2 11
18 วัดมุจลินท์ 3 0 1 4 5 5 2 1 12
19 บ้านเกริ่นกฐิน 3 0 1 4 4 5 0 2 9
20 วัดถนนแค 2 5 1 8 7 4 1 4 12
21 รุ่งนิวัติวิทยา 2 4 4 10 15 13 2 2 30
22 อนุบาลบ้านเพนียด 2 3 3 8 9 7 3 8 19
23 วัดสะแกราบ 2 3 2 7 7 3 3 5 13
24 บ้านหลุมข้าว 2 3 1 6 8 7 5 3 20
25 วัดโพธิ์เกษตร 2 3 1 6 8 6 2 4 16
26 วัดอัมพวัน 2 2 1 5 5 2 4 0 11
27 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 2 1 1 4 5 9 5 3 19
28 วัดยวด 2 1 1 4 5 4 4 1 13
29 สุเทพวิทยาลัย 2 0 1 3 9 8 3 2 20
30 วัดบางพึ่ง 2 0 1 3 6 1 2 5 9
31 วัดโบสถ์ 2 0 1 3 5 6 0 1 11
32 วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 2 0 1 3 4 0 0 2 4
33 วัดทุ่งทะเลหญ้า 2 0 1 3 3 1 0 0 4
34 บ้านนกเขาเปล้า 1 5 1 7 8 6 5 3 19
35 เทศบาลบ้านหมี่ 1 4 3 8 7 2 2 0 11
36 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1 3 3 7 5 10 8 6 23
37 บ้านถลุงเหล็ก 1 3 2 6 7 8 3 3 18
38 อนุบาลท่าวุ้ง 1 2 3 6 7 10 5 4 22
39 พระวรสาร 1 2 3 6 5 12 5 1 22
40 บ้านสระเตย 1 2 1 4 5 2 0 1 7
41 วัดเทพอำไพ 1 2 0 3 3 5 1 4 9
42 วัดหัวสำโรง 1 1 3 5 3 6 1 0 10
43 บ้านวังขอนขว้าง 1 1 2 4 4 3 3 3 10
44 บ้านบางลี่ 1 1 1 3 4 5 2 3 11
45 บ้านโคกตูม 1 1 0 2 8 4 5 3 17
46 อนุบาลพระศรีอาริย์ 1 1 0 2 4 1 1 0 6
47 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1 1 0 2 2 2 1 1 5
48 กำจรวิทย์ 1 1 0 2 1 6 0 1 7
49 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1 0 2 3 4 6 3 1 13
50 บ้านท่าม่วง 1 0 2 3 4 0 1 1 5
51 วัดหนองมน 1 0 1 2 3 2 0 0 5
52 วัดใดใหญ่ 1 0 1 2 2 5 3 7 10
53 วัดห้วยโป่ง 1 0 1 2 2 1 2 0 5
54 ชุมชนตำบลหินปัก 1 0 1 2 1 7 2 2 10
55 วรพิทยา 1 0 0 1 4 2 0 1 6
56 จารึกล้อมวิทยา 1 0 0 1 3 1 3 5 7
57 วัดรัตนาราม 1 0 0 1 3 0 2 1 5
58 ชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 เทศบาล ๑ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 วัดถ้ำตะโก 1 0 0 1 1 3 2 1 6
61 วัดโคกหม้อ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
62 บ้านตะกุดหว้า 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 วัดน้ำจั้น 1 0 0 1 1 1 0 0 2
64 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 0 0 1 1 0 3 4 4
65 บ้านหนองนางาม 1 0 0 1 1 0 1 1 2
66 วัดบ้านทราย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
67 บ้านดงมะรุม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 วัดธรรมเจดีย์ 0 2 2 4 4 4 0 1 8
69 วัดคลองเม่า 0 2 1 3 3 2 1 1 6
70 โคกลำพานวิทยา 0 2 1 3 2 1 1 3 4
71 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 0 2 0 2 4 1 0 0 5
72 วัดบ้านลาด 0 2 0 2 3 0 1 1 4
73 พิบูลสงเคราะห์ ๑ 0 2 0 2 2 4 3 7 9
74 เทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 0 2 0 2 2 0 0 0 2
75 เทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 0 1 2 3 2 0 0 1 2
76 บ้านพรมทิน 0 1 1 2 3 0 3 1 6
77 วัดหนองบัวขาว 0 1 1 2 3 0 0 0 3
78 วัดดงสวอง 0 1 1 2 2 3 0 0 5
79 วัดหนองเมือง 0 1 1 2 2 2 5 2 9
80 วัดสะพานคง 0 1 1 2 2 1 1 1 4
81 บ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 0 1 1 2 1 0 4 3 5
82 บ้านหนองแก 0 1 0 1 5 4 0 4 9
83 วัดหนองหอย 0 1 0 1 2 3 3 0 8
84 รัตนศึกษา 0 1 0 1 2 2 1 0 5
85 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 0 1 0 1 2 1 1 1 4
86 บ้านเขาสะพานนาค 0 1 0 1 2 1 1 1 4
87 วัดซับเสือแมบ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
88 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
89 วัดทองแท่งนิสยาราม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
90 วัดลาดสาลี่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
91 วัดหนองคู(อ.บ้านหมี่) 0 1 0 1 1 2 1 0 4
92 วัดหนองปลาดุก 0 1 0 1 1 1 1 0 3
93 พิบูลปัทมาคม 0 1 0 1 0 4 3 2 7
94 วัดตะลุง 0 1 0 1 0 3 2 0 5
95 วัดคุ้งท่าเลา 0 1 0 1 0 1 0 0 1
96 วัดนิคมสามัคคีชัย 0 1 0 1 0 1 0 0 1
97 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 0 0 3 3 7 5 4 1 16
98 วัดโพธิ์ระหัต 0 0 3 3 2 6 2 0 10
99 บ้านวังไผ่ 0 0 2 2 4 2 0 0 6
100 บ้านดอนดึง 0 0 2 2 2 0 0 1 2
101 วัดโพธิ์เก้าต้น 0 0 1 1 3 5 0 1 8
102 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 0 0 1 1 2 2 1 0 5
103 วัดสระมะเกลือ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
104 บ้านโป่งยอ 0 0 1 1 1 3 1 1 5
105 วัดบ่อเงิน 0 0 1 1 1 1 3 1 5
106 บ้านหัวดง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
107 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 0 0 1 1 0 3 4 1 7
108 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 0 0 1 1 0 3 1 2 4
109 วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 0 0 1 1 0 3 1 0 4
110 บ้านเนินจันทร์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
111 สมอคอนวิทยาคาร 0 0 1 1 0 0 1 0 1
112 วัดหนองคู(อ.โคกสำโรง) 0 0 0 0 3 3 1 0 7
113 อนุบาลบ้านหมี่ 0 0 0 0 3 3 0 4 6
114 วัดใหม่จำปาทอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
115 วัดดงพลับ 0 0 0 0 2 4 1 2 7
116 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 2 4 0 3 6
117 วัดท้องคุ้ง 0 0 0 0 2 2 3 2 7
118 วัดธรรมิการาม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
119 วัดทุ่งสิงห์โต 0 0 0 0 2 1 2 1 5
120 วัดมะค่า 0 0 0 0 2 1 1 1 4
121 วัดห้วยแก้ว 0 0 0 0 2 0 3 0 5
122 วัดวังหัวแหวน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
123 วัดดงน้อย 0 0 0 0 1 4 0 3 5
124 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 0 0 0 0 1 3 4 0 8
125 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 1 3 2 0 6
126 วัดข่อยใต้ 0 0 0 0 1 2 3 1 6
127 ศรีแก้วอนุกูล 0 0 0 0 1 2 1 1 4
128 วัดยาง ณ รังสี 0 0 0 0 1 2 1 0 4
129 บ้านไผ่ใหญ่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
130 วัดสระกระเบื้อง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
131 วัดตะเคียน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
132 วัดหนองโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
133 วัดเขาวงกฎ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
134 วัดชีแวะ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
135 บ้านพุม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 วัดเกาะวิมุตตาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 วัดเขาหนีบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 วัดไผ่แตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านหนองถ้ำ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
140 วัดดอนโพธิ์ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
141 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
142 วัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
143 วัดสิงห์ทอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
144 วัดหนองแก้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
145 วัดสนามไชย 0 0 0 0 0 1 3 3 4
146 วัดเกตุ 0 0 0 0 0 1 2 3 3
147 วัดปากคลองบางคู้ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
148 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
149 บ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
150 วัดเขาสมอคอน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
151 บ้านทุ่งทอง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
152 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
153 วัดหลวงท้ายตลาด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
154 บ้านหนองสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านคลองเกตุ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 วัดป่ากล้วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 วัดหนองพิมาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 วัดโคกโพธิกุญชร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 อนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 วัดท้ายลาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 บ้านกล้วย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 วัดท่าแค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 วัดสำราญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165 บัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 บ้านวังจั่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 วัดท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 วัดหนองหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 วัดใดยาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 บ้านหัวบึง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 188 169 139 496 610 452 263 237 1,325