สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 60 20 8 9 88
2 อนุบาลลพบุรี 37 10 2 6 49
3 บรรจงรัตน์ 24 10 5 1 39
4 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 19 7 4 10 30
5 รุ่งนิวัติวิทยา 15 13 2 2 30
6 บ้านวังเพลิง 14 8 6 2 28
7 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 14 4 4 1 22
8 โคกสำโรง 12 6 6 7 24
9 บ้านเขาทับควาย 12 4 6 1 22
10 วัดบ้านดาบ 11 11 2 4 24
11 วัดโป่งแค 10 5 3 1 18
12 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 10 2 3 1 15
13 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 10 0 6 2 16
14 วัดพานิชธรรมิการาม 9 11 4 6 24
15 สุเทพวิทยาลัย 9 8 3 2 20
16 อนุบาลบ้านเพนียด 9 7 3 8 19
17 วัดหนองกระเบียน 9 5 3 4 17
18 บ้านหลุมข้าว 8 7 5 3 20
19 บ้านนกเขาเปล้า 8 6 5 3 19
20 วัดโพธิ์เกษตร 8 6 2 4 16
21 บ้านโคกตูม 8 4 5 3 17
22 อนุบาลท่าวุ้ง 7 10 5 4 22
23 บ้านถลุงเหล็ก 7 8 3 3 18
24 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 7 6 2 2 15
25 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 7 5 4 1 16
26 วัดถนนแค 7 4 1 4 12
27 วัดสะแกราบ 7 3 3 5 13
28 วัดตองปุ 7 2 2 2 11
29 เทศบาลบ้านหมี่ 7 2 2 0 11
30 วัดบางพึ่ง 6 1 2 5 9
31 พระวรสาร 5 12 5 1 22
32 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 5 10 8 6 23
33 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 5 9 5 3 19
34 วัดโบสถ์ 5 6 0 1 11
35 วัดมุจลินท์ 5 5 2 1 12
36 วัดยวด 5 4 4 1 13
37 บ้านหนองแก 5 4 0 4 9
38 วัดอัมพวัน 5 2 4 0 11
39 บ้านสระเตย 5 2 0 1 7
40 เทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 5 0 0 1 5
41 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 4 6 3 1 13
42 บ้านบางลี่ 4 5 2 3 11
43 บ้านเกริ่นกฐิน 4 5 0 2 9
44 วัดธรรมเจดีย์ 4 4 0 1 8
45 บ้านวังขอนขว้าง 4 3 3 3 10
46 วรพิทยา 4 2 0 1 6
47 บ้านวังไผ่ 4 2 0 0 6
48 อนุบาลพระศรีอาริย์ 4 1 1 0 6
49 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 4 1 0 0 5
50 บ้านท่าม่วง 4 0 1 1 5
51 วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 4 0 0 2 4
52 วัดหัวสำโรง 3 6 1 0 10
53 วัดเทพอำไพ 3 5 1 4 9
54 วัดโพธิ์เก้าต้น 3 5 0 1 8
55 วัดหนองคู(อ.โคกสำโรง) 3 3 1 0 7
56 อนุบาลบ้านหมี่ 3 3 0 4 6
57 วัดคลองเม่า 3 2 1 1 6
58 วัดหนองมน 3 2 0 0 5
59 จารึกล้อมวิทยา 3 1 3 5 7
60 วัดทุ่งทะเลหญ้า 3 1 0 0 4
61 บ้านพรมทิน 3 0 3 1 6
62 วัดรัตนาราม 3 0 2 1 5
63 วัดบ้านลาด 3 0 1 1 4
64 วัดหนองบัวขาว 3 0 0 0 3
65 วัดใหม่จำปาทอง 3 0 0 0 3
66 วัดโพธิ์ระหัต 2 6 2 0 10
67 วัดใดใหญ่ 2 5 3 7 10
68 พิบูลสงเคราะห์ ๑ 2 4 3 7 9
69 วัดดงพลับ 2 4 1 2 7
70 บ้านเขาดิน 2 4 0 3 6
71 วัดหนองหอย 2 3 3 0 8
72 วัดดงสวอง 2 3 0 0 5
73 วัดหนองเมือง 2 2 5 2 9
74 วัดท้องคุ้ง 2 2 3 2 7
75 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 2 2 1 1 5
76 รัตนศึกษา 2 2 1 0 5
77 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 2 2 1 0 5
78 วัดธรรมิการาม 2 2 0 0 4
79 วัดทุ่งสิงห์โต 2 1 2 1 5
80 วัดห้วยโป่ง 2 1 2 0 5
81 โคกลำพานวิทยา 2 1 1 3 4
82 วัดสะพานคง 2 1 1 1 4
83 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 2 1 1 1 4
84 บ้านเขาสะพานนาค 2 1 1 1 4
85 วัดมะค่า 2 1 1 1 4
86 วัดซับเสือแมบ 2 1 0 0 3
87 วัดห้วยแก้ว 2 0 3 0 5
88 วัดวังหัวแหวน 2 0 1 0 3
89 เทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 2 0 0 1 2
90 บ้านดอนดึง 2 0 0 1 2
91 ชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
92 เทศบาล ๑ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 2 0 0 0 2
93 เทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 2 0 0 0 2
94 บ้านหนองไผ่ 2 0 0 0 2
95 วัดทองแท่งนิสยาราม 2 0 0 0 2
96 วัดลาดสาลี่ 2 0 0 0 2
97 วัดสระมะเกลือ 2 0 0 0 2
98 ชุมชนตำบลหินปัก 1 7 2 2 10
99 กำจรวิทย์ 1 6 0 1 7
100 วัดดงน้อย 1 4 0 3 5
101 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1 3 4 0 8
102 วัดถ้ำตะโก 1 3 2 1 6
103 บ้านหนองแขม 1 3 2 0 6
104 บ้านโป่งยอ 1 3 1 1 5
105 วัดข่อยใต้ 1 2 3 1 6
106 ศรีแก้วอนุกูล 1 2 1 1 4
107 วัดโคกหม้อ 1 2 1 0 4
108 วัดหนองคู(อ.บ้านหมี่) 1 2 1 0 4
109 วัดยาง ณ รังสี 1 2 1 0 4
110 บ้านไผ่ใหญ่ 1 2 0 0 3
111 วัดบ่อเงิน 1 1 3 1 5
112 วัดสระกระเบื้อง 1 1 2 0 4
113 วัดหนองปลาดุก 1 1 1 0 3
114 วัดตะเคียน 1 1 1 0 3
115 วัดหนองโพธิ์ 1 1 1 0 3
116 วัดเขาวงกฎ 1 1 0 1 2
117 บ้านตะกุดหว้า 1 1 0 0 2
118 วัดน้ำจั้น 1 1 0 0 2
119 บ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 1 0 4 3 5
120 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 0 3 4 4
121 บ้านหนองนางาม 1 0 1 1 2
122 วัดชีแวะ 1 0 1 1 2
123 วัดบ้านทราย 1 0 0 1 1
124 บ้านหัวดง 1 0 0 1 1
125 บ้านดงมะรุม 1 0 0 0 1
126 บ้านพุม่วง 1 0 0 0 1
127 วัดเกาะวิมุตตาราม 1 0 0 0 1
128 วัดเขาหนีบ 1 0 0 0 1
129 วัดไผ่แตร 1 0 0 0 1
130 พิบูลปัทมาคม 0 4 3 2 7
131 บ้านหนองถ้ำ 0 4 0 0 4
132 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 0 3 4 1 7
133 วัดตะลุง 0 3 2 0 5
134 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 0 3 1 2 4
135 วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 0 3 1 0 4
136 วัดดอนโพธิ์ 0 2 2 0 4
137 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย 0 2 1 0 3
138 วัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 0 2 1 0 3
139 วัดสิงห์ทอง 0 2 0 0 2
140 วัดหนองแก้ว 0 2 0 0 2
141 วัดสนามไชย 0 1 3 3 4
142 วัดเกตุ 0 1 2 3 3
143 วัดปากคลองบางคู้ 0 1 2 1 3
144 บ้านโคกสะอาด 0 1 2 0 3
145 บ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 0 1 1 0 2
146 วัดเขาสมอคอน 0 1 1 0 2
147 บ้านทุ่งทอง 0 1 0 2 1
148 วัดหนองปลิง 0 1 0 1 1
149 วัดหลวงท้ายตลาด 0 1 0 1 1
150 วัดคุ้งท่าเลา 0 1 0 0 1
151 วัดนิคมสามัคคีชัย 0 1 0 0 1
152 บ้านเนินจันทร์ 0 1 0 0 1
153 บ้านหนองสำโรง 0 1 0 0 1
154 บ้านคลองเกตุ 0 1 0 0 1
155 วัดป่ากล้วย 0 1 0 0 1
156 วัดหนองพิมาน 0 1 0 0 1
157 วัดโคกโพธิกุญชร 0 1 0 0 1
158 อนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 0 1 0 0 1
159 สมอคอนวิทยาคาร 0 0 1 0 1
160 วัดท้ายลาด 0 0 1 0 1
161 บ้านกล้วย 0 0 1 0 1
162 วัดท่าแค 0 0 1 0 1
163 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 0 0 0 1 0
164 วัดสำราญ 0 0 0 1 0
165 บัณฑิตศึกษา 0 0 0 1 0
166 บ้านวังจั่น 0 0 0 1 0
167 วัดท่าช้าง 0 0 0 1 0
168 วัดหนองหลวง 0 0 0 1 0
169 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 0 1 0
170 วัดใดยาว 0 0 0 0 0
171 บ้านหัวบึง 0 0 0 0 0
172 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0
รวม 610 452 263 237 1,562