สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 64 22 8 9 94
2 อนุบาลลพบุรี 43 10 2 6 55
3 บรรจงรัตน์ 24 10 5 1 39
4 เทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 19 7 4 10 30
5 รุ่งนิวัติวิทยา 15 13 2 2 30
6 บ้านวังเพลิง 14 8 6 2 28
7 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 14 4 4 1 22
8 วัดบ้านดาบ 13 11 2 4 26
9 อนุบาลบ้านเพนียด 13 8 3 8 24
10 โคกสำโรง 13 6 6 7 25
11 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 12 7 2 2 21
12 บ้านเขาทับควาย 12 4 6 1 22
13 วัดโพธิ์เก้าต้น 10 6 0 1 16
14 วัดโป่งแค 10 5 3 1 18
15 เทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 10 2 3 1 15
16 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 10 0 6 2 16
17 วัดพานิชธรรมิการาม 9 11 4 6 24
18 อนุบาลท่าวุ้ง 9 10 5 4 24
19 สุเทพวิทยาลัย 9 8 3 2 20
20 วัดหนองกระเบียน 9 5 3 4 17
21 บ้านสระเตย 9 2 0 1 11
22 บ้านหลุมข้าว 8 8 5 3 21
23 บ้านนกเขาเปล้า 8 6 5 3 19
24 วัดโพธิ์เกษตร 8 6 2 4 16
25 บ้านโคกตูม 8 4 5 3 17
26 บ้านถลุงเหล็ก 7 8 3 3 18
27 อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 7 5 4 1 16
28 วัดมุจลินท์ 7 5 3 1 15
29 วัดถนนแค 7 4 1 4 12
30 วัดสะแกราบ 7 3 3 5 13
31 อนุบาลบ้านหมี่ 7 3 0 4 10
32 วัดตองปุ 7 2 2 2 11
33 เทศบาลบ้านหมี่ 7 2 2 0 11
34 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 6 10 8 6 24
35 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 6 4 5 0 15
36 วัดยวด 6 4 4 1 14
37 วัดธรรมเจดีย์ 6 4 0 1 10
38 วัดหนองเมือง 6 3 5 2 14
39 วัดบางพึ่ง 6 1 2 5 9
40 พระวรสาร 5 12 5 1 22
41 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 5 9 5 3 19
42 วัดโบสถ์ 5 6 0 1 11
43 บ้านหนองแก 5 4 0 4 9
44 วัดอัมพวัน 5 2 4 0 11
45 วัดคลองเม่า 5 2 1 1 8
46 วัดตะเคียน 5 1 1 0 7
47 เทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 5 0 0 1 5
48 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 4 6 3 1 13
49 วัดใดใหญ่ 4 5 3 7 12
50 บ้านบางลี่ 4 5 2 3 11
51 บ้านเกริ่นกฐิน 4 5 0 2 9
52 พิบูลสงเคราะห์ ๑ 4 4 3 7 11
53 บ้านวังขอนขว้าง 4 3 3 3 10
54 บ้านโคกสะอาด 4 2 2 0 8
55 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย 4 2 1 0 7
56 วัดหนองคู(อ.บ้านหมี่) 4 2 1 0 7
57 วรพิทยา 4 2 0 1 6
58 บ้านวังไผ่ 4 2 0 0 6
59 อนุบาลพระศรีอาริย์ 4 1 1 0 6
60 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 4 1 0 0 5
61 วัดห้วยแก้ว 4 0 3 0 7
62 วัดบ้านลาด 4 0 1 1 5
63 บ้านท่าม่วง 4 0 1 1 5
64 วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 4 0 0 2 4
65 วัดใหม่จำปาทอง 4 0 0 0 4
66 วัดหัวสำโรง 3 6 1 0 10
67 วัดเทพอำไพ 3 5 1 4 9
68 วัดดงน้อย 3 5 0 3 8
69 วัดหนองหอย 3 3 3 0 9
70 วัดหนองคู(อ.โคกสำโรง) 3 3 1 0 7
71 วัดหนองมน 3 2 0 0 5
72 วัดธรรมิการาม 3 2 0 0 5
73 จารึกล้อมวิทยา 3 1 3 5 7
74 วัดห้วยโป่ง 3 1 2 0 6
75 โคกลำพานวิทยา 3 1 1 3 5
76 วัดทุ่งทะเลหญ้า 3 1 0 0 4
77 บ้านพรมทิน 3 0 3 1 6
78 วัดรัตนาราม 3 0 2 1 5
79 บ้านหนองนางาม 3 0 1 1 4
80 วัดชีแวะ 3 0 1 1 4
81 วัดหนองบัวขาว 3 0 0 0 3
82 ชุมชนตำบลหินปัก 2 7 2 2 11
83 วัดโพธิ์ระหัต 2 6 2 0 10
84 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 2 4 4 1 10
85 วัดดงพลับ 2 4 1 2 7
86 บ้านเขาดิน 2 4 0 3 6
87 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 2 3 1 2 6
88 วัดดงสวอง 2 3 0 0 5
89 วัดท้องคุ้ง 2 2 3 2 7
90 วัดดอนโพธิ์ 2 2 2 0 6
91 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 2 2 1 1 5
92 รัตนศึกษา 2 2 1 0 5
93 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 2 2 1 0 5
94 วัดทุ่งสิงห์โต 2 1 2 1 5
95 วัดสะพานคง 2 1 1 1 4
96 ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 2 1 1 1 4
97 บ้านเขาสะพานนาค 2 1 1 1 4
98 วัดมะค่า 2 1 1 1 4
99 วัดซับเสือแมบ 2 1 0 0 3
100 วัดวังหัวแหวน 2 0 1 0 3
101 เทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 2 0 0 1 2
102 บ้านดอนดึง 2 0 0 1 2
103 บ้านหัวดง 2 0 0 1 2
104 ชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
105 เทศบาล ๑ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 2 0 0 0 2
106 เทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 2 0 0 0 2
107 บ้านหนองไผ่ 2 0 0 0 2
108 วัดทองแท่งนิสยาราม 2 0 0 0 2
109 วัดลาดสาลี่ 2 0 0 0 2
110 วัดสระมะเกลือ 2 0 0 0 2
111 กำจรวิทย์ 1 6 0 1 7
112 วัดถ้ำตะโก 1 3 2 1 6
113 บ้านหนองแขม 1 3 2 0 6
114 บ้านโป่งยอ 1 3 1 1 5
115 วัดข่อยใต้ 1 2 3 1 6
116 ศรีแก้วอนุกูล 1 2 1 1 4
117 วัดโคกหม้อ 1 2 1 0 4
118 วัดยาง ณ รังสี 1 2 1 0 4
119 บ้านไผ่ใหญ่ 1 2 0 0 3
120 วัดบ่อเงิน 1 1 3 1 5
121 วัดสระกระเบื้อง 1 1 2 0 4
122 วัดหนองปลาดุก 1 1 1 0 3
123 วัดหนองโพธิ์ 1 1 1 0 3
124 วัดหลวงท้ายตลาด 1 1 0 1 2
125 วัดเขาวงกฎ 1 1 0 1 2
126 วัดนิคมสามัคคีชัย 1 1 0 0 2
127 บ้านตะกุดหว้า 1 1 0 0 2
128 วัดน้ำจั้น 1 1 0 0 2
129 บ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 1 0 4 3 5
130 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 1 0 3 4 4
131 สมอคอนวิทยาคาร 1 0 1 0 2
132 วัดบ้านทราย 1 0 0 1 1
133 บ้านดงมะรุม 1 0 0 0 1
134 บ้านพุม่วง 1 0 0 0 1
135 วัดเกาะวิมุตตาราม 1 0 0 0 1
136 วัดเขาหนีบ 1 0 0 0 1
137 วัดไผ่แตร 1 0 0 0 1
138 พิบูลปัทมาคม 0 5 3 2 8
139 บ้านหนองถ้ำ 0 4 0 0 4
140 วัดตะลุง 0 3 2 0 5
141 วัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 0 3 1 0 4
142 วัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 0 2 1 0 3
143 วัดสิงห์ทอง 0 2 0 0 2
144 วัดหนองแก้ว 0 2 0 0 2
145 วัดสนามไชย 0 1 3 3 4
146 วัดเกตุ 0 1 2 3 3
147 วัดปากคลองบางคู้ 0 1 2 1 3
148 บ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 0 1 1 0 2
149 วัดเขาสมอคอน 0 1 1 0 2
150 บ้านทุ่งทอง 0 1 0 2 1
151 วัดหนองปลิง 0 1 0 1 1
152 วัดคุ้งท่าเลา 0 1 0 0 1
153 บ้านเนินจันทร์ 0 1 0 0 1
154 บ้านหนองสำโรง 0 1 0 0 1
155 บ้านคลองเกตุ 0 1 0 0 1
156 วัดป่ากล้วย 0 1 0 0 1
157 วัดหนองพิมาน 0 1 0 0 1
158 วัดโคกโพธิกุญชร 0 1 0 0 1
159 อนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 0 1 0 0 1
160 วัดท้ายลาด 0 0 1 0 1
161 บ้านกล้วย 0 0 1 0 1
162 วัดท่าแค 0 0 1 0 1
163 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 0 0 0 1 0
164 วัดสำราญ 0 0 0 1 0
165 บัณฑิตศึกษา 0 0 0 1 0
166 บ้านวังจั่น 0 0 0 1 0
167 วัดท่าช้าง 0 0 0 1 0
168 วัดหนองหลวง 0 0 0 1 0
169 วัดโพธิ์ตรุ 0 0 0 1 0
170 วัดใดยาว 0 0 0 0 0
171 บ้านหัวบึง 0 0 0 0 0
172 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0
รวม 710 464 265 237 1,439