แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 106 64 62.14% 22 21.36% 8 7.77% 9 8.74% 103
2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 61 43 70.49% 10 16.39% 2 3.28% 6 9.84% 61
3 โรงเรียนบรรจงรัตน์ 41 24 60% 10 25% 5 12.5% 1 2.5% 40
4 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 40 19 47.5% 7 17.5% 4 10% 10 25% 40
5 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 34 15 46.88% 13 40.63% 2 6.25% 2 6.25% 32
6 โรงเรียนบ้านวังเพลิง 32 14 46.67% 8 26.67% 6 20% 2 6.67% 30
7 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 23 14 60.87% 4 17.39% 4 17.39% 1 4.35% 23
8 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 31 13 43.33% 11 36.67% 2 6.67% 4 13.33% 30
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 37 13 40.63% 8 25% 3 9.38% 8 25% 32
10 โรงเรียนโคกสำโรง 32 13 40.63% 6 18.75% 6 18.75% 7 21.88% 32
11 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 24 12 52.17% 7 30.43% 2 8.7% 2 8.7% 23
12 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 26 12 52.17% 4 17.39% 6 26.09% 1 4.35% 23
13 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 18 10 58.82% 6 35.29% 0 0% 1 5.88% 17
14 โรงเรียนวัดโป่งแค 19 10 52.63% 5 26.32% 3 15.79% 1 5.26% 19
15 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 16 10 62.5% 2 12.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
16 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 18 10 55.56% 0 0% 6 33.33% 2 11.11% 18
17 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 31 9 30% 11 36.67% 4 13.33% 6 20% 30
18 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 28 9 32.14% 10 35.71% 5 17.86% 4 14.29% 28
19 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 23 9 40.91% 8 36.36% 3 13.64% 2 9.09% 22
20 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 24 9 42.86% 5 23.81% 3 14.29% 4 19.05% 21
21 โรงเรียนบ้านสระเตย 13 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
22 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 27 8 33.33% 8 33.33% 5 20.83% 3 12.5% 24
23 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 23 8 36.36% 6 27.27% 5 22.73% 3 13.64% 22
24 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 20 8 40% 6 30% 2 10% 4 20% 20
25 โรงเรียนบ้านโคกตูม 21 8 40% 4 20% 5 25% 3 15% 20
26 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 23 7 31.82% 8 36.36% 4 18.18% 3 13.64% 22
27 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม 17 7 41.18% 5 29.41% 4 23.53% 1 5.88% 17
28 โรงเรียนวัดมุจลินท์ 19 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
29 โรงเรียนวัดถนนแค 17 7 43.75% 4 25% 1 6.25% 4 25% 16
30 โรงเรียนวัดสะแกราบ 18 7 38.89% 3 16.67% 3 16.67% 5 27.78% 18
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 14 7 50% 3 21.43% 0 0% 4 28.57% 14
32 โรงเรียนวัดตองปุ 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
33 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
34 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 34 6 20% 10 33.33% 8 26.67% 6 20% 30
35 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 15 6 40% 4 26.67% 5 33.33% 0 0% 15
36 โรงเรียนวัดยวด 15 6 40% 4 26.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
37 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนวัดหนองเมือง 17 6 37.5% 3 18.75% 5 31.25% 2 12.5% 16
39 โรงเรียนวัดบางพึ่ง 15 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 5 35.71% 14
40 โรงเรียนพระวรสาร 23 5 21.74% 12 52.17% 5 21.74% 1 4.35% 23
41 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง 22 5 22.73% 9 40.91% 5 22.73% 3 13.64% 22
42 โรงเรียนวัดโบสถ์ 12 5 41.67% 6 50% 0 0% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนบ้านหนองแก 15 5 38.46% 4 30.77% 0 0% 4 30.77% 13
44 โรงเรียนวัดอัมพวัน 11 5 45.45% 2 18.18% 4 36.36% 0 0% 11
45 โรงเรียนวัดคลองเม่า 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนวัดตะเคียน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
47 โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
48 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
49 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 14 4 28.57% 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 14
50 โรงเรียนวัดใดใหญ่ 33 4 21.05% 5 26.32% 3 15.79% 7 36.84% 19
51 โรงเรียนบ้านบางลี่ 18 4 28.57% 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 14
52 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 11 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
53 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ 18 4 22.22% 4 22.22% 3 16.67% 7 38.89% 18
54 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 13 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 13
55 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
56 โรงเรียนวัดหนองคู(อ.บ้านหมี่) 10 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
57 โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
58 โรงเรียนวรพิทยา 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
61 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
65 โรงเรียนวัดบ้านลาด 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
68 โรงเรียนวัดเทพอำไพ 13 3 23.08% 5 38.46% 1 7.69% 4 30.77% 13
69 โรงเรียนวัดดงน้อย 11 3 27.27% 5 45.45% 0 0% 3 27.27% 11
70 โรงเรียนวัดหนองหอย 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
71 โรงเรียนวัดหนองคู(อ.โคกสำโรง) 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนวัดธรรมิการาม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนวัดหนองมน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 13 3 25% 1 8.33% 3 25% 5 41.67% 12
75 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
76 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
77 โรงเรียนบ้านพรมทิน 7 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนวัดรัตนาราม 7 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนบ้านหนองนางาม 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
80 โรงเรียนวัดชีแวะ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
81 โรงเรียนเทศบาล ๒ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
82 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 13 2 15.38% 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 13
84 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 11 2 20% 6 60% 2 20% 0 0% 10
85 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 11 2 18.18% 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 11
86 โรงเรียนวัดดงพลับ 10 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
87 โรงเรียนบ้านเขาดิน 9 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 9
88 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
89 โรงเรียนวัดดงสวอง 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
91 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
92 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
94 โรงเรียนรัตนศึกษา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
95 โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
96 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
97 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
98 โรงเรียนวัดมะค่า 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
99 โรงเรียนวัดสะพานคง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
100 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านหัวดง 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนบ้านดอนดึง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนชุบศร (ร.๓๑ พัน.๑ รอ.อุปถัมภ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนวัดลาดสาลี่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนกำจรวิทย์ 8 1 12.5% 6 75% 0 0% 1 12.5% 8
112 โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
113 โรงเรียนบ้านหนองแขม 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
114 โรงเรียนบ้านโป่งยอ 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนวัดข่อยใต้ 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
116 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
117 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
118 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
121 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
122 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
125 โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนวัดน้ำจั้น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 8 1 12.5% 0 0% 4 50% 3 37.5% 8
130 โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 8 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 4 50% 8
131 โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนวัดบ้านทราย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
133 โรงเรียนบ้านดงมะรุม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านพุม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนวัดเขาหนีบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนวัดไผ่แตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 10 0 0% 5 50% 3 30% 2 20% 10
139 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนวัดตะลุง 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
141 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฎร์นุสรณ์) 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
142 โรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนวัดสนามไชย 8 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 7
146 โรงเรียนวัดเกตุ 7 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
147 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
148 โรงเรียนบ้านบางงา (รัฐประชาสรรค์) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
149 โรงเรียนวัดเขาสมอคอน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
151 โรงเรียนวัดหนองปลิง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
152 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนวัดป่ากล้วย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนวัดหนองพิมาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนวัดท้ายลาด 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
162 โรงเรียนวัดท่าแค 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
163 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
164 โรงเรียนวัดสำราญ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
165 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
166 โรงเรียนบ้านวังจั่น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
167 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
168 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
169 โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
170 โรงเรียนวัดใดยาว 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
171 โรงเรียนบ้านหัวบึง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
172 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สุนทรี เหมือนเพ็ขร์ 0922728045
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]