สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 31 18 13 62 64 22 8 9 94
2 อนุบาลลพบุรี 16 15 5 36 43 10 2 6 55
3 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 9 6 5 20 19 7 4 10 30
4 บรรจงรัตน์ 8 7 5 20 24 10 5 1 39
5 บ้านเขาทับควาย 8 5 0 13 12 4 6 1 22
6 วัดบ้านดาบ 7 5 3 15 13 11 2 4 26
7 โคกสำโรง 7 2 3 12 13 6 6 7 25
8 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 6 3 3 12 12 7 2 2 21
9 บ้านวังเพลิง 5 5 1 11 14 8 6 2 28
10 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 5 1 2 8 10 2 3 1 15
11 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 4 5 2 11 14 4 4 1 22
12 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 4 2 1 7 10 0 6 2 16
13 วัดพานิชธรรมิการาม 4 1 5 10 9 11 4 6 24
14 วัดมุจลินท์ 4 1 1 6 7 5 3 1 15
15 เทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 4 1 0 5 5 0 0 1 5
16 วัดหนองกระเบียน 3 3 4 10 9 5 3 4 17
17 อนุบาลบ้านเพนียด 3 3 3 9 13 8 3 8 24
18 วัดโป่งแค 3 3 3 9 10 5 3 1 18
19 อนุบาลท่าวุ้ง 3 2 3 8 9 10 5 4 24
20 วัดตองปุ 3 1 2 6 7 2 2 2 11
21 วัดตะเคียน 3 1 0 4 5 1 1 0 7
22 บ้านเกริ่นกฐิน 3 0 1 4 4 5 0 2 9
23 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย 3 0 0 3 4 2 1 0 7
24 วัดถนนแค 2 5 1 8 7 4 1 4 12
25 รุ่งนิวัติวิทยา 2 4 4 10 15 13 2 2 30
26 บ้านหลุมข้าว 2 3 2 7 8 8 5 3 21
27 วัดสะแกราบ 2 3 2 7 7 3 3 5 13
28 วัดโพธิ์เกษตร 2 3 1 6 8 6 2 4 16
29 วัดธรรมเจดีย์ 2 2 2 6 6 4 0 1 10
30 วัดยวด 2 2 1 5 6 4 4 1 14
31 วัดอัมพวัน 2 2 1 5 5 2 4 0 11
32 วัดโพธิ์เก้าต้น 2 1 3 6 10 6 0 1 16
33 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 2 1 1 4 5 9 5 3 19
34 สุเทพวิทยาลัย 2 0 1 3 9 8 3 2 20
35 อนุบาลบ้านหมี่ 2 0 1 3 7 3 0 4 10
36 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 2 0 1 3 6 4 5 0 15
37 วัดบางพึ่ง 2 0 1 3 6 1 2 5 9
38 วัดโบสถ์ 2 0 1 3 5 6 0 1 11
39 วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 2 0 1 3 4 0 0 2 4
40 วัดทุ่งทะเลหญ้า 2 0 1 3 3 1 0 0 4
41 บ้านนกเขาเปล้า 1 5 1 7 8 6 5 3 19
42 เทศบาลบ้านหมี่ 1 4 3 8 7 2 2 0 11
43 บ้านสระเตย 1 4 1 6 9 2 0 1 11
44 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1 3 4 8 6 10 8 6 24
45 บ้านถลุงเหล็ก 1 3 2 6 7 8 3 3 18
46 พระวรสาร 1 2 3 6 5 12 5 1 22
47 วัดคลองเม่า 1 2 1 4 5 2 1 1 8
48 วัดบ้านลาด 1 2 0 3 4 0 1 1 5
49 วัดเทพอำไพ 1 2 0 3 3 5 1 4 9
50 บ้านหนองนางาม 1 2 0 3 3 0 1 1 4
51 วัดหัวสำโรง 1 1 3 5 3 6 1 0 10
52 บ้านวังขอนขว้าง 1 1 2 4 4 3 3 3 10
53 บ้านบางลี่ 1 1 1 3 4 5 2 3 11
54 บ้านโคกตูม 1 1 0 2 8 4 5 3 17
55 อนุบาลพระศรีอาริย์ 1 1 0 2 4 1 1 0 6
56 วัดหนองหอย 1 1 0 2 3 3 3 0 9
57 วัดดอนโพธิ์ 1 1 0 2 2 2 2 0 6
58 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1 1 0 2 2 2 1 1 5
59 กำจรวิทย์ 1 1 0 2 1 6 0 1 7
60 วัดนิคมสามัคคีชัย 1 1 0 2 1 1 0 0 2
61 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 1 0 2 3 4 6 3 1 13
62 วัดใดใหญ่ 1 0 2 3 4 5 3 7 12
63 บ้านท่าม่วง 1 0 2 3 4 0 1 1 5
64 วัดหนองมน 1 0 1 2 3 2 0 0 5
65 วัดห้วยโป่ง 1 0 1 2 3 1 2 0 6
66 ชุมชนตำบลหินปัก 1 0 1 2 2 7 2 2 11
67 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 1 0 1 2 2 4 4 1 10
68 วรพิทยา 1 0 0 1 4 2 0 1 6
69 วัดใหม่จำปาทอง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
70 จารึกล้อมวิทยา 1 0 0 1 3 1 3 5 7
71 วัดรัตนาราม 1 0 0 1 3 0 2 1 5
72 ชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
73 เทศบาล ๑ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
74 วัดถ้ำตะโก 1 0 0 1 1 3 2 1 6
75 วัดโคกหม้อ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
76 บ้านตะกุดหว้า 1 0 0 1 1 1 0 0 2
77 วัดน้ำจั้น 1 0 0 1 1 1 0 0 2
78 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 0 0 1 1 0 3 4 4
79 วัดบ้านทราย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
80 บ้านดงมะรุม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 พิบูลสงเคราะห์ ๑ 0 3 1 4 4 4 3 7 11
82 โคกลำพานวิทยา 0 3 1 4 3 1 1 3 5
83 วัดหนองคู(อ.บ้านหมี่) 0 3 0 3 4 2 1 0 7
84 วัดหนองเมือง 0 2 1 3 6 3 5 2 14
85 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 0 2 0 2 4 1 0 0 5
86 เทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 0 2 0 2 2 0 0 0 2
87 เทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 0 1 2 3 2 0 0 1 2
88 บ้านพรมทิน 0 1 1 2 3 0 3 1 6
89 วัดหนองบัวขาว 0 1 1 2 3 0 0 0 3
90 วัดดงสวอง 0 1 1 2 2 3 0 0 5
91 วัดสะพานคง 0 1 1 2 2 1 1 1 4
92 บ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 0 1 1 2 1 0 4 3 5
93 บ้านหนองแก 0 1 0 1 5 4 0 4 9
94 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 4 2 2 0 8
95 รัตนศึกษา 0 1 0 1 2 2 1 0 5
96 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 0 1 0 1 2 1 1 1 4
97 บ้านเขาสะพานนาค 0 1 0 1 2 1 1 1 4
98 วัดซับเสือแมบ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
99 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
100 วัดทองแท่งนิสยาราม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 วัดลาดสาลี่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
102 วัดหนองปลาดุก 0 1 0 1 1 1 1 0 3
103 พิบูลปัทมาคม 0 1 0 1 0 5 3 2 8
104 วัดตะลุง 0 1 0 1 0 3 2 0 5
105 วัดคุ้งท่าเลา 0 1 0 1 0 1 0 0 1
106 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 0 0 3 3 7 5 4 1 16
107 วัดโพธิ์ระหัต 0 0 3 3 2 6 2 0 10
108 บ้านวังไผ่ 0 0 2 2 4 2 0 0 6
109 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 0 0 2 2 2 3 1 2 6
110 บ้านดอนดึง 0 0 2 2 2 0 0 1 2
111 สมอคอนวิทยาคาร 0 0 2 2 1 0 1 0 2
112 วัดชีแวะ 0 0 1 1 3 0 1 1 4
113 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 0 0 1 1 2 2 1 0 5
114 บ้านหัวดง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
115 วัดสระมะเกลือ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
116 บ้านโป่งยอ 0 0 1 1 1 3 1 1 5
117 วัดบ่อเงิน 0 0 1 1 1 1 3 1 5
118 วัดหลวงท้ายตลาด 0 0 1 1 1 1 0 1 2
119 วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 0 0 1 1 0 3 1 0 4
120 บ้านเนินจันทร์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
121 วัดห้วยแก้ว 0 0 0 0 4 0 3 0 7
122 วัดดงน้อย 0 0 0 0 3 5 0 3 8
123 วัดหนองคู(อ.โคกสำโรง) 0 0 0 0 3 3 1 0 7
124 วัดธรรมิการาม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
125 วัดดงพลับ 0 0 0 0 2 4 1 2 7
126 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 2 4 0 3 6
127 วัดท้องคุ้ง 0 0 0 0 2 2 3 2 7
128 วัดทุ่งสิงห์โต 0 0 0 0 2 1 2 1 5
129 วัดมะค่า 0 0 0 0 2 1 1 1 4
130 วัดวังหัวแหวน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
131 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 1 3 2 0 6
132 วัดข่อยใต้ 0 0 0 0 1 2 3 1 6
133 ศรีแก้วอนุกูล 0 0 0 0 1 2 1 1 4
134 วัดยาง ณ รังสี 0 0 0 0 1 2 1 0 4
135 บ้านไผ่ใหญ่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
136 วัดสระกระเบื้อง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
137 วัดหนองโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
138 วัดเขาวงกฎ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
139 บ้านพุม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 วัดเกาะวิมุตตาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 วัดเขาหนีบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 วัดไผ่แตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านหนองถ้ำ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
144 วัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
145 วัดสิงห์ทอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
146 วัดหนองแก้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
147 วัดสนามไชย 0 0 0 0 0 1 3 3 4
148 วัดเกตุ 0 0 0 0 0 1 2 3 3
149 วัดปากคลองบางคู้ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
150 บ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
151 วัดเขาสมอคอน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
152 บ้านทุ่งทอง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
153 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
154 บ้านหนองสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านคลองเกตุ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 วัดป่ากล้วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 วัดหนองพิมาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 วัดโคกโพธิกุญชร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 อนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 วัดท้ายลาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 บ้านกล้วย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 วัดท่าแค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 วัดสำราญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165 บัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 บ้านวังจั่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 วัดท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 วัดหนองหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 วัดใดยาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 บ้านหัวบึง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 220 189 154 563 710 464 265 237 1,439